ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבירם נגד אבו סטילה :


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

תק 002814/08

בפני:

כב' השופט בן-עטר מוריס

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

אבירם דניאל

התובע

נ ג ד

אבו סטילה נרימאן

הנתבעת

פסק דין

התובע תובע סך 15,557 ₪ מהנתבעת, שיחד עם אחר שכרה מהתובע דירה המצויה בבנין שבבעלות התובע ושמצוי ברח' האתרוג 35 גבעת זאב. בבנין האמור מצויות שלוש דירות, שהאחת שימשה ומשמשת למגורי התובע ואילו שתי הדירות האחרות, אשר נועדו במקור למגורי ילדי התובע, מושכרות על ידו מאז שילדיו חדלו להתגורר בדירות בשנת 1995.

על פי עדותו של התובע עולה כי אף שקיים הסקה מרכזית משותפת בסולר בשלוש הדירות, בעת שילדיו עזבו את שתי הדירות האחרות בבנין, הוא סגר את הברז הראשי של ההסקה בכל אחת משתי הדירות האמורות (תוך הסתרת הברז בתוך ארון עם קרש), כך שמערכת ההסקה המשותפת הסיקה למעשה רק את דירתו הוא, והוא התקין בכל אחת משתי הדירות האחרות מזגן לצורך חימום.

על פי עדותו של התובע, כשנכנס ביום 31/01/08, עת ירד שלג, לדירה שהושכרה לנתבעת ואחר (להלן – הדירה) התברר לו כי הרדיאטורים של ההסקה המרכזית בדירה חמים וכי הדירה מחוממת באמצעות ההסקה המרכזית. על כן תובע התובע סך 10,000 ₪ בגין הוצאות סולר.

הנתבעת ושותפה לדירה, בעדויותיהם, הכחישו כי פתחו את הברז הדירתי של ההסקה המרכזית בדירה והכחישו כי הדירה חוממה באמצעות ההסקה המרכזית.

התובע לא השכיל להבהיר ולפרט כיצד הגיע למסקנה כי הסכום שעל הנתבעת לשלם, אם אכן השתמשה בהסקה המרכזית בדירה, מסתכם באותו סכום שנתבע על ידו. אמנם, עולה מקבלות שהוגשו על ידי התובע כי הוא רכש 1,500 ליטר סולר בכל אחד מהמועדים דלהלן: 25/08/06, 12/03/07 ו-16/11/08 – בכל אחד משני המועדים הראשונים בעלות של כ-6,200 ₪, ובמועד האחרון בעלות 9,225 ₪. אולם, עדיין לא ברור התחשיב שלפיו מבקש התובע לחייב את הנתבעת בסך 10,000 ₪ בגין סולר לחימום, מה גם שאין כל ראיה לגבי המועד שבו, לטענת התובע, החלו הנתבעת ושותפה להסיק את הדירה בהסקה המרכזית המשותפת (נראה כי ניתן היה להוכיח מועד זה, ככל שהנתבעת ושותפה אכן עשו שימוש בהסקה המרכזית בדירה, בדרך של הגשת קבלות על צריכת סולר גם לתקופות קודמות לאלה שהוגשו והצבעה על מועד שבו עלתה צריכת הסולר באופן משמעותי).

כן תבע התובע סך 3,000 ₪ בגין עלות צביעת הדירה לאחר פינויה על ידי הנתבעת ושותפה. התובע אישר בעדותו כי הדירה נצבעה על ידי הנתבעת ושותפה או מי מטעמם עובר לפינויה על ידם, אך לטענתו "עדיין ראו מתחת את הצבעים הקודמים וכל פעם שהבאתי אנשים לראות את הדירה אמרו הנה רואים פה צבעים אחרים" (עמ' 5 לפרוטוקול, שורות 22-24), וכאן המקום לציין כי בעת שהתובעת ושותפה גרו בדירה, הם צבעו את קירות הדירה ב-"כל מיני צבעים ... קיר אחד בצבע אדום והקיר השני כחול וכו'." (עמ' 5 לפרוטוקול, שורות 17-18).

לטענת הנתבעת ושותפה לדירה, כשעזבו את הדירה לא היתה בה כל בעיה מבחינת צבע הקירות.

התובע לא הציג כל קבלה על תשלום בגין צביעת הדירה, לטענתו - מאחר והצביעה בוצעה על ידי פועלים מהרשות הפלסטינית (עמ' 5 לפרוטוקול, שורה 29 עד עמ' 6, שורה 10).

יתרת תביעתו של התובע מורכבת מסך 57 ₪ בגין צריכת חשמל וסך 2,500 ₪ בגין דמי שכירות לחודש האחרון, שלטענתו לא שולמו.

לפי עדותו של התובע, המפתחות לדירה נמסרו לו ביום 15/05/08, ואילו הנתבעת ושותפה שילמו דמי שכירות עד ליום 15/04/08 בלבד. על פי גרסתם ועדויותיהם של הנתבעת ושותפה, הם פינו את הדירה ביום 20/04/08. אין חולק כי הנתבעים לא מסרו את מפתחות הדירה לתובע, אלא מסרו אותם לצד שלישי, מר מקס עמר, שמסר אותם לתובע. שותפה של הנתבעת בדירה אישר בעדותו כי אף שהדירה פונתה ביום 20/04/08, המפתחות לה לא נמסרו מיידית למר עמר, אלא, לדבריו, "באיחור בסדר גודל של 10-15 יום מהמועד שפינינו את הדירה" (עמ' 8 לפרוטוקול, שורה 6). התובע הגיש מסמך, הנחזה כחתום על ידי מר עמר, ובו רשום כי הוא (מר עמר) קיבל את מפתחות הדירה משותפה של הנתבעת ביום 15/05/08.

הצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק בענין בדרך של פשרה (לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984), לרבות על ידי קבלת התביעה במלואה.

לאחר שנתתי את דעתי לעדויות שהושמעו, לטענות הצדדים ולנסיבות המקרה, אני פוסק כי הנתבעת תשלם לתובע סך 6,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961 לתקופה שממועד הגשת כתב התביעה (10/06/08) ועד למועד תשלום מלוא הסכום בפועל.

ניתן היום, כ"ח בתמוז תשס"ט (20 ביולי 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לצדדים.

מוריס בן-עטר, שופט

ציפי.ח.מעורבים
תובע: אבירם דניאל
נתבע: אבו סטילה נרימאן
שופט :
עורכי דין: