ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..גרוס לייב חנוך נגד מירס תקשורת )בתיק מירס תקשורת נגד גרוס ל :


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא181497/08

בתיק עיקרי: א 726442/07

בפני:

כב' הרשמת לימור בן-שמן

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

גרוס לייב חנוך

ע"י ב"כ עו"ד

מבקש/ת

נ ג ד

מירס תקשורת בע"מ

משיב/ה

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד קנובל ערן

החלטה

1. בפני בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה מיום 10.10.07.

2. התביעה הינה לפירעון יתרת חוב בגין אספקת שירותי טלפון נייד, תוך חיוב המבקש בפירעון חשבוניות ובדמי יציאה.

3. המבקש הגיש בקשה לביטול פסק הדין, מפאת שיקול דעת בית משפט בלבד.

הבקשה נתמכת בתצהיר על דרך ההפניה, חרף הגשת תצהיר מפורט.

נטען על ידי המבקש כי הגיע להסדר חוב עם המשיבה אותו קיים וכי החיובים הינם לאחר חיבורו מחדש.

המבקש אינו מפרט בבקשה כיצד ובאיזה אופן חוברו המכשירים מחדש, האם לבקשתו או לא.

4. במהלך הדיון אשר התקיים בפני ביום 30.4.09, נטען על ידי ב"כ המשיבה כי אכן הגיעו הצדדים להסדר לפיו המבקש יפרע את החוב וישוב ויתחבר לאחר גמר התשלום לשירותיה של המשיבה.

יתרת החוב בתיק זה הינה לאחר שהמבקש שב והתחבר, בעקבות פניה למרכז שירות, אך לא שילם את החיובים.

ב"כ המשיבה ויתרה על חקירת המבקש לנוכח הגשת תצהיר על דרך ההפניה בלבד.

בסיומו של הדיון הורתי כי המשיבה תגיש תצהיר נציג מטעמה בצירוף דו"ח פניות והוראת קבע המצביעה על בקשתו של המבקש להתחבר מחדש לשירותי המשיבה.

5. המשיבה הגישה תצהיר מטעם מנהל המחלקה המשפטית, אשר צירף לתצהירו העתק מיומן הפניות וכן מדואר אלקטרוני אשר נשלח לב"כ המשיבה.

תשובת המשיבה כפי שמעוגנת ביומן הפניות, סותרת לכאורה את טיעוני המבקש בבקשתו.

6. ב"כ המבקש חלק על תוקפו של התצהיר וכן על תוקפם של הרישומים.

המבקש בחר רק עתה, היינו לאחר שהוגשה הבקשה ונערך דיון בה, לצרף בשלב זה תצהיר, וזאת מבלי שקיבל את רשות בית המשפט להגיש תצהיר מתוקן.

על המבקש היה לצרף תצהיר מפורט בתחילת הדרך כך שניתן היה לחקור אותו במועד הדיון בחודש אפריל.

המבקש מכחיש באופן גורף את תשובת המשיבה, ללא כל התייחסות פרטנית למועדי הפניות ותוכנן, כפי שתועדו על ידי המשיבה.

המבקש לא צירף תיעוד אחר.

המבקש טוען כי המכשירים היו אצל פועלים שעבדו אצלו בעבר ואינו בקשר עימם.

לכאורה די בכך כדי לקשור בין המבקש לבין המכשירים.

היה והעמיד מכשירים לרשות עובדיו, היה עליו לדרוש מהם להחזירם וכן לנתק את החיבור או להודיע למשיבה כי העביר את הבעלות במכשירים או בקו.

בהעדר פעולות אלה, על המבקש לפרוע את החיובים בגין המכשירים והשימוש בהם.

7. לסיכום, לא שוכנעתי כי הבקשה מגלה סיכויי הגנה לכאורה.

אינני מוצאת לנכון להורות על ביטול פסק הדין מפאת שיקול דעת בית המשפט.

הנני דוחה את הבקשה בכללותה ומחייבת את המבקש בהוצאות בסך של 1000 ₪ בצירוף מע"מ.

הנני מורה על חילוט העירבון המופקד בתיק והעברתו לב"כ המשיבה על חשבון החוב.

ניתנה היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים

לימור בן-שמן, רשמת
בית משפט השלום בתל-אביב יפו

181497/08בשא120 רעיה שוקרימעורבים
תובע: גרוס לייב חנוך
נתבע: מירס תקשורת בע\'מ
שופט :
עורכי דין: עו\'ד קנובל ערן