ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויאצ'סלב נגד פוד קונקשין בע"מ :


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

א 004074/08

לפני:

השופט יעקב שפסר, סגן נשיא

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

ויאצ'סלב פונומריוב

ע"י ב"כ עו"ד

רביד אברמזון

התובע

נ ג ד

פוד קונקשין בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עזרא האוזנר

הנתבעת

החלטה

נוכח הודעת ב"כ הנתבעת, יגיש ב"כ התובע תצהירי עדויות ראשיות מטעמו בצירוף תיק מוצגים עד יום 30.9.09.

ב"כ הנתבעת יגיש תצהירי עדויות ראשיות מטעמו בצירוף תיק מוצגים עד יום 30.11.09.

הגשת התצהירים והמסמכים תתבצע במקביל ישירות על ידי כל צד לב"כ הצד שכנגד.

בקשה לזימון עד שלא ניתן להגיש תצהירו, תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות, בצירוף סיבת אי הגשת התצהיר ובצירוף תמצית מעדותו הצפויה.

צד המבקש לחקור מומחה, ככל שיהיה כזה, יודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיו.

צד המתנגד להגשת מסמך, בין שצורף לתצהיר ובין שצורף לתיק המוצגים, ללא חקירת עורכו יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת מסמכי הצד שכנגד שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך גם אם אינו מסכים לתוכנו.

היה והצדדים לא יגיעו להסכמה ביניהם באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד בתוך 7 ימים נוספים את התנגדותו והעתקה יועבר ישירות ובמקביל באמצעות הפקסימיליה לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להשיב בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.

לא תותר שמיעת עד שלא הוגש תצהיר בעניינו אלא בהחלטה נפרדת בעקבות בקשה בכתב מפורטת בעניין ולא תותר הגשת מסמך שלא צורף לתיק בית המשפט, אלא בדרך האמורה לעיל.

קובע לישיבת הוכחות ליום 13.5.09 החל מהשעה 10:00.

ב"כ הצדדים ידאגו לזימון עדיהם, וכן מתבקשים להיות ערוכים לסיכומים בע"פ בתום הדיון.

ניתנה היום 20 ביולי, 2009 (כ"ח בתמוז תשס"ט) בהעדר הצדדים.

יעקב שפסר, שופט

סגן נשיאמעורבים
תובע:
נתבע: פוד קונקשין בע\'מ
שופט :
עורכי דין: עזרא האוזנר,רביד אברמזון