ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחמד משעל נגד הודא קואסמי ואח' :

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

לפני כבוד השופט יחזקאל ברקלי

א 012025/08

20/07/2009


בעניין:

אחמד משעל

ע"י ב"כ עו"ד מוחמד קדח

התובע

נ ג ד

הודא קואסמי ואח'

ע"י ב"כ עו"ד דאוד עזי

הנתבעים

החלטה

1. משלא מסרו הצדדים כל הודעה כפי שנקבע בהחלטתי מיום 22/1/09, אני מורה על הגשת תצהירים. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שכל צד מבקש להגיש ויסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.

2. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, עד לאחר שמיעת ב"כ הצדדים במקרה של התנגדות להגשת מסמך כל שהוא ולמתן החלטת בית המשפט.

3. אם צד זה או אחר לא יצליח להשיג תצהיר עדות ראשית מאחד העדים, הוא רשאי להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט בה יפרט את שם העד, מענו, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הנסיונות והפעולות שנעשו על ידו בקשר לכך. בבקשה תיכלל תגובת הצד שכנגד.

4. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שיקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.

5. כל צד יהיה רשאי להעיד את המצהירים עדות ראשית משלימה קצרה, בעיקר בתגובה לתצהירים של הצד שכנגד.

6. תצהירי העדות מטעם התובע יוגשו עד ליום 1/9/09.

תצהירי העדות מטעם הנתבעים יוגשו עד ליום 1/10/09.

תצהירי תגובה, אם ימצא לנכון, יוגשו עד ליום 1/11/09.

7. כל צד ימציא למשנהו במישרין עותק מכל תצהיר שהוגש על ידו, ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק בית המשפט.

8. התיק נקבע לקדם משפט נוסף ליום 16/11/09 בשעה 8:30.

במועד הקד"מ הנ"ל, תשמענה כל בקשות הביניים, אשר תוגשנה עד 30 יום לפני הישיבה, ותועלה כל טענה שתהיה, אם תהיה, ביחס לקבילות התצהירים וצרופותיהם.

ניתנה היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009), בהעדר הצדדים.

יחזקאל ברקלי, שופט

012025/08א 130 מ.ב.