ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין החברה לפיתוח טבריה נגד לנקרי של :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב' 1075/09

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

תאריך:

20/07/200920/07/2009

בעניין:

החברה לפיתוח טבריה בע"מ - ח.פ. 520013913

ע"י ב"כ עוה"ד

ארז תיק ואח'

התובעת

נ ג ד

לנקרי שלמה ת.ז. 057280927

הנתבע

פסק דין

1. לאחר עיון בהודעה על פשרה ובבקשה למתן החלטה בעניין הוצאות התובעת, ולאחר שעיינתי בתגובת הנתבע, הריני מאשרת בזה את הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים (נספח א' להודעה מטעם התובעת), ונותנת לו תוקף של פסק דין.

הסכם הפשרה (נספח א') מסומן באות "פ", מאושר בחתימתי ומהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין.

2. באשר להוצאות התובעת, לאחר עיון בכתבי בי-דין שהוגשו מטעם הצדדים, כמו גם בהסכם הפשרה, איני רואה מקום לחייב את הנתבע בהוצאות משפט ו/או בשכר טרחת עורך דין.

כל צד יישא בהוצאותיו.

3. בשים לב לשלב בו הגיעו הצדדים לידי הסכמה, הריני מורה על החזר האגרה ששולמה בתיק, למעט הסכום הנקוב בפרט 10 בתוספת הראשונה לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח - 2008.

החזר האגרה יבוצע לפקודת בא-כח התובעת.

4. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת