ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מירס תקשורת נגד דודו אחזקות ויז :

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 721771/08

בפני:

כבוד השופט מנחם (מריו) קליין

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

מירס תקשורת בע"מ

התובעת

נ ג ד

1 . דודו אחזקות ויזמות בע"מ

2 . פלאח דוד

הנתבעים

החלטה

מירס תקשורת בע"מ (להלן: "התובעת/המשיבה") טוענת כי דודו אחזקות ויזמות בע"מ (להלן: "נתבעת 1") נותרה חייבת לה 2,967 ₪ בגין שירותי רט"ן. כן טענה התובעת כי פאלח דוד (להלן:"נתבע 2") שהיה מנהלה של הנתבעת 1 בזמנים הרלוונטיים לתביעה הוא אשר יצר את ההתקשרות שבגינה נוצר החוב נשוא התביעה, ואף הוא נהנה משרותי התובעת תוך שנהג ברשלנות והטעה את התובעת להאמין כי השירותים שסופקו לנתבעת 1 ולנתבעת 2 (להלן: "הנתבעים") ישולמו.

הנתבעים דחו את טענות התובעת.

לשיטתם החוב הנטען הוא חובה של חברה ששמה ח.א.ד. אחזקות ויזמות בע"מ אשר הבעלות במכשירים נשוא התביעה הועברה אליה במהלך שנת 2007 ומשכך אין יריבות בינם לבין התובעת. הנתבע 2 טען בנוסף כי ההסכמים עליהם מסתמכת התובעת בתובענה זו נחתמו בין הנתבעת 1 לתובעת ומשכך אין יריבות בינו לבין התובעת וכתב התביעה אינו מגלה כל עילה כנגדו. כן טענו הנתבעים כי בית משפט זה נעדר סמכות מקומית לדון בתביעה ויש להעביר הדיון בה לבית משפט השלום בכפר סבא.

ביום 27.4.08 התקיים בפני דיון. הנתבעים חזרו על טענתם המקדמית ולפיה לבית משפט זה נעדר סמכות מקומית לדון בתובענה. הצעתי לצדדים הסדר בסכסוך על דרך הפשרה, אך הנתבעים בחרו שלא לקבל את הצעתי וביקשו שתינתן החלטה בבקשה המקדמית.

דיון


תקנה 3 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, קובעת כי:

"תובענה שאינה כולה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו
מצוי אחד מאלה:

1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

2) מקום יצירת ההתחייבות;

3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

4) מקום המסירה של הנכס;

5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים".

(א1) "על אף האמור בתקנת משנה (א), היו לעסקו של התובע מספר סניפים, והיה אחד מהם בתחום השיפוט שבו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, תוגש התובענה לבית משפט באותו תחום שיפוט".

תקנה 5 לתקנות קובעת:

"היה קיים הסכם בין בעלי הדין על מקום השיפוט, תוגש התובענה לביהמ"ש שבאזור שיפוטו מצוי אותו מקום; לא הוסכם בין בעלי הדין שמקום השיפוט יהיה מקום שיפוט ייחודי, יכול שתוגש התובענה לבית המשפט שבאותו מקום או לבית משפט אחר לפי תקנות 3 או 4".

בסעיף 10 לכתב התביעה (והוא הבסיס לבדיקת עניין הסמכות המקומית) צוין שקיים הסכם שיפוט בין הצדדים המעניק סמכות לבית משפט זה.

לתביעה צורף החוזה ובו סעיף 19ט' המציין את הסמכות המקומית ההסכמית. אינני סבור שתניה מסוג זה שמעדיפה את בית משפט בת"א על פני בית משפט בכפר-סבא היא תניה מקפחת בחוזה אחיד.

לדעתי, לאור המרחק הקצר, על בתי המשפט לכבד את ההסכמות בין הצדדים לעניין הסמכות המקומית.

לעניין זה יפים דברי המשנה לנשיא השופט לוין ברע"א 6920/94 - יאיר לוי נ' צבי פולג ואח'. פ"ד מט(2), 731, שם, בעמ' 734-735 אמר בהיא לישנא –

"במדינה קטנה כמדינתנו ממילא אין לייחס משמעות מופרזת לשאלה אם תובענה פלונית מוגשת בתחום סמכותו המקומית של בית משפט זה או אחר; ואין עניין זה ראוי, בנסיבות רגילות, לשמש נשוא להעלאת טענות טרומיות."

לאור האמור אני דוחה את הבקשה המקדמית לעניין סמכות מקומית.

נראה לי שאין מנוס מלקבוע תיק זה לישיבת הוכחות.

הצדדים יגישו, במקביל, תצהירי עדות ראשית עד ליום 1.11.09.

הנני קובע את התיק לישיבה הוכחות ליום 6.5.2010 בשעה 17:00.

הנתבעים ישאו בהוצאות הדיון בסך 720 ₪+מע"מ, ללא קשר לתוצאות ההליך.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים בדואר רשום

ניתנה היום, כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009), בהעדר הצדדים.

מנחם קליין, שופט

עורכת: שלומית נחום-שלוםמעורבים
תובע: מירס תקשורת בע\'מ
נתבע: דודו אחזקות ויזמות בע\'מ
שופט :
עורכי דין: