ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנוור וזווז נגד שר הפנים :


בתי המשפט

בית משפט המחוזי בירושלים
בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

בש"א 000787/09

עת"מ 1540/09

לפני:

כבוד השופט דוד חשין, סגן נשיא

20/07/2009

בעניין:

אנואר וזווז

ע"י ב"כ עוה"ד

אמיר חסן

המבקש

העותר

נ ג ד

שר הפנים

ע"י פרקליטות

מחוז ירושלים (אזרחי)

המשיב

החלטה

1. החלטה זו עניינה בבקשה למתן צו ביניים דחוף, שיורה למשיב להנפיק לעותר אשרת חוזר או תעודת מעבר לצורך יציאה לביקור אחיו הנמצא בבית-חולים בארצות הברית עקב ניתוח קשה שעבר, מפאת מחלה ממאירה שגרמה לשיתוק פלג גופו התחתון. הבקשה לא נתמכה בתצהיר. אמנם, בצמידות לסעד המבוקש בה, כאמור, צוין כי "העובדות פורטו בעתירה גופה, כולל מסמכים, ותצהיר תמיכה בעתירה מטעם העותר". דא עקא, שבעתירה עצמה, או בנספחיה, אין למצוא כל טיעון או מסמכים בעניין מחלת האח, כפי שציין המשיב בתגובתו. כבר מטעם זה היה מקום לדחות את הבקשה על הסף.

2. בעתירה גופא נתבקש בית המשפט להורות למשיב להחזיר לעותר את תושבות הקבע שלו בישראל, לאחר שהמשיב הודיע לו כי תושבותו פקעה עקב התאזרחותו בארצות הברית ומגוריו בחו"ל במשך תקופה העולה על 7 שנים. בעתירתו תוקף המבקש את ההחלטה על פקיעת תושבותו, בציינו כי לא התאזרח בארצות הברית בדרך המקובלת, באשר הוריו הם שביקשו את האזרחות האמריקאית עבורו, בעת היותו קטין. כן טוען הוא, כי במשך כל השנים שמר על זיקותיו לארץ, וכי גם מטעם זה יש להשיב לו את תושבותו לאלתר.

3. המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי דינה להידחות, הן בשל חוסר ניקיון כפיו של העותר, שלא גילה פרטים שונים בעתירה ובבקשה, והן לגופה.

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת המשיב, באתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות – מנימוקיו של המשיב.

5. ראשית, מקובלת עלי טענת המשיב, כי אין מדובר במקרה זה בבקשה לצו ביניים שיקפיא את המצב הקיים, כי אם בבקשה לצו עשה שישנה אותו מעיקרו. בהקשר זה טוען המשיב, כי ביום 8.4.07, עת הגיע העותר לישראל, ניתנה לו אשרת שהייה בישראל מסוג ב/2 (אשרת תייר), שהוטבעה על גבי דרכונו האמריקאי. כן מציין המשיב, כי על אף שאשרה זו ניתנה לתקופה של שלושה חודשים, דהיינו עד ליום 8.7.07, העותר לא יצא את הארץ עם תום תקופת האשרה – ומאז שוהה הוא בישראל שלא כדין.

בהינתן נסיבות אלו, וכל עוד לא הוכרעה העתירה לטובת העותר, אין העותר זכאי לקבל כיום מהמשיב אשרת חוזר או תעודת מעבר. משכך, גם אין מקום ליתן צו ביניים כמבוקש על ידי העותר, כי יהיה בכך משום צו עשה, המחולל שינוי מהותי במצב הקיים, להבדיל מצו ביניים המשמר אותו.

6. שנית, צודק המשיב בטענתו לפיה יכול העותר יכול לצאת לביקור אחיו בארצות הברית בכל עת שיחפוץ, באמצעות דרכונו האמריקאי, מבלי שאיש ימנע בעדו לעשות כן. המשיב ער לכך כי יציאתו של העותר את הארץ באופן זה, מבלי להנפיק לו אשרת חוזר, אינה מבטיחה את יכולת חזרתו לישראל. ואולם, לטענת המשיב, העותר יוכל לבקש להתיר את כניסתו לארץ באמצעות אשרת שהייה זמנית מסוג ב/2, כפי שעשה בפעם האחרונה (בשנת 2007), ואם המשיב יסרב לבקשה זו, יוכל כמובן העותר לעתור נגדה ולהעמידה לביקורתו השיפוטית של בית המשפט.

7. לאור שני נימוקים אלה, המקובלים עלי, לא ראיתי צורך להתייחס לטענת אי-ניקיון הכפיים שהמשיב ייחס לעותר בתגובתו.

8. הבקשה נדחית. העותר יישא בהוצאות המשיב בסך 2,000 ש"ח, בלא קשר לתוצאות הדיון בעתירה.

ניתנה היום, כ"ח בתמוז תשס"ט (20 ביולי 2009).

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

דוד חשין, סגן נשיאמעורבים
תובע: אנואר וזווז,אנואר וזווז
נתבע: שר הפנים,שר הפנים
שופט :
עורכי דין: מחוז ירושלים (אזרחי),אמיר חסן