ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דלאל שלמה נגד אלון הרשלר חב' אב :


בית הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

דמ 001502/09

בפני:

כב' הרשמת חנה שניצר - רהב

תאריך:

20/07/2009

התובע

נ ג ד

אלון הירשלר - שחר אבטחה

הנתבע

פסק דין

בפניי תביעה של התובע לחייב את הנתבע לשלם לו הפרשי שכר עבודה בתקופה שמיום 1.3.08 ועד ליום 27.11.08 בסך 1,831 ₪ בהם לטענתנו לא שולם לו שכר מלא, וכן החזר הוצאות נסיעה בסך 1,080 ₪.

טענות התובע

1. התובע הועסק אצל הנתבע כמגיש עזרה ראשונה וגם במתן שירותי אבטחה נוספים.

2. כאשר הייתה רגיעה מעבודת טיולים הסכים התובע להצעה לאבטח גני ילדים ברמת אפעל, אך התנה את הסכמתו לבצע עבודה זו בתנאי שיקבל שכר של לא פחות מ- 250 ₪, שאחרת אינו מסכים לבצע את העבודה הזו.

3. לטענת התובע, הנתבע הסכים לתנאי זה והוא החל לעבוד בגני ילדים אולם, לטענתו לא עמד בסיכום עמו ושילם לו שכר שעתי נמוך בהרבה של 24 ₪ לשעה. עוד טען התובע כי בכל פעם שהוצב על ידי מזכירתו של הנתבע (שהעידה בדיון) באבטחת גני ילדים, וידא עמה כי השכר שיקבל הנו השכר של מגיש עזרה ראשונה בטיול, והיא אכן אישרה זאת.

4. כמו כן, התובע טוען כי הפרשי השכר הנתבעים על ידו נובעים אף מאי תשלום מלוא שעות העבודה במהלך חודשי העבודה השונים. הדבר לא פורט בכתב התביעה, הכולל סכום אחד, כי אם עולה ממסמך שכותרתו: "שכר שלא שולם על ידי חברת שחר אבטחה".

5. התובע טוען כי סיכם עם הנתבע החזר הוצאות נסיעה לפי בדיקת מספר הקילומטרים שנסע בפועל, מיעד אחד למשנהו, ולבית הדין הוגשו טבלאות בכתב ידו של התובע בעניין זה.

6. התובע טוען כי הנתבע שילם לו הרבה פחות מן ההוצאות הריאליות שהיו לו. בעניין זה התובע טוען כי סיכם עם הנתבע שעבור הסעת עובד נוסף של הנתבעת יקבל 10 ₪ נוספים.

7. עוד הגיש התובע קבלות דלק אשר לא שולמו לו במלואן והוכנסו לשכר הברוטו שלו כך שירד לו מהן מס.

טענות הנתבע

8. הנתבע טוען כי סוכם עם התובע שבכל יום שאין עבודה מטיולים יקבל שכר של 24 ₪ לשעה ורק אם יהייה טיול והוא יישלח לעבודת אבטחה, יקבל מחיר של יום טיול והדבר אכן קרה פעם אחת ולכן שולם לתובע שכר יום טיול.

9. לגבי החזר הוצאות הנסיעה טוען הנתבע כי סוכם עם התובע שיקבל לפי מספר קילומטרים חלקי 8 כפול מחיר ליטר דלק וכך אכן נעשה.

10. העדה גב' לוסקי, המשמשת כמזכירתו של הנתבע העידה מטעמו ואמרה כי בניגוד לנטען כל ידי התובע, היא מעולם לא 'אישרה' לו לעבוד בשכר של מלווה טיולים בפעמים שנשלח על ידה לאבטח בגן ילדים. הגב' לוסקי העידה כי תמיד אמרה לתובע שמה שסוכם מול הנתבע, זה מה שישולם לו וכי לא נתנה לה על ידי הנתבע סמכות לתת הבטחות לגבי שכר עבודה.

11. העד מר רוט, המשמש קב"ט בעסקו של הנתבע ומשבץ את העובדים במקומות העבודה, העיד בנושא החישוב שהנתבע עורך בעניין החזר הוצאות הנסיעה של העובדים.

12. לאחר ששקלתי את הראיות שהובאו על ידי הצדדים ואת עדויותיהם החלטתי לדחות את התביעה וזאת כפי שיפורט להלן:

13. אקדים ואציין כי ביום 11.6.09 ניתנה על ידי החלטה שבה אפשרתי לתובע לעיין בסידורי העבודה החודשיים שצורפו להם סידורי עבודה יומיים (להלן: "סידורי העבודה") שהוגשו על ידי הנתבע בסופו של דיון ההוכחות. החלטתי הקודמת בעניין זה ניתנה ביום 30.3.09 אך היא לא הגיעה ליעדה, ואכן ביום 21.6.09 הגיש התובע התייחסות לכרטיסי הנוכחות וטען כי לא קיבל את החלטתי הראשונה. בהתייחסו לסידורי העבודה, חזר על כל טענותיו.

הפרשי השכר - אבטחה בגני ילדים

14. כעולה מסידורי העבודה של התובע, שהגיש הנתבע לבית הדין, לתובע שולמו סכומים שונים בגין עבודות שונות שביצע. בגין עבודת אבטחה בגני ילדים בחודש 10/08 שולם לתובע סך של 25 ₪ לשעה (למעט יום אחד בו שולם לתובע סך של 220 ₪ ליום 36.6 לשעה), ובגין עבודה בחודש 11/08 שולם לתובע סך של 24 ₪ לשעה.

15. גרסתו של התובע שלפיה התנה את עבודתו באבטחה בגן ילדים בכך שיקבל שכר של מגיש עזרה ראשונה, לא הוכחה בפניי.

16. בהתאם לסידורי העבודה שהוגשו בחודש אוקטובר 2008 עבד התובע גם באבטחה ב'אולם ראסל' וקניון וקיבל שכר נמוך משכר של מגיש עזרה ראשונה כנגד תשלומים אלו לא טען דבר. מכאן, שהאבטחה בגן הילדים לא היתה הפעם היחידה שהתובע עבד בשכר נמוך משכר מגיש עזרה ראשונה בטיול, והשכר בתפקידו זה לא היווה 'קו אדום' שלא היה מוכן לחצותו. כמו כן, התובע עבד בשכר 'הנמוך' חודשיים. אילו אכן היה השכר שקיבל נמוך ממה שסוכם, ניתן היה להאמין כי מי שטוען שהופר איתו הסיכום בנוגע לתשלום, לא יסכים לעבוד גם בחודש שלאחר מכן בגן ילדים, כי אם רק בעבודה מכניסה יותר, ואולם לא הוכח בפניי כי כך היה, נהפוך הוא. לפיכך, אני דוחה את התביעה ברכיב זה.

הפרשי השכר – עבודות אבטחה אחרות

17. הנתבע הגיש כאמור, סידורי עבודה מפורטים מחודש יוני 2008 הכוללים את התשלום בעבור שעות עבודה.

18. התובע הגיש רישום ידני בנוגע להפרשים בין השכר שקיבל לבין השכר שלטענתו חסר בתאריכים מסויימים. בדיון עצמו התמקד התובע רק בהפרשי השכר בעבודה בגני הילדים ולא התייחס כלל לתביעתו בנוגע להפרשי השכר האחרים למעט איזכור בשפה רפה בתום עדותו.

19. בחלק מן המקרים/תאריכים המפורטים על ידו התובע הוא לא פרט את סיבת ההפרש, (האם שכר שלא על פי סיכום או מספר שעות עבודה), גם כאשר הנ"ל מפורט לא נסתרו כלל סידורי העבודה מבחינת השעות האחרות הרשומות בהן. יש לציין כי אין מדובר במתכונת עבודה קבועה. כמו כן, הנתבע צירף לסידורי העבודה דו"חות נוכחות מדגמיים יומיים שמופיעים בהם גם שמותיהם של עובדים אחרים שעבדו באותם ימים, דבר המעיד על האותנטיות של המסמך, לפיכך אני דוחה את התביעה ברכיב זה.

החזר הוצאות נסיעה

20. בעניין החזר הוצאות הנסיעה שוב הועלו טענות באשר להסכמות חוזיות שהן מעבר למחויב בדין, בינו לבין הנתבע. לטענת התובע על הנתבע היה לבוא ולבדוק את מספר הקילומטרים ברכבו. התובע העיד "אני סיכמתי איתו לפי קילו' ומחיר הדלק עלה." (עמ' 2 ש' 22-17 לפרוטוקול).

21. התובע הגיש טבלאות מפורטות של מספר הקילומטרים בהם לטענתו נסע, ממקום למקום בכל פעם שנשלח לעבודת אבטחה, אך לא הסביר, גם לא בדיון שהתקיים בפניי כיצד הגיע לסכומים אותם הוא תובע. מר רוט, העיד מטעם הנתבע ואמר: "אני ישבתי עם הנתבע בעניין הטבלאות שהוא עשה והוכחתי לו בכתובים שהוא הפריז בכמות הקילומטרים שהוא רשם". ועוד העיד מר רוט לשאלה האם אי פעם מישהו בא לבדוק את מספר הקילומטרים של התובע: "לא. לא רלוונטי בכלל. הפעם היחידה שבדקנו במשרד נקודתית, נמצא שמס' הקמ' שהוא רשם היה גדול מהמרחק בפועל שאנחנו מדדנו, וגם תצרוכת הדלק היתה שונה." באשר לחישוב שעל בסיסו שולם החזר הוצאות הנסיעה של הנתבע, מר רוט העיד: "הנתבע משלם לפי חשבון של סכום מסויים לליטר ולפי הקמ' הזה לחלק ל-8, אתה משלם." התובע טען כי אחת הסיבות שמספר הקילומטרים גדל והוא אמור היה לקבל תשלום גבוה יותר עבור נסיעה, הנה משום שהוא התבקש לבצע הסעה ארוכה יותר על מנת להחזיר עובדים אחרים. ואולם, לא ניתן להבין מן הטבלאות שהוגשו לבית הדין באיזה מן המקרים המרחק היה גדול יותר כתוצאה מהסעת עובדים אחרים, דבר שאמור היה להגדיל, לטענתו, את הוצאותיו.

22. זאת ועוד, התובע עבד באופן זה מספר חודשים (יוני – נובמבר 2008) ולא הוצג בפניי כי התרעם או התלונן כנגד החזר ההוצאות בדרך חישוב זו. כמו כן, לא ברור האם הטבלאות המפורטות של מספר הקילומטרים בגין כל נסיעה שבצע, שהוצגו בפני בית הדין על ידי התובע, הוצגו לנתבע מידי חודש, ואם כן, מה היו תוצאות דחייתן על ידו מידי חודש בחודשו מבחינת התובע.

23. באשר לחשבוניות הדלק - התובע נשאל בחקירתו הנגדית מדוע הגיש חשבונית דלק מתחנת דלק בחיפה והשיב כי אכן לא עבד בחיפה אך צירף את הקבלה במקרה. על כל פנים, כעולה מכתב התביעה הסכום הנתבע בגין "נסיעות" אינו בגין הוצאות דלק, כי אם בגין הוצאות נסיעה ברכב פרטי והסעת מאבטחים ברכב. יצויין כי בסיכומו, טען התובע כי 'לקח בחשבון בתביעה' את הורדת המס בגין תשלום בתחנת דלק במזומן, אך לא ברור איזה רכיב מדמי הנסיעות שנתבעו הנו רכיב המס.

24. יש לציין כי תפקידו של בית הדין אינו לכמת תביעות או לבור את המוץ מן התבן בתובענה העומדת לפניו. חובתו של בעל דין התובע זכויות ממשפט העבודה להציג בפני הערכאה הדנה תשתית עובדתית, משפטית ומספרית ברורה שעליה מבוססת זכותו לסעדים הנתבעים. (ר': דמ (י-ם) 5875/07 שמעיה שי כהן ואח' – ע.ד.א.ל תקשורת סלולארית בע"מ, ניתן ביום 23.11.08).

25. סוף דבר – התביעה נדחית.

26. נוכח העובדה שלא הוצגה בפניי הודעה בדבר תנאי עבודה בהתאם לחוק הודעה לעובד, (תנאי עבודה), תשס"ב-2002, ואף לא נטען כי הודעה כאמור נעשתה, כנדרש בחוק, אין אני עושה צו להוצאות.

27. על פסק הדין ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה , בתוך 15 ימים ממועד המצאת פסק הדין.

ניתן היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

חנה שניצר-רהב , רשמת

001502/09דמ 720 ציפורה דוידימעורבים
תובע: דלאל שלמה
נתבע: שחר אבטחה
שופט :
עורכי דין: