ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חב' לבי AIG .פוזיה אבו גזאלה נ :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 002236/07

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

20/07/2009

בעניין:

פוזיה אבו גזאלה

התובע

נ ג ד

AIG חברה לביטוח בע"מ

הנתבעת

פסק דין

1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי התובעת בשל נזק שנגרם לרכבה בתאונת דרכים שאירעה ביום 21.9.06, באזור אלואד – פסגת זאב, שבירושלים (להלן – התאונה).

יצויין, כי מועד התאונה בפועל היה ביום 1.4.06 והתאריך שבכתב התביעה נרשם כנראה בטעות.

הואיל ואין מחלוקת כי בעלה של התובעת, מר חוסיין עבדל קאדר (להלן – הבעל), התקשר טלפונית לנתבעת ביום 3.4.06, יומיים לאחר התאונה, על מנת להודיע על התאונה והשיחה הוקלטה – הרי שניתן להניח שהתאריך שנרשם בכתב התביעה, ובעקבות זאת גם סיכומי התובעת, הינו בגדר פליטת קולמוס גרידא ואין ליחס לכך משמעות כלשהי לענין מהימנות התביעה עצמה.

2. על פי כתב התביעה, רכבה של התובעת החליק עקב היות הכביש רטוב, סטה ימינה, ופגע בסלע שהיה במקום.

לכתב התביעה צורפה חוות דעת של השמאי זועבי מוחמד, שבה נאמר כי הרכב נבדק ביום 16.4.06, יותר משבועיים לאחר התאונה, וכי נפגע הצד הימני של הרכב וכן מכסה גג נפתח, על כל החלקים הנלווים, כמפורט בחוות הדעת.

3. התובעת דורשת סכום של 28,149 ₪ המורכב מנזק ישיר על פי חוות דעת השמאי בסך של 18,397 ₪, שכר טרחת השמאי בסך של 1,800 ₪, ירידת ערך הרכב בסך של 6,352 ₪, אבדן כשלושה ימי עבודה בסך של 800 ₪, וכן עגמת נפש וטרחה בסך של 800 ₪.

4. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, התובעת או מי מטעמה לא שיתפו פעולה באופן מלא עם חוקר מטעמה ולא מסרו פרטים חיוניים.

עוד נטען, כי מממצאי החקירה עולה, בין היתר, שהנסיבות הנטענות בהן אירעה התאונה אינן מתיישבות עם הממצאים וכי התובעת העלימה עובדות, לרבות עובדות הקשורות בעברו הביטוחי של הרכב, ועל כן פטורה הנתבעת מכל חבות על פי תנאי הפוליסה ועל פי כל דין.

5. לגופה של התביעה טוענת הנתבעת, כי הנזקים הנטענים לא נגרמו בנסיבות המדווחות על ידי התובעת.

הנתבעת הגישה חוות דעת נגדית של השמאי רונן איציקזון (להלן – חוות דעת נגדית), שבה נאמר שכל מאמציו של השמאי לבדוק את הרכב בפועל לא הועילו כי נטען שהרכב נמכר במצבו הניזוק.

מבדיקות צילומי הנזק התברר לשמאי כי מדובר בשני מוקדי נזק – לאורך צד ימין, ובחלקו העליון של הרכב, כאשר זוית הפגיעה היא מלמעלה למטה.

בחוות הדעת הנגדית נאמר כי שני מוקדי הנזק לא נגרמו כתוצאה מהאירוע המדווח על ידי התובעת, וכי מדובר בנזקים ישנים שאינם קשורים לתאונה נשוא התביעה.

6. מטעם התובעת העידו בפני ביום 4.9.08, התובעת עצמה, הבעל והשמאי זועבי.

מטעם הנתבעת העיד השמאי רונן איציקזון.

7. הנתבעת הגישה לתיק בית המשפט, בעקבות החלטה מיום 6.9.07, דו"ח חקירה חסוי של ג. גונן ובנו בע"מ (להלן – דו"ח החקירה).

בדיון ההוכחות ביום 4.9.08, בסיום ראיות התובעת, טען ב"כ התובעת כי טרם עיין בדו"ח החקירה ולפנים משורת הדין נקבע התיק , לבקשתו, להמשך הוכחות לצורך חקירת החוקר.

בדיון שהתקיים ביום 15.2.09, אשר בו אמור היה להיחקר החוקר שהתייצב לדיון, הודיע ב"כ התובעת כי הוא מוותר על חקירתו, וזאת לאור טענותיו לפיהן הדו"ח אינו ערוך כדין ואינו קביל.

כתוצאה מכך, נקבע למען יעילות הדיון, כי יוגשו סיכומים בכתב, ותישמר הזכות לב"כ התובעת להעלות במסגרת הסיכומים גם טענות לענין קבילותו של דו"ח החקירה.

8. לטענת התובעת בסיכומיה, הנתבעת כשלה לקעקע את גירסת התביעה לתאונה.

עוד נטען, כי דו"ח החקירה אינו ערוך כדין, והוא רצוף עדויות סברה ושמיעה של עורך הדו"ח, דבר הפוסל אותו מלהיות ראיה קבילה בבית המשפט.

גם לגבי חוות הדעת הנגדית טוענת התובעת שהיא אינה ערוכה כדין, וניתוח השמאי לגבי אופן קרות התאונה נעשה מבלי שביקר במקום התאונה, מבלי שבדק את הרכב, ותוך הסתמכות על דו"ח החקירה, שאינו קביל כאמור לעיל.

לטענתה, השמאי שם עצמו כשופט ובמקרה הטוב כבוחן תנועה, למרות שאינו מוסמך לעשות כן בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"מ – 1980.

9. התובעת טוענת בסיכומיה כי עדותה היתה עקבית, אמינה ומהימנה, וכאשר נכתב בכתב התביעה שרכבה "פגע בסלע שהיה במקום", כוונתה היתה כי רכבה התנגש בסלע ההר המשתרע לאורכו של הכביש.

עוד נטען, כי מיקום הנזקים ברכב תואם את גירסת התובעת לפיה רכבה סטה לסלע ההר, פגע בחלק הקדמי ימני בסלע ההר ונשען עליו באופן אלכסוני, וזאת בשל השיפוע הקיים בשולי הכביש, והגג נפגע אף הוא מההר.

10. לטענת הנתבעת בסיכומיה, טענות התובעת לענין דו"ח החקירה הינן כלליות ולא פורט מהן עדויות הסברה והשמיעה המופיעות בדו"ח.

עוד נטען, כי אין מחלוקת כי החוקר פגש בתובעת וחקר אותה והם אף נסעו יחדיו למקום התאונה, ולכן הפרטים שמופיעים בדו"ח החקירה עדיפים על עדותה של התובעת בבית המשפט.

11. לאחר ששמעתי את העדויות ועיינתי במסמכים ובתמונות (ת/1), הגעתי למסקנה שדין התביעה להידחות, גם בלי להסתמך על דו"ח החקירה ועל חוות הדעת הנגדית מטעם הנתבעת.

12. מתמליל שיחת הטלפון (נ/1) בין הבעל לבין נציג הנתבעת שנערכה בסמוך לתאונה, אשר תוכנה אושר על ידי הבעל (פרוטוקול עמ' 6 שורות 14 – 17), עולה כי הרכב נפגע רק בצד ימין מהסלע ולא נזכרה שום פגיעה בגג (עמ' 3 לנ/1 שורות 9 – 22).

מאידך, בתמונות ת/1 נראית פגיעה ברורה בגג מסוג מעיכה, דבר המעיד על פגיעה מלמעלה למטה. אין זה סביר שפגיעה מסוג כזה נגרמה כאשר הרכב עמד, כדברי התובעת, באלכסון ונשען על הקיר (פרוטוקול עמ' 9 שורות 19 – 22), ולכן המסקנה צריכה להיות שפגיעה זו אין מקורה בתאונה נשוא התביעה.

13. זאת ועוד, התובעת ציינה בעדותה כי שמעה פגיעה בתחתית הרכב בזמן התאונה "כי מתחת לרכב היו אבנים" (פרוטוקול עמ' 10 שורות 28 – 29).

מכאן, שהרכב עלה על אבנים או סלעים בדרכו לפגיעה בצלע ההר, וכתוצאה מכך היה צריך להיגרם נזק למכלולים בחלקו התחתון הימני של הרכב, ואולי אף לצמיג הימני הקדמי ולמגן הקדמי ימני.

דא עקא, שמחוות הדעת של השמאי זועבי מטעם התובעת עולה כי חלקים אלה לא נפגעו.

לשאלת בית המשפט ביחס לנזק לגלגל הימני, השיב השמאי בחקירותו כי לא התייחס לנזק "משום שלא החליפו את הגלגל" (פרוטוקול עמ' 4 שורות 3 – 9).

מכאן ניתן להניח, שלא נגרם נזק לגלגל, דבר שהינו תמוה כשלעצמו לאור הטענה כי כל הצד הימני של הרכב נפגע מההר. אין זה סביר שהפגיעות בצדו הימני של הרכב אירעו בלי שנפגעו המכלולים האמורים, אלא אם כן הרכב "ריחף" מעל הסלעים שבשולי הכביש ופגע ישירות בצלע ההר.

14. כמו כן, השמאי אישר שבתמונות שצולמו על ידו נראה שיש "סימני חלודה ויש סימנים של מילוי חומר, כנראה עבר תיקונים" (פרוטוקול עמ' 3 שורות 5 – 6).

הואיל ומדובר ברכב משנת ייצור 1997, ולאור כל התהיות שפורטו לעיל, הגעתי למסקנה שהתובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח כי כל הנזקים הנטענים על ידה אכן נגרמו בתאונה נשוא התביעה, וקיימת סבירות שנכללו בתביעה גם נזקים קודמים שאינם קשורים לתאונה.

15. משהגעתי למסקנה האמורה, דין התביעה להידחות.

התובעת תשלם לנתבעת הוצאות בסכום של 1,000 ₪ בשל זימונו שלא לצורך של החוקר לדיון ביום 15.2.09, וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטתמעורבים
תובע: פוזיה אבו גזאלה
נתבע:
שופט :
עורכי דין: