ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ר. קירור אשדוד בע"מ - איזוטופ בע"מ :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

ברע000557/09

בפני:

כבוד השופטת רויטל יפה-כ"ץ

20/07/2009

בעניין:

י.ר. קירור אשדוד בע"מ

מבקשת

נגד

איזוטופ בע"מ

משיבה

בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש השלום באשדוד

בת.א. 354/08 מיום 02/03/09

שניתנה על ידי כב' השופט גיל דניאל

פ ס ק - ד י ן

1. בבימ"ש השלום באשדוד מתנהלות שתי תובענות שהוגשו על ידי י. ר. קירור אשדוד בע"מ (היא המבקשת בבקשה זו, להלן: "קירור בע"מ"); התובענה הראשונה (בסדר ההגשה) היא ת.א. 1914/07 במסגרתה נתבעו ה"ה מרדכי חי נאמן ורעייתו רנה נאמן, כאשר הגב' נאמן הינה בעלת המניות והמנכ"ל של חברת איזוטופ בע"מ (היא המשיבה בבקשה שבפנינו, להלן: "איזוטופ"). במסגרת תובענה זו מתבררת מחלוקת בנוגע למערכת מיזוג שהותקנה על יד קירור בע"מ בביתם של הנתבעים, כאשר לטענת הנתבעים הם שילמו את הנדרש עבור מערכת הקירור (מעל 650,000 ₪) באמצעות שיקים של איזוטופ, כאשר התשלומים נזקפו בספריה של איזוטופ כהלוואת בעלים. בתובענה זו הוגשה גם תובענה שכנגד (כנגד קירור בע"מ וכנגד מנהלה ובעל מניותיה – יורם בן-עזרי) בטענת תרמית, לאחר שהתברר, כנטען, כי מערכת מיזוג האוויר שהותקנה בביתם הייתה חלקית בלבד, העבודה הייתה לקויה וכי נאלצו לפרק את המערכת שהותקנה בביתם על ידי קירור בע"מ ולהזמין מערכת מיזוג חדשה.

התובענה השניה שהוגשה על ידי קירור בע"מ היא ת.א. 354/08, במסגרתה נתבעה איזוטופ לשלם לקירור בע"מ סך של 18,311 ₪ עבור שירותים, מזגנים וחלפים שנטען כי סופקו לה. בכתב הגנתה הכחישה איזוטופ את החוב ובכל מקרה טענה לקיזוז החוב בגין הסכום שנתבע במסגרת התביעה שכנגד שהוגשה בתביעה הראשונה.

לאחר הגשת תצהירי העדות הראשית של איזוטופ, שהוגשו לקראת ישיבת ההוכחות של התביעה השניה, ביקשה קירור בע"מ למחוק את כל הסעיפים שעניינם טענת הקיזוז, כשלטענתם לא ניתן להעלות אותה טענת קיזוז שהועלתה בתביעה הראשונה במסגרת התביעה שכנגד גם במסגרת זו, היות ושם היה על איזוטופ למצות את כל טענותיה ואת הסעד המבוקש על ידה.

משאיזוטופ עמדה על זכותה להעלות, גם במסגרת התביעה השניה, את טענת הקיזוז, ולאחר שהצדדים הביאו בכתב ובעל פה את סיכומיהם בעניין זה בפני ביהמ"ש, קבע ביהמ"ש (כב' השופט ג. דניאל), כי לא ניתן להורות בשלב מקדמי זה, לפני בירור העובדות לאשורן, על מחיקת טענת הקיזוז, והוסיף:

"כאשר קיימת חפיפה מלאה בין טענות הנתבעת בהליך זה, לעניין קיומו של החוב האמור, כאשר טענות אלו ממילא מתבררות במקביל, כאשר התובעת היא צד לו, הרי שאין מקום לנהל דיון מקביל בתיק זה, באותה סוגיה ממש. ברור לחלוטין, כי אם תדחנה טענות בעלי הנתבעת בהליך המקביל המתברר בת.א. 1914/07, תשמט עילת ההגנה המרכזית של הנתבעת בתיק זה והדבר יחסוך דיון נרחב, בהליך זה, בטענת הגנה זו. כך או כך, ההכרעה בהליך המקביל תביא גם לסיום המחלוקת בתיק זה, ומטעם זה יש מקום להמתין להכרעה בהליך המקביל".

משכך, הורה ביהמ"ש על העמדת המשך הדיון בהליך נשוא התובענה השנייה, עד לבירור כל הסוגיות נשוא התובענה הראשונה.

על החלטה זו ועל הקביעה שלא למחוק את הסעיפים שעניינם קיזוז החוב שהועלו על ידי איזוטופ בתצהירי העדויות הראשיות שהוגשו מטעמה, הוגשה הבר"ע נשוא החלטה זו.

2. ראשית יצויין, כי החלטת ביהמ"ש שלא למחוק בשלב מקדמי זה סעיפים מתצהירי העדות הראשית של איזוטופ, ראויה, שהרי במהלך שמיעת הראיות תוכל, אולי, איזוטופ לבסס טענותיה – הן בדבר המחאת הזכות, הן בעניין חובותיה הנטענים של קירור בע"מ לבעלי מניותיה וכד'. לכן, וגם ברוח התיקון החדש לחוק בתי-המשפט [צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשס"ט-2009 מיום 13/07/09] לפיו ערכאת הערעור לא תתערב בהחלטות של הערכאה הדיונית שאינן מסיימות את ההליך, אין מקום להתערב בהחלטת ביהמ"ש בעניין זה.

3. אשר לעיכוב הדיון בתובענה נשוא הבקשה, הרי שהליך זה לא התבקש על ידי מי מהצדדים וביהמ"ש החליט בעניין זה מיוזמתו, כדי למנוע כפילות בדיונים, בזבוז זמן שיפוטי יקר ואף חשש למתן החלטות סותרות. מטרות אלה חשובות, אך נדמה שניתן לקיימן בדרך הפוגעת פחות בקירור בע"מ, היא התובעת בתובענה. יצויין, כי התובענה נשוא הבר"ע (היא התובענה שהדיונים בה עוכבו) הוגשה בדרך של "סדר דין מהיר" והגישה הרווחת בפסיקה היא, שכאשר נקבע בדין מסלול דיוני מיוחד ומקוצר למימוש זכויות של תובע, כגון סדר דין מהיר או מקוצר, אין לאפשר יצירתו של "מסלול עוקף" שיהיה בו כדי לסרבל את ההליך המיוחד. לכן, ניתן היה, להציע לאחד את הדיונים בשני התיקים, במקום לעכב אחד מהם.

4. לאור כל האמור לעיל, ולאחר עיון בתגובות הצדדים ובתיק של בימ"ש השלום, החלטתי לדון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות לערער והוגש ערעור על- פי הרשות שניתנה.

הבקשה, ככל שהיא נוגעת לתצהירים שהוגשו לביהמ"ש קמא – נדחית. אולם, וכניסיון להביא את כל הסוגיות שהועלו לעיל לידי פתרון, הרי שהחלטת ביהמ"ש לעכב את הדיון בתובענה מבוטלת והדיון יוחזר לביהמ"ש השלום, על מנת שיקיים דיון מחודש בסוגיה, עם העלאת האפשרות לשמוע את שתי התובענות יחדיו (בהתאם לתקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984) במקום לעכב אחת על פני רעותה.

יש לזכור, כי מדובר בצדדים דומים ובעניינים אחדים התלויים ועומדים בפני אותה ערכאה ואותו בימ"ש "וכרוכות בהם שאלות דומות של משפט או של עובדה", כלשון התקנה. פתרון שכזה לא יעכב את הדיון בתובענה השניה, שהוגשה בדרך של סדר דין מהיר, תחסוך בזמן שיפוטי יקר ואף תמנע אפשרות של החלטות סותרות.

בנסיבות העניין – אין צו להוצאות.

ניתנה היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

רויטל יפה-כ"ץ, שופטתמעורבים
תובע: י.ר. קירור אשדוד בע\'מ
נתבע: איזוטופ בע\'מ
שופט :
עורכי דין: