ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אייל רונה נגד קדוש :


מדינת ישראל

בית משפט לתביעות קטנות

ב א י ל ת

תק 001024/09

בפני:

כב' השופט י. עדן

תאריך:

20/07/2009

אייל רונה

בעניין:

התובע

נ ג ד

1 . קדוש ליזה

2 . ניסים קדוש

הנתבעים

פסק דין

1. בין הצדדים נחתם הסכם שכירות לפיו התובע ורעייתו שוכרים דירה מהנתבעים למשך שנה שתחילתה ביום 10.12.2008.

2. לטענת התובע הוא ראה את הדירה חודש וחצי קודם לכן והיא היתה מסדרת ומצויידת אולם ביום פינוי הדירה הוא הגיע אליה על מנת לקחת מפתחות ואולם לא יכל לעבור אליה לאור מצבה. לדבריו בשיחה עם הנתבע הוא אמר לו שהוא לא רוצה להשכיר לו את הבית, ולאחר מכן סוכם כי ישאר בידי הנתבעים תשלום של חודש אחד (דצמבר), וכי התובע יביא אנשים לראות את הבית, והוא פרסם מודעה.

התובע מוסיף כי נאמר לו על ידי הנתבעת כי כשהנתבעים מגיעים לאילת בדצמבר, הוא יקבל חזרה את השיקים. לטענתו במשך החודש ראו את הדירה לפחות 15 אנשים שונים, התקבלו כ – 40 שיחות וראו את הדירה גם שני מתווכים ואף אחד לא רצה לשכור את הדירה, לא במחיר המקורי ולא במחיר כפי שהחליטו הנתבעים להעלות.

3. הנתבעים טוענים כי ההמחאה השניה חזרה ללא כיסוי. הנתבעים מפנים לכך שהתובע אישר בחתימתו כי הדירה לשביעות רצונו וטוענים כי נענו לבקשת התובע לצבוע את הדירה ולהחליף מכסי שקעים פגומים ולפנים משורת הדין הסכימו שאם התובע יביא שוכר אחר, תחתיו באותם תנאים, ישחררו אותו מההתקשרות החוזית. לטענת הנתבעים, אם היו פגמים מינוריים בדירה הרי שאין בכך כדי לשחרר את התובע מהתחייבויותיו.

4. התובע למעשה שילם על חודש אחד בלבד וכל השיקים עודם בידי הנתבעים.

5. הנתבעים מאשרים כי הדירה הושכרה לאחר בתום חודשיים - ב – 10.2.2009. הנתבעים גם מאשרים כי ביצעו שיפוץ כדי שהדירה תושכר כאמור.

6. העידה מטעם התובע אם אישתו אשר תיארה את מצב הדירה בה היו נקודות חשמל חשופות, אור לא דולק בסלון וליקויים אשר הם הלכו לקנות חומרים כדי לתקנם, וכי דיברו עם הנתבעת על ביטול והיא הסכימה. כן העיד עד מטעם הנתבעים אשר הוא שכן ממול והוא אמר שהוא יטפל בתיקון ומעיד כי היה גם חלון סדוק.

7. הוגשו תמונות של הליקויים בדירה והתובע תיאר ליקויים רבים בדמות שקעים שבורים, חלקים בקיר שהבטון מפורק, חוטי חשמל על הרצפה, סדק בחלון ומנורה שלא עבדה.

8. התובע תובע את הסך ששילם בגין שכר דירה לחודש אחד בסך 2,600 ש"ח ונסיעות והוצאות, ובסה"כ תביעתו עומדת על – 8,000 ש"ח.

9. הנתבעת הכחישה בדיון סיכום בדבר תשלום של חודש בלבד ומנגד מאשרת שביצעה שיפוץ בתקופה של "החודש שנתנו לו".

10. לאחר ששמעתי את הצדדים באתי למסקנה כי גירסת התובע סבירה ומתיישבת יותר עם הראיות שבפני.

11. הנתבעים אינם רשאים להסתמך על הצהרת התובע בחוזה השכירות כי הדירה לשביעות רצונו. החוזה נחתם ביום 19.11.2008, דהיינו 21 יום לפני מועד הכניסה לדירה. הואיל ומדובר בדירה שפונתה במהלך הימים הללו, הרי שמטבע הדברים יכולים להיגרם במהלך הפינוי, הוצאת חפצים ומחוברים, נזקים שונים, ואכן אלו באים לידי ביטוי בתמונות שהוגשו ובעדויות שנשמעו.

12. אני נותן אמון בטענת התובע בדבר סיכום לתשלום של חודש, ובמקביל נסיונות לפרסם את הדירה, ואני מתרשם כי נעשה מאמץ סביר לעשות זאת. אינני סבור כי יש צורך בבחינת זכויות הצדדים עקב הליקויים, מקום שהיתה הסכמה לסיום החוזה ותשלום של חודש.

13. משהוסכם כאמור, הרי שלא היתה לנתבעים הזכות להציג לפרעון את השיק השני, ולסיבה לאי כיבוד השיק אין חשיבות.

לאור ההסכם החדש בין הצדדים, בעל פה, אשר לפיו החוזה מבוטל והתובע משלם סך חודש אחד בלבד, היה על הנתבעים להשיב לתובע את כל השיקים שקיבלו, לרבות השיק על החודש השני, אשר לא היתה להם הזכות להציגו לפרעון.

14. אוסיף כי חיזוק לגירסת התובע אני מוצא בעובדה שהנתבעים שיפצו לבסוף את הבית ואף העד מטעמם של הנתבעים אישר כי היו ליקויים שבהם היה עליו לטפל מטעם הנתבעים.

על הנתבעים היה לטפל בליקויים ולתקנם לפני מועד כניסתו של התובע לדירה, ולא בזמן שהוא היה אמור לשהות בה על פי ההסכם. העובדה שהדירה פונתה רק בסמוך למועד בו היה צריך התובע להיכנס אליה היא מעניינם של הנתבעים בלבד, והתובע אינו צריך עקב כך להיכנס לדירה בה ליקויים לא מעטים, או להסכים כי שיפוצים ייעשו בזמן שהוא כבר גר בבית. על הנתבעים היה להעמיד את הדירה במצב תקין ביום הראשון של השכירות.

15. לאור הסיכום בין הצדדים, על התובע היה לשלם את הסך של 2,600 ש"ח אותם שילם בפועל, והואיל וזו היתה ההסכמה, הרי שאין לו זכות לתבוע חזרה גם סכום זה.

16. על הנתבעים החובה להשיב לתובע את השיקים שנותרו בידם, כולם, כך על פי הסיכום בין הצדדים, אולם תובענה זו הינה לתשלום הכספים ששולמו והוצאות.

17. בהפקדת השיק השני בבנק הפרו הנתבעים את ההסכם השני (בע"פ) שבין הצדדים כאמור.

18. למעשה אין התובע זכאי לסעד כספי בתובענה זו לאור העובדה שהיה הסכם אשר סיים את ההתקשרות בין הצדדים ובמסגרתו הסך ששילם (2,600 ש"ח) הוא זה שסוכם לתשלום.

19. תוצאת ההליך הינה שעתירת התובע לסעד כספי נדחית.

20. אין בתוצאת פסק הדין כדי לגרוע מכל זכות של התובע להתנגד לביצוע של מי מהשיקים אותם מסר, או להגיש כל תובענה בקשר אליהם.

21. בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.

ניתן היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

י. עדן, שופט

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

כפוף לשינוי ניסוח ועריכה.

001024/09תק 336 קרן שטרית



מעורבים
תובע: אייל רונה
נתבע: קדוש ליזה
שופט :
עורכי דין: