ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "ניהול ואחזקה בע"מ נגד הוטלו בע :


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא203108/09

בפני:

כב' השופטת לוי כוכבה

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

ניהול ואחזקה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד אלבר ערן-חיים

מבקש

נ ג ד

הוטלו בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד לייזרוביץ מרק

משיב

החלטה

ניתנת בזה רשות להתגונן .

המזכירות תפתח תיק אזרחי בסדר דין מהיר.

הצדדים יפעלו לפי פרק טז1 (תקנות 214א – 214טז) בתקנות סדר הדין האזרחי, שעניינן תובענות בסדר דין מהיר, בכפוף להנחיות שלהלן.

תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים יוגשו עד יום 15/10/09

לתצהירי העדות הראשית יצורפו כל המסמכים שיש כוונה להסתמך עליהם, והם ימוספרו בתור ת/1, ת/2... או נ/1, נ/2... וכדומה, לפי העניין.

סירב עד לתת תצהיר – תוגש עם התצהירים בקשה להעדתו ללא תצהיר, שבה יפורטו טעמי הבקשה ותמצית העדות הצפויה, ויצורפו אליה המסמכים שיש כוונה להגישם באמצעות העד.

חוות דעת מומחה יוגשו, במידת הצורך, עם התצהירים.

לא תורשה העדת עדים והגשת מסמכים שלא קוימו לגביהם הוראות אלו.

חיוביהם הדיוניים של הצדדים אינם תלויים זה בזה.

ישיבה מקדמית, במעמד בעלי הדין לפי התקנות האמורות, תתקיים ביום 11/11/09שעה 16:50.

התיק מתאים-לכאורה לגישור פנימי.

המזכירות תעביר את התיק לגישור פנימי, לפני כבוד המגשרת עו"ד טל אלימלך.

כבוד המגשרת תואיל לזמן את הצדדים לישיבת גישור בהקדם האפשרי; או תיזום גישור טלפוני, אם תסבור כי יש בכך כדי להגדיל הסיכוי לפשרה, מלבד החיסכון בעלויות.

הצדדים ישתפו פעולה בהליך הגישור, שאינו כרוך בתשלום ואשר סיומו המוצלח עשוי לזכות בהחזר אגרה מלא, וינסו לסיים את הסכסוך ללא התדיינות נוספת.

כך מתבקש במיוחד נוכח סכומו הנמוך-יחסית של התיק, שאינו מצדיק השקעת משאבים ניכרים על ידי הצדדים ובית המשפט.

תשומת לב הצדדים כי אם אינם מעוניינים בגישור, או שהמועד שנקבע לישיבת הגישור אינו מתאים להם – עליהם להודיע על כך, מבעוד-מועד, למגשרת ולצד-שכנגד. אי-התייצבות לישיבת גישור, ללא הודעה כאמור – ייחשב לאי-התייצבות לדיון, על כל המשתמע מכך.

ניתנה היום, כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009), בהעדר הצדדים.

כוכבה לוי, שופטתמעורבים
תובע: ניהול ואחזקה בע\'מ
נתבע: הוטלו בע\'מ
שופט :
עורכי דין: עו\'ד לייזרוביץ מרק