ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרביט נגד א.ב קרמיקה בע"מ :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

עב 001507/07

בפני כב' השופטת שדיאור שרה

נציג ציבור (מ) מר שחרור יעקב

נציג ציבור (ע) מר סנדובסקי דוד

20/07/2009

בעניין:

שרביט נמרוד

ע"י ב"כ עו"ד

יגאל חברוני

התובע

נ ג ד

1 . א.ב קרמיקה בע"מ

2 . בוזגלו דוד

ע"י ב"כ עו"ד

יגאל עיני

הנתבעים

פסק דין

בפני בית הדין תביעת התובע כנגד הנתבעים א.ב.קרמיקה בע"מ (להלן: "החברה") ונגד מנהלה מר דוד בוזגלו (להלן: "מר בוזגלו" או "הנתבע 2") (להלן: "הנתבעים"). תביעתו כוללת פיצויי פיטורים בגין אחד עשר חודשי עבודתו, הודעה מוקדמת, שכר חודש אוקטובר בצירוף פיצויי הלנת שכר, שכר בגין שעות נוספות, פדיון ימי חופשה, 6% הפרשות לקרן פנסיה ותשואה על ההפרשות, ושווי זיכוי המס בגינם וכן פיצוי בגובה השכר של התחייבות להעסיקו 36 חודשים נוספים, ופיצוי בגין חילול צ'קים של התובע בשל התנהלות הנתבעים. כמו כן דרש פיצוי שכר שהפסיד אצל צד ג' בגין חוו"ד הנתבעים, ולבסוף תבע פיצוי על עוגמת נפש.

לצרכי אגרה העמיד את תביעתו על סך 200,000 ₪.

הנתבעים טענו כי התביעה צריכה להתנהל כנגד החברה בלבד שהיא מעסיקתו וכי יש למחוק את התביעה נגד מר בוזגלו שהוא אדם פרטי שאמנם הוא בעל מניות ומנהל בחברה אך אינו המעביד. לגופם של דברים טענו כי אינם חייבים לו כספים שכן עסק בתפקיד ניהול ללא חתימה על כרטיס ועל כן אין בסיס לתביעת הפרשי שעות נוספות. עוד טענו כי התנהגותו לא תאמה את נוהלי החברה ועל כן לאחר שמאס בחברה התפטר ועבר לעבוד בחברה אחרת במעוז ציון ומשפוטר שם ביקש לשוב לעבוד בחברה ואף נתקבל אולם לאחר זמן תקף פיזית את אחד העובדים ופוטר לאלתר.

בנוסף טענו הנתבעים כי בתאריך 1/1/07 הוגשה נגדו תלונה למשטרה עקב גניבה ממעביד.

הנתבעת הודתה באי תשלום שכר חודש אוקטובר וכי בשל התלונה במשטרה עוכב הסכום אך עם הגשת התביעה הודיעה כי תפקיד סכום זה בבית הדין. גם פדיון החופשה בשיעור 5 ימים לגרסתה צורף לתלוש חודש אוקטובר.

לטענתה צו ההרחבה בשאלת הפנסיה אינו חל עליה בהיותה מוכרת ולא מייצרת קרמיקה. כמו כן הכחישו הנתבעים כל התחייבות להעסקתו ל-36 חודש וגם הכחישו מתן חוו"ד למעביד אחר או לצד ג' כלשהו.

הנתבעים טענו כי אינם אחראים למצבו הכספי בבנק ולחילול צ'קים שלו.

בדבר פיצויי פיטורים לא עבד שנה שלמה ואף התפטר באפריל 2006 וכך אין רצף בהעסקתו לצורך פיצויי פיטורים. פיטוריו נבעו ממעילה ולכן לא שולמו. לטענתם לא ביקש מכתב פיטורים וזה לא פגע בזכויותיו במוסד לביטוח לאומי.

ביחס לעוגמת הנפש טענו הנתבעים כי נגרמה להם עוגמת נפש מהתנהגותו בעבודתו אצלם ועליו לפצותם על הנזק שגרם למוניטין ושהיה עליהם לשקם את שמם הטוב לאחר עזיבתו.

לאור טענותיהם ביקשו לדחות את תביעתו.

בהליך זה נקבעו מוסכמות ופלוגתאות ביום 14.7.08, הוגשו כתבי טענות מפורטים, תצהירים ומסמכים ונשמעו העדויות מטעם הצדדים. נתקיימו גם הליכי ביניים שונים.

בית הדין המליץ לצדדים בנסיבות ההליך ליתן לו סמכות לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט והצדדים הודיעו הודעה מוסכמת מטעמם ביום 8.7.09 שזו לשונה:

"1. ביה"ד הנכבד יתן פס"ד בתובענה לפי סעיף 79א' לחוק בתיהמ"ש, בגבולות שבין 10,000 ₪ ל 85,000 ₪, כאשר ביה"ד הנכבד יהא משוחרר מלנמק את פסק דינו.

2. ביה"ד הנכבד יפסוק בתובענה על בסיס כל החומר המצוי בפניו ומבלי שיוגשו סיכומי טענות מטעם מי מהצדדים.

3. בהתחשב בהסכמה האמורה, ובהתחשב בהערת כב' ביה"ד בעניין, מתבקש בזה כב' ביה"ד ליתן פס"ד בתובענה עוד במהלך פגרת בתיהמ"ש".

הסכמה זו קיבלה תוקף של החלטה ביום 15.7.09.

לאחר שקראנו את כל החומר המצוי בפנינו ושמענו את העדויות, שקלנו את המהימנות של שני הצדדים ואת נטלי ההוכחה. בדקנו את הרכיבים הנתבעים ואת מקורם ואת ההגנה בפניהם מצאנו לפסוק לפשרה במסגרת הגבולות שהציבו הצדדים, וללא הנמקה, כדלקמן:

1. הנתבעים, ביחד ולחוד ישלמו לתובע סך כולל של 28,500 ₪.

סכום זה ישולם תוך 30 יום אם לא ישולם במועד כולו או מקצתו ישא הסכום שלא שולם הפרשי הצמדה וריבית מ- 30.10.06 ועד ליום התשלום בפועל.

למען הסר ספק הסכום שהופקד ע"י הנתבעת בסך 5,580 ₪ בקופת בית הדין ושהועבר בהסכמה לתובע על פי החלטת כב' הרשמת מיום 14.7.08 (עמ' 2 לפרו'), כלול בסכום הנקוב לעיל.

2. בנוסף ישלמו הנתבעים ביחד ולחוד שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ + מע"מ. סכום זה ישולם תוך 30 יום. אם לא ישולם במועד ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

______________ ____________ ________________

נציג ציבור, מר סנדובסקי נציג ציבור, מר שחרור שרה שדיאור, שופטתמעורבים
תובע: שרביט נמרוד
נתבע: א.ב קרמיקה בע\'מ
שופט :
עורכי דין: יגאל עיני,יגאל חברוני