ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פורטל נגד עיריית חיפה :


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 032563/08

בפני:

כב' השופט חאג' יחיא

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

פורטל חנה

ע"י ב"כ עו"ד

התובע

- נ ג ד -

1 . עיריית חיפה

2 . ,יפה נוף בעמ

3 . איילון בע"מ - חברה לבטוח

ע"י ב"כ עו"ד

הנתבע

החלטה

בהמשך להודעת הצדדים מיום 9.7.2009, הנני ממנה כמומחה רפואי מטעם בית משפט, בתחום האורטופדי את ד"ר חיים צינמן, מרח' קויפמן 28, חיפה, 34780.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 11.12.2006 ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?

ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?

ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?

ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילה.

ה. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?

ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיה הרפואיות של התובעת עובר לתאונה, אם היו לה כאלה.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום. על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו טרם מתן חוות דעתו.

המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם .

בשכר טרחת המומחה הרפואי ישאו בשלב זה הנתבעים בחלקים שווים. אני קוצב את שכר טרחת המומחה בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ.

קובע את התיק לתזכורת במעמד הצדדים ביום 29.10.09 שעה 11:30 .

ב"כ התובעת תמציא העתק כתב המינוי למומחה.

ניתנה היום כ"א בתמוז, תשס"ט (13 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

_____________________

ע. ג'. חאג' יחיא, שופטמעורבים
תובע: פורטל חנה
נתבע: עיריית חיפה
שופט :
עורכי דין: