ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאדר עליאן נגד המוסד לביטוח לאומי :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בשא001418/09

בפני:

כב' השופט אייל אברהמי

20/07/2009

בעניין:

נאדר עליאן

ע"י ב"כ עו"ד

אמיר נאטור

מבקש

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

חנה מנדלסון

משיב

החלטה

1. זוהי בקשה בסעד זמני שיורה למשיבה להכיר בתובע כזכאי לשירותי בריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

2. לטענת המבקש הודיע לו הנתבע על כוונתו להפסיק את ביטוחו, בשל כך שאינו תושב ולפיכך גם את זכאותו לביטוח בריאות. למבקש נתנה הזדמנות לערער על החלטה זו, והוא עשה כן. הערר נדחה כעולה מהחלטת המשיב מיום 13.5.2009. המבקש טוען כי הוא תושב ומתגורר בתחומה של ירושלים. המבקש הגיש תובענה עיקרית ואת בקשתו בסעד זמני, המתייחסת לביטוח הבריאות.

3. לטענת המשיב, המבקש אינו גר בתחומה של העיר ירושלים, אלא בביתו שבבית סאחור, כפי שנמצא במהלך החקירה שהיתה בחודש 10.08. דו"ח חקירה צורף לתגובה.

4. הסעד המבוקש הינו סעד של צו עשה זמני – היינו לחייב המשיב להכיר במבקשת זמנית עד סיום ההליך העיקרי כזכאית לשירותי בריאות.

ההלכה העקרונית שנקבעה על ידי בית המשפט העליון, בעניין סעדים זמניים, אומצה על ידי בית הדין הארצי לעבודה והובאה כבר בפסק הדין, דב"ע לג/3 מדינת ישראל – מרדכי גנץ פד"ע ד' 161, 164 וכך היא סוכמה:

"עיקר תכליתם של צווי מניעה זמניים כגון אלה הוא לשמור, כל עוד תלויה בבית המשפט תובענה בנדון, על מצב הדברים כפי שהוא היה קיים בעת הגשתה; אין בית המשפט מרשה לאחד מבעלי הדין להביא לשינויים במצב ההוא אשר עלול להיות בהם משום השפעה עניינית, כלכלית או משפטית על הדיון בתובענה או על תוצאותיו".

5. לטענת המבקש, הודיע לו המשיב על כוונתו להפסיק את ביטוחו בשל כך שאינו תושב, ולפיכך גם את זכאותו לביטוח בריאות. למבקש ניתנה הזדמנות לערער על החלטה זו, והוא עשה כן. הערר נדחה, כעולה מהחלטות המשיב מיום 13.5.09. המבקש טוען כי הוא תושב ומתגורר בתחומה של ירושלים. המבקש הגיש תובענה עיקרית ואת בקשתו בסעד זמני המתייחסת לביטוח הבריאות.

במקרה דנן הבקשה הינה למעשה שבית הדין יפסוק סופית בפלוגתא שבין הצדדים, אם כי לתקופה מוגבלת. על כגון דא, מתן צו עשה זמני, אמר בית הדין הארצי לעבודה בעניין מד"י נ' גנץ, בעמ' 164:

"צריכות להיות נסיבות יוצאות מן הכלל כדי להביא בית משפט להעתר לבקשה כזו וצריכות להיות בפניו הוכחות חותכות על זכותו המוחלטת של מבקש ולא רק הוכחות על זכות לכאורה".

במקרה דנן, כאמור, עסקינן בצו עשה זמני, דהיינו ליתן לתובעת הכרה ושירותים רפואיים עד להכרעה בתובענה העיקרית אם תוגש תובענה כזו. במקרה כזה יש צורך בהוכחות חותכות על זכות מוחלטת כאמור.

6. מהחקירה שסיכומה הוגש על ידי המשיב עולה לכאורה כי המבקש אינו מתגורר בכתובת המוצהרת אלא בביתו שבבית סאחור שמחוץ לתחום. מדובר בחקירה שנערכה על ידי משרד חקירות חיצוני, הכוללת צילום וביקור בנכס שבבית סאחור, שם מסר להם חמיו של המבקש כי זה גר בבית שבבית סאחור. לכאורה עולה מהאמור כי המבקש אינו מתגורר במען שציין אלא בבית סאחור שמחוץ לתחום.

7. כאמור, הופסקו שירותי הבריאות לתובע בחודש מאי, לאחר שנשלח לו, בהתאם להלכת חגאזי, הודעה על הכוונה לגרוע אותו מרשימת הזכאים לשירותי בריאות.

לאור זאת המשיב רשאי היה לכאורה לפעול בדרך שפעל להפסיק את שירוי הבריאות שניתנו למבקש, לאחר שיצא ידי חובו כנדרש בהלכת חגאזי.

8. נציין כי המבקש רשאי כמובן לרכוש שירותים רפואיים ככל שהוא צריך. אם ימצא בבוא העת כי הוא אכן התגורר בתוך התחום והיה זכאי לשירותי ביטוח בריאות ממלכתי, הרי שהוא יהא זכאי להחזר ההוצאות שהוציא. כאמור, ניתן לקבל החזר כספי עבור ההוצאות שיוצאו לשירותי בריאות. האפשרות של מתן פיצוי כספי בבוא העת מצדיקה אי מתן סעד זמני, שהרי אין לומר כי מדובר בסעד כה הכרחי, שיצדיק את התערבות בית הדין בשלב מוקדם, לפני ברור התביעה. מהפסיקה עולה כי במקום שבו ניתן לפצות צד נפגע בתשלום כסף, לא יינתן צו מניעה זמני או צו עשה זמני. בעניין זה ראה תובנה עמיחי סגל בע"מ 280, דב"ע לח/0-16 פד"ע ט' 338, 334.

9. נציין כי הבקשה למעשה מצריכה לקבוע באופן זמני את תושבות המבקש. קביעת תושבת נעשית במסגרת הליך שבדרך כלל כולל הבאת ראיות מפורטות. מדובר בהליך ארוך שכולל עדים רבים וככלל ספק אם ראוי לברר טענה מעין זו – של תושבות – במסגרת הליך של סעד זמני. התחושה שנוצרה הינה כי במקרים רבים מנסים, חרף העובדה שאין מדובר בהליך שמתאים לסעד זמני, לפתוח הליך של סעד זמני, כדי לעשות קפנדריא, ולעקוף את התור הרגיל של תובענות שבהם מבקשים תובעים לקבוע את תושבותם. אין מקום לאפשר לעשות קפנדריא, ולהביא לכך שהתובענות שהוגשו יישמעו רק לאחר ההליך הזמני שנפתח לאחריהם כדי לעקוף התור.

10. לסיכומו של דבר ניתן לומר כי במקרה דנן לא הוכחה זכות לכאורה ובוודאי שלא זכות מוחלטת המצדיקה מתן סעד של צו עשה זמני או אף של צו מניעה זמני. מהראיות לכאורה אכן עולה כי המבקש אינו מתגורר בתחום. עוד נאמר כי במקרה דנן המבקש רשאי בבוא הזמן לקבל החזר על הוצאותיו אם ימצא שאכן גר בתוך התחום. כיון שכך, אין לומר כי מאזן הנוחות בשלב זה נוטה לטובת המבקש, ולפיכך אין הצדקה במקרה הזה ליתן סעד זמני כמבוקש.

11. סוף דבר – הבקשה נדחית. בשים לב למקרה – אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד בתמוז, תשס"ט (16 ביולי 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אייל אברהמי, שופטמעורבים
תובע: נאדר עליאן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: חנה מנדלסון,אמיר נאטור