ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טואפרה וג'די נגד מ.מ. מג'אר :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

ד"מ 1187/09 עד ד"מ 1191/09

ד"מ 1199/09 עד ד"מ 1201/09

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

20/07/2009

בעניין:

טואפרה וג'די ואחרים

ע"י ב"כ עוה"ד

שעאר חג'ו

התובעים

נ ג ד

מועצה מקומית מג'אר

ע"י ב"כ עוה"ד

שקיב עלי

הנתבעת

פסק דין

1. בתביעות שהגישו התובעים כנגד הנתבעת, עתרו התובעים לחייב את הנתבעת לשלם להם שכרם בגין חודש 10/08 (כולו או מחציתו, לפי העניין), וכן את שכרם בגין חודש 11/08 וחודש 12/08.

בנוסף, ביקשו התובעים לחייב את הנתבעת בפיצוי הלנת שכר, עקב הלנת שכרם בתקופות המפורטות בטבלה המצורפת לפסק-דין זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

לשיטת התובעים, שכרם בתקופות המפורטות בטבלה שולם באיחור, במועדים, בשיעורים ובסכומים אשר פורטו בכתבי התביעה שהוגשו מטעמם. לפיכך, זכאים הם לתשלום פיצוי הלנת שכר כחוק.

2. בכתבי ההגנה אשר הוגשו מטעם הנתבעת נטען, בין היתר, כי ככל שחל עיכוב בתשלום שכרם של התובעים, אזי יסודו של עיכוב כאמור היה בנסיבות שלא היו בשליטתה של הנתבעת. לפיכך, אין התובעים זכאים לפיצוי הלנת שכר.

לחילופין, היה ובית הדין יחליט לקבל את התביעה לפיצוי הלנת שכר, כי אז יש לחשב פיצוי ההלנה החל מה- 9 לכל חודש ולא מה- 1 לחודש, שכן תשלום המשכורת מתבצע עד ה- 9 לחודש שלאחר החודש בו קשור תשלום השכר.

בנוסף, נטען על ידי הנתבעת כי פיצוי הלנת השכר יחול על השכר נטו ולא על השכר ברוטו, וכי על התובעים לפרט מהם הרכיבים הנושאים פיצוי הלנת שכר, זאת להבדיל מהזכויות הסוציאליות והרכיבים שאינם נושאים פיצוי הלנת שכר.

הנתבעת הוסיפה וטענה כי התביעה לפיצוי הלנת שכר בגין התקופה שקדמה לחודש 1/08 התיישנה, זאת לנוכח העובדה שהתביעות נשוא התיקים דנן הוגשו ביום 17/2/09 וביום 23/2/09.

3. התובענות בתיקים ד"מ 1187/09 עד ד"מ 1191/09 נקבעו לדיון אשר אמור היה להתקיים בפניי ביום 6/4/09, מקום שהדיון בתיקים ד"מ 1199/09 עד ד"מ 1201/09 נקבע ליום 7/4/09.

4. ביום 3/4/09 הוגשו מטעם הצדדים, בכל אחד מהתיקים דנן, "הודעה על הסכמה דיונית", לפיהן נתנו הצדדים את הסכמתם כי בית הדין ייתן פסק-דינו בתיק על סמך הנטען בכתבי בי-דין שהוגשו מטעם הצדדים ועל סמך סיכומים בכתב שיוגשו.

הצדדים הודיעו, בנוסף, כי הגיעו ביניהם להסכמה בנוגע לגובה השכר המולן בגין כל חודש וחודש בתקופה נשוא התביעה בכל אחד מהתיקים דנן, כמו גם בנוגע למועדים בהם שולם השכר באותה תקופה (להלן: "ההודעות המוסכמות מיום 3/4/09").

למען הנוחות, רצ"ב ההודעות המוסכמות שהוגשו מטעם הצדדים, מסומנות כ- הוד'/1 עד הוד'/8, בהתאמה, ומהוות חלק בלתי נפרד מפסק הדין.

5. בהחלטתי מיום 7/4/09 אישרתי הסכמת הצדדים, כמפורט לעיל, ונתתי לה תוקף של החלטה.

6. התובעים הגישו סיכומיהם ביום 7/4/09.

הנתבעת הגישה סיכומיה ביום 21/5/09.

7. לאחר עיון בכתבי בי-דין שהוגשו מטעם בעלי הדין, על נספחיהם, ולאחר עיון בסיכומים שהוגשו מטעמם, ולאור הסכמת הצדדים כי אפסוק על סמך הנטען בכתבי הטענות, הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים את השכר אשר טרם שולם להם, כעולה מן ההודעות המוסכמות שהוגשו מטעם הצדדים, כמפורט להלן:

הנתבעת תשלם לתובע בתיק עב' 1187/09, מר טואפרה וג'די, הסכומים דלהלן:

א. סך של 1,411.90 ₪, בגין יתרת השכר עבור חודש 8/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/9/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ב. סך של 1,445.36 ₪, בגין יתרת השכר עבור חודש 9/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/10/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ג. סך של 5,386.68 ₪, בגין השכר עבור חודש 11/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ד. סך של 5,402.87 ₪, בגין השכר עבור חודש 12/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

ה. סך של 907 ₪, בגין רכיבים שאינם מהווים "שכר עבודה" עבור חודש 11/08, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ו. סך של 907 ₪, בגין רכיבים שאינם מהווים "שכר עבודה" עבור חודש 12/08, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

הנתבעת תשלם לתובעת בתיק ד"מ 1188/09, גב' חריס סמר, הסכומים דלהלן:

א. סך של 610.50 ₪, בגין השכר עבור חודש 11/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ב. סך של 610.50 ₪, בגין השכר עבור חודש 12/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

הנתבעת תשלם לתובעת בתיק ד"מ 1189/09, הגב' עותמאן אוסנת, הסכומים דלהלן:

א. סך של 2,975.25 ₪, בגין השכר עבור חודש 11/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ב. סך של 2,963.54 ₪, בגין השכר עבור חודש 12/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

ג. סך של 193.65 ₪, בגין רכיבים שאינם מהווים "שכר עבודה" עבור חודש 11/08, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ד. סך של 193.65 ₪, בגין רכיבים שאינם מהווים "שכר עבודה" עבור חודש 12/08, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

הנתבעת תשלם לתובע בתיק ד"מ 1190/09, ד"ר סאלח אבו נימר, הסכומים דלהלן:

א. סך של 4,904.61 ₪, בגין השכר עבור חודש 11/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ב. סך של 4,897.38 ₪, בגין השכר עבור חודש 12/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

ג. סך של 285.60 ₪, בגין רכיבים שאינם מהווים "שכר עבודה" עבור חודש 11/08, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ד. סך של 183.60 ₪, בגין רכיבים שאינם מהווים "שכר עבודה" עבור חודש 12/08, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

הנתבעת תשלם לתובעת בתיק ד"מ 1191/09, גב' ח'ראנבה עפלה, הסכומים דלהלן:

א. סך של 2,276.69 ₪, בגין השכר עבור חודש 11/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ב. סך של 2,276.69 ₪, בגין השכר עבור חודש 12/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

הנתבעת תשלם לתובע בתיק ד"מ 1199/09, מר אבראהים עמאד, הסכומים דלהלן:

א. סך של 1,697.92 ₪, בגין מחציר השכר עבור חודש 10/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/11/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 5,328.81 ₪, בגין השכר עבור חודש 11/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ג. סך של 4,207.27 ₪, בגין השכר עבור חודש 12/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

ד. סך של 471.10 ₪, בגין רכיבים שאינם מהווים "שכר עבודה" עבור חודש 10/08, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת מיום 1/11/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ה. סך של 942.20 ₪, בגין רכיבים שאינם מהווים "שכר עבודה" עבור חודש 11/08, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ו. סך של 942.20 ₪, בגין רכיבים שאינם מהווים "שכר עבודה" עבור חודש 12/08, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

הנתבעת תשלם לתובעת בתיק ד"מ 1200/09, גב' מוסא פאטמה, הסכומים דלהלן:

א. סך של 2,687.50 ₪, בגין השכר עבור חודש 11/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ב. סך של 2,687.50 ₪, בגין השכר עבור חודש 12/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

הנתבעת תשלם לתובע בתיק ד"מ 1201/09, מר פואז פח'רי, הסכומים דלהלן:

א. סך של 6,274.64 ₪, בגין השכר עבור חודש 11/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ב. סך של 5,467.85 ₪, בגין השכר עבור חודש 12/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי, כמפורט בסעיף 8 להלן, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

ג. סך של 242.20 ₪, בגין רכיבים שאינם מהווים "שכר עבודה" עבור חודש 11/08, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת מיום 1/12/08 ועד ליום התשלום בפועל.

ד. סך של 242.20 ₪, בגין רכיבים שאינם מהווים "שכר עבודה" עבור חודש 12/08, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת מיום 1/1/09 ועד ליום התשלום בפועל.

8. בנוסף, הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים, בגין התקופות המפורטות בהודעות המוסכמות שהוגשו ביום 3/4/09 בכל אחד מהתיקים דנן, בהתאמה, פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי מסכום השכר, בהתאם להוראות דלהלן:

א. השכר עליו יחול פיצוי הלנת שכר, כאמור, הוא השכר נטו, לאחר ניכוי הסכומים אשר ניכויים מותר על-פי דין (לרבות עבור מס הכנסה וביטוח לאומי).

ב. זאת ועוד, השכר עליו יחול פיצוי הלנת שכר לא יכלול זכויות סוציאליות ו/או החזר הוצאות למיניהן (דמי הבראה, קצובת ביגוד, החזר הוצאות טלפון, החזר הוצאות נסיעה . . . ועוד).

ג. לעניין זה, "השכר נטו" הקובע לצורך חישוב פיצוי הלנת השכר הוא כמפורט בהודעות המוסכמות מיום 3/4/09, ואשר העתקים מהן מצורף לפסק דין זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

ד. פיצוי הלנת השכר בשיעור שנקבע, לעיל, יחול על השכר בגבולות תקרת השכר הממוצע במשק הידוע ביום ביצוע תשלום השכר בפועל. יתרת השכר המולן, שהיא מעל לשכר הממוצע במשק, ככל שקיימת יתרה כאמור, תישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק בלבד, בהתאם לקבוע בסעיף קטן ה', להלן.

ה. פיצוי הלנת שכר כאמור יחול מן המועד בו אמורה היתה הנתבעת לשלם את השכר של כל חודש מהחודשים המפורטים בהודעות המוסכמות מיום 3/4/09, הרצ"ב, קרי: מיום 1 בחודש שלאחר החודש נשוא הפיצוי ובו בוצעה העבודה, ועד למועד תשלומו בפועל, כמפורט בהודעות המוסכמות מיום 3/4/09.

ו. רכיבי השכר שאינם נושאים פיצוי הלנת שכר, כאמור בסעיף קטן ב' לעיל, וכמפורט בהודעות המוסכמות מיום 3/4/09, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום בו אמורה היתה הנתבעת לשלם את השכר בגין כל חודש (קרי: מיום ה- 1 לחודש) ועד למועד בו שולם השכר בפועל, כמפורט בהודעות המוסכמות מיום 3/4/09.

ז. הסכומים המגיעים לתובעים, בין בגין פיצוי הלנת שכר ובין בגין הפרשי הצמדה וריבית, כמפורט לעיל, ישולמו לתובעים כשהם משוערכים על-פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א - 1961 נכון למועד התשלום בפועל.

9. בפסיקת שיעור פיצוי הלנת השכר, כמפורט לעיל, נלקחו בחשבון השיקולים דלהלן:

א. התובעים הינם עובדיה של הנתבעת וקרן השכר המגיע להם בגין החודשים נשוא התובענות בתיקים דנן שולמה להם באיחור, זאת במועדים המפורטים בהודעות המוסכמות שהוגשו מטעם הצדדים ביום 3/4/09.

ב. התובעים הגישו תביעותיהם המתייחסות למספר חודשים, ואף שנים, במרוכז, אך ורק ביום 17/2/09 וביום 23/2/09.

ג. נלקחו בחשבון כלל טענות התובעים, כפי שפורטו בכתבי התביעה ו/או בסיכומים שהוגשו מטעמם, לרבות הטענה כי תשלום השכר המגיע להם הולן וממשיך להיות מולן חדשות לבקרים; הטענה כי במקרה דנן לא מתקיימים התנאים שבדין הנותנים בידי בית הדין הסמכות להורות על הפחתת שיעור פיצוי הלנת השכר בו יש לחייב את הנתבעת. ודאי ווודאי שלא מתקיימים התנאים להורות על ביטול פיצויי ההלנה כליל; הטענה כי בית הדין הארצי לעבודה בירושלים בפסיקתו שבאה לידי ביטוי בשורה ארוכה של פסקי דין שהוצאו מתחת ידו בשנים האחרונות (לרבות בפרשת עיריית לוד או בפרשת קריית מלאכי . . . ועוד) טעה משהפחית את שיעור פיצוי ההלנה והעמידו על 25% שנתי מסכום השכר נטו, עד לתקרת השכר הממוצע במשק, שכן גם במקרים אלה לא התקיימו הנסיבות המצדיקות הפחתת שיעור פיצוי הלנת השכר, ובכל מקרה, השיקול אשר הנחה את בית הדין הארצי לעבודה, לאמור: החשש מקריסת הרשויות המקומיות, אינו נמנה על השיקולים הנותנים בידי בית הדין הסמכות להפחית שיעור פיצוי ההלנה, בהתאם לסעיף 18 לחוק הגנת השכר; הטענה כי אימוץ ההלכה של בית הדין הארצי לעבודה, לעיל, והפיכתה להלכה הקובעת מחטיאה את מטרת החוק, אשר נועד להרתיע המעסיק לבל ילין את שכר עובדו, ולמעשה עלולה לעודד מעסיקים, בין בסקטור הפרטי ובין בסקטור הציבורי, שלא לשלם את שכר עובדיהם במועד החוקי; הטענה כי הלנת שכרם של התובעים גרמה וגורמת להם נזקים בלתי הפיכים, הן במישור הכספי והן במישור החברתי; בנוסף, נלקחה בחשבון טענת התובעים כי התביעה היתה מתייתרת אילו הסכימה הנתבעת לאמץ את פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה, כמפורט לעיל, כאשר העובדה שהנתבעת עמדה על הגשת תובענה זו וניהולה גרמה לתובעים הוצאות משפט והוצאות נלוות בלתי מבוטלות.

ד. מאידך, נלקחו בחשבון טענות הנתבעת, כפי שפורטו בכתבי ההגנה ובסיכומים אשר הוגשו מטעמה. בעיקר, שקלתי טענת הנתבעת לפיה השכר בגין החודשים נשוא התובענות דנן שולם לתובעים במלואו (קרן) וכי האיחור בתשלום השכר היה לפרק זמן קצר בלבד; הטענה כי הנתבעת שרויה במצב כלכלי קשה מזה שנים, דבר שהביא לכך שלא עמדה בתשלום המשכורות לעובדיה במועד ולא היה בידיה לשלם את חובותיה לציבור נושיה וספקיה, לרבות לשלטונות המס ולמוסד לביטוח לאומי; שקלתי, בנוסף, טענת הנתבעת כי שכרם של התובעים לא שולם להם במועדו, מכיוון שהכספים הדרושים לתשלום השכר לא היו ברשותה וקופתה היתה ריקה; כן שקלתי הטענה כי מצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת והגירעון המתמשך בתקציבה אילצו את הנתבעת להסכים לתוכנית הבראה "נוקשה" אשר נכפתה על הנתבעת על ידי משרד הפנים, במסגרתה ננקטו צעדים קשים לשיקום הנתבעת, לרבות קיצוץ בתקציבה, קיצוץ בשכר עובדיה ופיטורם של עובדים רבים אחרים; שקלתי, גם שקלתי את טענת הנתבעת כי השתת פיצוי הלנת שכר על הנתבעת אך תוסיף למעמסה הכספית והכלכלית הרובצת על הנתבעת ולא תקדם כל אינטרס הרתעתי.

ה. בפסיקת שיעור פיצוי הלנת השכר, כמפורט לעיל, נתתי את דעתי לסמכותו של בית הדין להורות על הפחתת פיצוי הלנת השכר או ביטולו, בהתאם להוראת סעיף 18 לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958 (להלן: "חוק הגנת השכר") המורה בזו הלשון:

"בית-דין אזורי רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש, לדעת בית הדין האזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו." (ההדגשה שלי - ס.ש.).

ו. על שיקול דעתו של בית הדין בפסיקת פיצויי הלנה או הפחתתם נאמר בע"ע 300029/98 מכון בית יעקב למורות ירושלים נגד ג'וליה מימון (לא פורסם) (להלן: "הלכת מכון בית יעקב"), כי עצם העובדה שבסעיף 18 לחוק הגנת השכר מוזכרים נימוקים שונים להפחתתם של פיצויי הלנה היא הנותנת שלבית הדין שיקול דעת להפחתתם. בפסק הדין בעניין מכון בית יעקב אנו מוצאים סקירה של ההלכה הפסוקה ולפיה נפסק, בעבר, כי מצב כלכלי קשה אינו נימוק להפחתת פיצוי הלנה, זאת מן הטעם שעל המעביד לתת עדיפות לתשלום שכרו של העובד ולהבטיח את מצבו הכספי של העובד לאחר פיטוריו. יחד עם זאת, נפסק, כי לבית הדין נתון שיקול דעת ועליו להפעילו, ובעשותו כאמור על בית הדין לבחון את תום לבו של העובד, תום לבו של המעביד ואת הנסיבות האובייקטיביות אשר הביאו להלנת שכרו של העובד, תוך התייחסות לפעולות אשר ננקטו על ידי המעביד על מנת להביא לתשלום שכרו של העובד, במועד. כמו כן, ייתן בית הדין דעתו לתכלית העומדת ביסוד הסנקציה של פיצוי הלנת שכר, תוך איזון בינה לבין הפגיעה במעביד, באם יושתו עליו פיצויי הלנה, תוך התייחסות למידת הפגיעה. בית הדין ייתן דעתו, כמובן, לפגיעה בעובד והנזק שנגרם לו עקב הלנת שכרו.

ז. מעיון בכתבי ההגנה ובסיכומים אשר הוגשו מטעם הנתבעת, על נספחיהם, אנו למדים כי הנתבעת שרויה בגירעון כספי מזה זמן. מכתבי הטענות עולה, בנוסף, כי הנתבעת מפנה אצבע מאשימה, בין היתר, כלפי משרדי הממשלה והקיצוץ המתמשך בתקציבים ובמענקים המיועדים לנתבעת. הנתבעת הדגישה כי קבלת המענקים והתקציבים להם היתה זכאית הותנתה בביצוע מהלכים ממהלכים שונים במסגרת תוכנית הבראה אשר נכפתה על הנתבעת על ידי משרד הפנים, כאשר העברת המענקים עוכבה על ידי משרד הפנים, לא אחת, עקב אי-יכולתה של הנתבעת לעמוד בתנאי תוכנית ההבראה הנוקשים אשר הוטלו עליה.

ח. סבורני כי הנסיבות המפורטות בכתבי ההגנה ובסיכומים אשר הוגשו מטעם הנתבעת מהוות "נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה", המצדיקות הפחתת פיצוי הלנת השכר, אך לא ביטולם כליל (ע"ע 1242/04 עיריית לוד נגד אבלין דהן ואחרים).

ט. לפיכך, ולאחר ששקלתי את הפגיעה והנזק אשר נגרמו לתובעים אל מול הנסיבות אשר הביאו להלנת השכר המגיע לתובעים, על ידי הנתבעת, ולאחר שנתתי את הדעת למטרה העומדת ביסוד השתת פיצוי הלנת שכר על מעסיק, לאמור: הרתעתו לבל ילין את שכר עובדו, כמו גם לנטל ההוכחה המוטל על הצדדים, ראיתי לנכון לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי הלנת שכר בשיעור אשר נפסק בפרשת עיריית לוד ובפרשת עיריית קריית מלאכי, לאמור: בשיעור של 25% שנתי מסכום השכר המולן נטו, לאחר ניכוי הסכומים אשר ניכויים מותר על פי דין (לרבות עבור מס הכנסה וביטוח לאומי). כאמור הפיצוי לא יחול על רכיבים המהווים החזר הוצאות או זכויות סוציאליות, הכל כמפורט בסעיף 8 לעיל.

10. טענת ההתיישנות אשר נטענה על ידי הנתבעת נדחית.

לענייננו רלבנטית הוראת סעיף 17 א. (ב) לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958, המורה כי מקום בו הולן שכרו של העובד, כולו או חלקו, לפחות שלוש פעמים בתקופה של שנים עשר חודשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות שלוש השנים האמורות.

מעיון בכתבי התביעה שהוגשו מטעם התובעים אנו למדים כי שכרם של התובעים הולן שלוש פעמים, ואף מעבר לכך, במהלך שנים עשר החודשים הרצופים בתקופה שלאחר המועד בו אמורה היתה הנתבעת לשלם את השכר בגין החודש הראשון בגינו נתבע פיצוי הלנת שכר בכל אחד מכתבי התביעה.

אשר על כן, טענת ההתיישנות נדחית.

11. הסכומים המגיעים לתובעים בגין פיצוי הלנת שכר ו/או בגין הפרשי הצמדה וריבית, על-פי פסק-דין זה, יחושבו על ידי הנתבעת תוך חמישה עשר (15) יום מיום קבלת פסק הדין.

התחשיב יישלח ישירות אל בא-כח התובעים, לבדיקתו.

ככל שלא תתקבל התנגדות מטעם התובעים תוך חמישה עשר (15) יום מיום המצאת התחשיב לבא-כוחם, כי אז תשלם הנתבעת לתובעים את הסכומים המגיעים להם על-פי פסק הדין, וזאת תוך חמישה עשר (15) יום מאותו מועד, כשהסכומים משוערכים נכון ליום התשלום בפועל.

12. היה ותתעורר מחלוקת בין הצדדים בנוגע לתחשיב, יהיו הצדדים רשאים לשוב ולפנות לבית הדין, בעניין זה בלבד, וזאת לא יאוחר מתום 60 יום מיום קבלת פסק הדין. במקרה זה, ימנה בית הדין חשב שכר והצדדים יחויבו בתשלום שכרו.

13. היה והנתבעת לא תפעל על-פי האמור בסעיף 11 לעיל, ולא תערוך את החישובים על-פי פסק-דין זה תוך המועד הנקוב לעיל, כי אז יהיו התובעים רשאים להגיש לבית הדין תחשיב מטעמם. במקרה אחרון זה, ישקול בית הדין אישור התחשיב אשר יוגש מטעם התובעים ויינתן לו תוקף של פסק-דין משלים.

14. בנוסף, תשלם הנתבעת לכל אחד מהתובעים הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

ניתן היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת

טבלה

מס' סידורי

מספר תיק

שם התובע

השכר המולן

1.

ד"מ 1187/09

טואפרה וג'די

ת.ז.

023280746

פיצוי הלנת שכר עבור החודשים כדלקמן:

מ- 2/06 עד 12/06, למעט חודש 3/06 ו- 9/06

מ- 1/07 עד 12/07 למעט חודש 3/07

מ- 1/08 ועד 12/08

שכר חודשים 10/08 עד 12/08 טרם שולם, לרבות יתרת השכר עבור חודש 8/08 ו- 9/08

2.

ד"מ 1188/09

חריס סמר

ת.ז.

033032632

פיצוי הלנת שכר עבור החודשים כדלקמן:

מ- 2/06 עד 12/06, למעט חודשים 3,8,9,10/06

מ- 1/07 עד 12/07, למעט חודשים 3/07 עד 6/07

מ- 2/08 עד 12/08, למעט החודשים 3/08 ו- 4/08

שכר חודש 10/08 עד 12/08 טרם שולם

3.

ד"מ 1189/09

עותמאן אוסנת

ת.ז.

025835489

פיצוי הלנת שכר עבור החודשים כדלקמן:

מ- 2/06 עד 12/06, למעט חודש 3/06 ו- 9/06

מ- 1/07 עד 12/07, למעט חודש 3/07

מ- 2/08 עד 12/08

מחצית שכר העבודה עבור חודש 10/08 והשכר עבור חודש 11/08 ו- 12/08 טרם שולם

4.

ד"מ 1190/09

ד"ר אבו נימר סאלח

ת.ז.

054476981

פיצוי הלנת שכר עבור החודשים כדלקמן:

מ- 4/07 עד 12/07

מ- 1/08 עד 12/08

מחצית שכר העבודה עבור חודש 10/08 והשכר עבור חודש 11/08 וחודש 12/08 טרם שולם

5.

ד"מ 1191/09

ח'ראנבה עפלה

ת.ז.

050138148

פיצוי הלנת שכר עבור החודשים כדלקמן:

מ- 4/07 עד 12/07

מ- 2/08 עד 12/08

מחצית שכר העבודה עבור חודש 10/08 והשכר עבור חודש 11/08 וחודש 12/08 טרם שולם

6.

ד"מ 1199/09

אברהים עמאד

ת.ז.

053836524

פיצוי הלנת שכר עבור החודשים כדלקמן:

מ- 1/08 עד 12/08

מחצית שכר העבודה עבור חודש 10/08 והשכר עבור חודש 11/08 וחודש 12/08 טרם שולם

7.

ד"מ 1200/09

מוסא פאטמה

ת.ז.

021095096

פיצוי הלנת שכר עבור החודשים כדלקמן:

מ- 2/07 עד 12/07, למעט חודש 3/07

מ- 1/08 עד 12/08

מחצית שכר העבודה עבור חודש 10/08 והשכר עבור חודש 11/08 וחודש 12/08 טרם שולם

8.

ד"מ 1201/09

פח'רי פואז

ת.ז.

058963976

פיצוי הלנת שכר עבור החודשים כדלקמן:

מ- 10/06 עד 12/06

מ- 1/07 עד 12/07, למעט חודש 3/07

מ- 1/08 ועד 12/08

מחצית שכר העבודה עבור חודש 10/08 והשכר עבור חודש 11/08 וחודש 12/08 טרם שולםמעורבים
תובע:
נתבע:
שופט :
עורכי דין: שקיב עלי