ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת האוטובוסים נגד קפלן ואח' :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא 005547/09

תיק עיקרי: א 003123/09

בפני:

כב' השופט מ. בן-עטר

תאריך:

20/07/2009

חברת האוטובוסים ירושלים

בענין:

המבקשת

סאמי דקה

ע"י ב"כ עו"ד

נ ג ד

1. קפלן אירא מרק איבן

2. קפלן יואל איבן

3. דומיקאר בע"מ

4. כלל חברה לביטוח בע"מ

המשיבים

המשיבות 3 ו-4 ע"י ב"כ עוה"ד ד"ר א. ורשה ואח'

החלטה

בפני בקשה למתן היתר להמצאת כתב תביעה למשיבים 1 ו-2 אל מחוץ לתחום השיפוט, על פי תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984.

אף שבקשה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום המדינה חייבת להיות מלווה בתצהיר, בו יפרט המצהיר, בין היתר, היכן נמצא או יתכן שימצא הנתבע. (ראה לענין זה "סדרי הדין האזרחי" ד"ר י. זוסמן, מהדורה שביעית, 1995, 247) ואף שבגוף התצהיר אין מצוינת כתובתם של המשיבים, לא הייתי דוחה את הבקשה בשל כך בלבד. אולם, אף בכותרות כתבי הטענות, לא מופיעה כתובתו של המשיב 1 וכל המופיע לגביו מסתכם ב"לוס אנג'לס – קליפורניה", אשר בוודאי אינה מהווה כתובת מספקת לצורך המצאת כתבי בי- דין. די בכך כדי להביא לדחיית הבקשה להמצאת כתב תביעה אל מחוץ לתחום השיפוט לגבי המשיב 1.

לשם קבלת היתר המצאה לחו"ל נדרש תובע להראות, כי יש לו עילת תביעה ראויה. כפי שנאמר בספרו הנ"ל של זוסמן (בעמ' 248):

"אמנם לא ידון השופט, בשלב מוקדם זה ועל סמך התצהיר בלבד, בגופו של ענין, אך אם לא ישוכנע, לכאורה, כי יש לתובע עילת תביעה הראויה להתברר, לא ישתמש בשיקול דעתו לטובת התובע ולא יטריד את הנתבע להתדיין בארץ".

לאחר עיון בכתב התביעה, לא השתכנעתי בדבר קיומה של עילת תביעה ראויה נגד המשיב 2 ועל פני הדברים, נראה, כי כתב התביעה כלל אינו מגלה עילת תביעה נגדו. על פי סעיף 10 לכתב התביעה, האחריות המיוחסת למשיב 2 לנזקה של המבקשת היא מכח העובדה שהרכב הושכר לו בלבד כביכול, ואילו הוא פעל בניגוד למוסכם והתיר לאחיו, המשיב 1, לנהוג ברכב הפוגע. הגם וטענה זו נכונה, עדיין אין משמעותה, כי למשיב 2 קמה חבות כלשהי לפצות את המבקשת על הנזק שנגרם לה. לכאורה, על פי טענות המבקשת, הקשר הסיבתי בין קרות האירוע לנזק, נעוץ בהתנהגותו המזיקה של המשיב 1. לעומת זאת, מעשהו של המשיב 2 (מתן הרשות לנהוג ברכב) ככל ואכן אירע, על פני הדברים אינו מהווה מעשה או מחדל המקים אחריות כלפי המבקשת, מאחר ועל פני הדברים אין ביניהם חוזה או יחסים מחייבים אחרים המונעים מהמשיב 2, ביחסיו כלפי המבקשת (להבדיל מיחסיו עם החברה להשכרת רכב), להימנע מלאפשר לאחר לנהוג ברכב.

לאור כל האמור, הבקשה נדחית.

בהתאם לתקנה 156(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד–1984, ניתנת לב"כ המבקשת שהות של 30 ימים, ממועד המצאת החלטה זו אל משרדו (ימי פגרת הקיץ יובאו במנין המועד), לבוא וליתן טעם מדוע לא תימחק התובענה נגד המשיבים 1 ו-2 מחמת חוסר מעש.

ניתנה היום, כ"ח בתמוז תשס"ט (20 ביולי 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מהחלטה זו לב"כ המבקשת ולב"כ המשיבים 3 ו-4.

מוריס בן-עטר, שופטמעורבים
תובע: חברת האוטובוסים ירושלים
נתבע: קפלן אירא מרק איבן
שופט :
עורכי דין: סאמי דקה