ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברוידא נגד זיו הפירים בע"מ :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא005443/09

בתיק עיקרי: א 020523/09

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

20/07/2009

בעניין:

1. אדית ברוידא

2. מיכל ברוידא

התובעות (המשיבות)

נ ג ד

1. רחמים כהן

2. זיו הפירים בע"מ

הנתבעים (המבקשים)

החלטה

  1. עניינה של התובענה שלפנינו, החזר תשלומים ששילמו התובעות לצורך התקנת מעלון בבית מגוריהן.
  1. בדיון מיום 25.5.09, בהיעדר התייצבות מטעם הנתבעים, ניתן פסק דין המקבל את התביעה במלואה (להלן- פסק הדין).

3. בפני בקשת הנתבעים לביטול פסק הדין ולעיכוב הליכי ההוצאה לפועל שנפתחו בגינו.

לטענתם, לא קיבלו זימון לדיון ולא ידעו על קיומו ומשכך לא התייצבו בבית המשפט. הנתבעים הוסיפו כי גילו לראשונה על קיומו של הדיון מפסק הדין.

  1. בבוא בית המשפט לשקול בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, עומדים לפניו שני שיקולים:

האחד, סיבת היעדרותו של המבקש מהדיון בבית המשפט והשני, מה הם סיכויי ההגנה של המבקש והאם טענותיו לגופו של עניין, יש בהן כדי לשנות את פסק הדין שניתן בהיעדר, אם יינתן למבקש יומו בבית המשפט.

כמובן שהיעדרות מדיון בשל העדר כל זימון או ידיעה מחייבת את ביטול פסק הדין, שניתן בהעדר, מחובת הצדק.

במקרים בהם הייתה הזמנה כדין לדיון, או לפחות ידיעה ממשית או קונסטרוקטיבית אודות מועד הדיון, יש לשקול את שני השיקולים האמורים במצטבר. אולם, ככל שהתשובה לאחת מן השאלות משכנעת יותר וכבדת משקל, קטן המשקל הנדרש ביחס לתשובה לשאלה האחרת, על מנת להביא לביטול פסק הדין.

כך, במקרים בהם הסיבה להיעדרות המבקש מקורה בזלזול ניכר או ברשלנותו שלו, אז יתכן כי לאור הזלזול הרב בבית המשפט, תידחה הבקשה וזאת מבלי ליתן משקל רב לשיקול השני. לחילופין, במקרים בהם הציג המבקש בכתב הגנתו או בבקשתו טיעוני הגנה טובים ובעלי סיכוי לשינוי פסק הדין, אז יכול בית המשפט ליתן לו יומו בבית המשפט, למרות היעדרות שאינה מוצדקת, תוך תיקון המחדל והנזק שנגרם בפסיקת הוצאות.

(ראה ע"א 5000/92 יהושע בן ציון נ' אוריאל גורני ואח', פ"ד מח(1), 836-835; תא (ת"א) 29746/05 מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' דרורי מיכה (פורסם ב"נבו") ע"א 3645/92 שאול קלנר נ' סשה לופיביץ ואח', פ"ד מז(4) 133, 137, ) וכן ראה בספרו של א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית 2007, בהוצאת סיגא).

5. המגמה בפסיקה היא כי על בית המשפט להתייחס ברוחב לב אל בקשת ביטול פסק דין, אך בית המשפט לא ייעתר לה כדבר שבשגרה. אדם הבא לפני בית המשפט מקבל על עצמו חובות מסוימות כלפי בית המשפט וכלפי הצד שכנגד, ואם הוא מזלזל במילוי חובות אלה - עליו לשאת בתוצאות. על המבקש ביטול להסביר לבית המשפט, ולו רק בדוחק, מה גרם למחדלו.

  1. ומן הכלל אל הפרט. מעיון באישורי המסירה שבתיק עולה, כי ההזמנה לדיון לא נמסרה לנתבעים ונמצאת תחת הסטאטוס "לא נדרש".

בנסיבות אלו, מטעמי הצדק, החלטתי לבטל את פסק הדין וליתן לנתבעים את יומם בבית המשפט.

  1. נקבע לקדם משפט ליום 8.12.09 בשעה 15:30.

המזכירות תעדכן את כתובתו של בא-כח הנתבעים ותשלח העתק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהביתמעורבים
תובע: אדית ברוידא
נתבע: רחמים כהן
שופט :
עורכי דין: