ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין למא שלופה נגד שלופה ואח' :

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

בשא 000969/09

בתיק עיקרי: א 000291/08

בפני:

כב' השופטת אסתר הלמן

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

למא שלופה

המבקשת

- נ ג ד -

1. שלופה תאופיק

2. מינהל מקרקעי ישראל - צד פורמאלי

3. בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

המשיבים

החלטה

1. בפניי בקשה לביטול פסק דין המורה על מחיקת תביעתה של המבקשת.

2. ביום 16/11/08 הגישה המבקשת תביעה נגד המשיבים למתן פסק דין הצהרתי בדבר זכויותיה בדירה נשוא התובענה. בישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 09/02/09 ולאור עמדת ב"כ המבקשת, עו"ד ג'והאר סלמאן, ניתנה החלטה המורה לו להודיע תוך 21 יום עמדתו לגבי המשך ניהול התביעה.

3. משלא פעל ב"כ המבקשת בהתאם להחלטה ולא מסר עמדתו לגבי המשך ניהול ההליך, נקבעה ישיבת תזכורת ליום 23/03/09.

4. במועד זה לא היתה התייצבות מטעם מי מהצדדים. מטעם זה ומאחר ובישיבה קודמת הודיע ב"כ המבקשת כי הוא שוקל המשך ההליך, ניתן פסק דין המורה על מחיקת התביעה (להלן: "פסק הדין").

5. ב"כ המבקשת עותר לביטולו של פסק הדין.

6. לטענת ב"כ המבקשת, הוא שוחרר מיצוגה לאחר ישיבת יום 09/02/08, ולכן לא פעל על פי ההחלטה. לטענתו, קימות נסיבות אישיות חריגות המצדיקות ביטול פסק הדין. לפי הנטען למחרת יום הדיון, ביום 10/02/09, הוטס בעלה של המבקשת, המשיב מס' 1, בליווי המבקשת, לצרפת לביצוע השתלת כבד דחופה, ועל כן לא היה באפשרות המבקשת לשלוח תגובתה ואף להתייצב בביהמ"ש במועד הדיון.

הבקשה לא נתמכה בתצהיר, ועל פי המפורט בה המבקשת עדיין שוהה בצרפת, יחד עם בעלה, ועל כן לא היה באפשרותה להגיש תצהיר בתמיכה לבקשה. לבקשה צורף מכתב מטעם פרופ' מרטינוביץ', בו אישר כי המשיב מס' 1 עתיד לצאת בלווית אשתו, ביום 10.2.09 לחו"ל, לביצוע ההשתלה.

7. ב"כ המשיב 3 מתנגדת לבקשה. ראשית, טוענת ב"כ המשיב 3 כנגד התנהלותו של ב"כ המבקשת אשר לא הודיע על שחרורו מייצוג במשך חודשים רבים, ומנגד ממשיך גם בימים אלו לשלוח למשיב 3 מכתבים רבים, תוך שמציג עצמו כבא כוחה של המבקשת.

שנית, מפנה ב"כ משיב 3 לבקשה שהוגשה מטעמו למחיקת ו/או דחיית התביעה על הסף, בהיותה תביעה קנטרנית ו/או טרדנית, בשל חוסר יריבות בין משיב 3 לבין המבקשת, ובשל העובדה כי המבקשת הגיעה לביהמ"ש בידיים לא נקיות, תוך שהעלימה עובדות מהותיות מביהמ"ש.

עוד מפנה ב"כ משיב 3 לעובדה כי המבקשת לא מסרה עמדתה לגבי המשך ניהול ההליך והערכאה הנכונה לבירור טענותיה חרף החלטת ביהמ"ש מיום 09/02/09.

8. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה הגעתי למסקנה כי אין מקום להיעתר לבקשה לביטול פסק הדין.

9. ב"כ המבקשת הסביר בבקשתו כי לא קיים אחר החלטתו של בימ"ש זה מיום 09/02/09 ולא התייצב לישיבת קדם המשפט, היות ושוחרר מייצוג המבקשת. באותה נשימה טוען ב"כ המשיבה כי בהיותו חבר משפחה של המבקשת לא יכול היה להתעלם ממחיקת התביעה ועל כן הגיש בקשה זו.

10. סעיף 13(ג) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986 קובע כי עורך דין לא יפסיק לייצג את לקוחו בעניין תלוי ועומד לפני בית המשפט, אלא בכפוף להוראות כל חיקוק.

11. החיקוק הרלוונטי הינו תקנה 473 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 הקובע את הדרך להחלפת היצוג בהליך תלוי ועומד. בהעדר הודעה מטעם בעל הדין לבית המשפט על החלפת היצוג, קובעת תקנה 473(ב):

"... אין עורך הדין רשאי להסתלק מן התובענה אלא ברשות בית המשפט או הרשם שלפניו היא תלויה ועומדת".

12. הנה כי כן, ב"כ המבקשת לא רק שלא ביקש את רשות ביהמ"ש להפסקת הייצוג בתיק, אלא אף לא טרח להודיע על הפסקת הייצוג, וזאת למרות שהיה נוכח בישיבת יום 09/02/09 וידע כי עליו להודיע עמדתו לגבי המשך ניהול ההליך. יתירה מכך, אין בפי ב"כ המבקשת טענה כי לא זומן לישיבת קדם המשפט, שהיתה קבועה ליום 23.3.09, למרות זאת לא התייצב לדיון, מבלי להודיע לבית המשפט דבר וחרף היותו מודע לכך שהמבקשת שוהה בחו"ל.

13. לא זו אף זו, מהאישור הרפואי שצירף ב"כ המבקשת לבקשתו זו (אישור מיום 05/02/09), עולה כי נסיעתו של משיב מס' 1 לחו"ל, לצורך ביצוע ההשתלה, הייתה קבועה ומתוכננת מראש, עוד לפני שהתקיימה ישיבת קדם המשפט. מכאן כי המבקשת ידעה ביום 09/02/09, בעת שהתקיימה הישיבה בתביעתה, כי הינה מתעתדת להיעדר מהארץ, החל מיום למחרת הדיון ולתקופה ארוכה של לפחות 4 חודשים, למרות זאת לא מצאה לנכון למסור לביהמ"ש מידע זה, הרלוונטי להמשך ניהול ההליך.

14. ב"כ המבקשת לא הגיב גם על בקשה שהוגשה ע"י המשיבה מס' 3 למחיקת או דחית התביעה (בש"א 650/09), אף שנתבקש לעשות כן.

15. הבקשה שבפני הוגשה ע"י ב"כ המבקשת, למרות טענתו, כי איננו מיצג עוד את המבקשת, הבקשה גם איננה נתמכת בתצהיר, כנדרש. יוצא שאין בפני כלל בקשה שהוגשה ע"י המבקשת או על ידי מי מטעמה.

16. במאמר מוסגר יאמר, כי המבקשת נתבקשה לשקול עמדתה להמשך ההליך בבית משפט זה, מאחר וקיים ספק רב האם התביעה הוגשה לבית המשפט המוסמך, מטעם זה ונימוקים נוספים, אף הוגשה בקשה לסילוק התביעה על הסף, עליה לא טרח ב"כ המבקשת להגיב. ממילא ברי כי סיכויי הצלחת התובענה אינם טובים, שיקול שהמבקשת לא התייחסה אליו כלל בבקשתה.

17. מכל האמור, אני דוחה את הבקשה.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

הלמן אסתר - שופטת

000969/09בשא054 איריתמעורבים
תובע: למא שלופה
נתבע: שלופה תאופיק
שופט :
עורכי דין: