ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וסים נגד כלל חב' לביטוח בע"מ :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 003219/09

לפני:

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

20/07/2009

בעניין:

וסים דראשה

ע"י ב"כ עו"ד

דראושה וסים

התובע

נ ג ד

כלל חב' לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

בודה שרגא

הנתבעת

פסק דין

  1. התביעה היא, לתשלום תגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה לביטוח מקיף של התובע אצל הנתבעת,עקב תאונה בה היה מעורב רכבו.

התובע, תבע את תשלום מלוא נזקי רכבו לפי הערכת השמאי שבדק את רכבו, לרבות ירידת ערך וכן ירידת ערך וכן את הוצאותיו לשכר טרחת השמאי, שנגבו ממנו למרות הזמנתו את השמאי במסגרת הכיסוי הביטוחי.

  1. הנתבעת, טענה כי התובע אינו זכאי לפי תנאי הפוליסה והכיסוי הביטוחי במסגרתה, לתגמולי ביטוח בגין ירידת ערך וכי התשלומים האחרים שהגיעו לו בגין התאונה, עוכבו עד לתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית על ידו, בגין נזקי צד ג' כתוצאה מהתאונה.

בנוסף טענה הנתבעת, כי יש לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים לתובע, את דמי ההשתתפות העצמית בגין נזקי רכבו.

  1. הצדדים, הסמיכו אותי לפסוק על דרך הפשרה מכוח סמכותי לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט.
  1. לאחר ששמעתי את טיעוני בעלי הדין ועיינתי בכתבי בי-דין ובתצהיר ת/1, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 4,500 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה ממועד התאונה ביום 5.5.06 ועד ליום התשלום בפועל.
  1. הנתבעת תשלם לתובע את הוצאותיו לאגרת בית משפט וכן לשכר טירחת עו"ד בסך של 600 ₪ בתוספת מע"מ.
  1. התשלומים, ישלומו תוך 30 יום מהיום וישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.
  1. המזכירות תשלח עותק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

ליפשיץ-פריבס מרים, שופטתמעורבים
תובע:
נתבע:
שופט :
עורכי דין: בודה שרגא,דראושה וסים