ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברמי דוד נגד בטוח לאומי-סניף בא :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה

בבאר שבע

בל 2956/08

בל 2958/08 ; בל 2959/08

בל 2960/08 ; בל 3105/08

בל 2964/08

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

16/07/2009

בעניין:

1. ברמי דוד

2. זריהן שמעון

3. קרצמן יפים

4. אביטל יורם

5. חייט שלום

6. קפליבסקי משה

כולם ע"י ב"כ עוה"ד

בועז דרנס

התובעים

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עוה"ד

גניה ברקוביץ

הנתבע

החלטה

1. בפני תביעתם של דוד ברמי, זריהן שמעון, קרצמן יפים, אביטל יורם, חייט שלום וקפליבסקי משה (להלן - "התובעים") להכרה בפגיעה בגבם כ"תאונת עבודה" על פי הלכת המיקרוטראומה .

2. ביום 5/7/09 הגישו הצדדים לבית הדין רשימת עובדות מוסכמות ובקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדיה.

3. לפיכך, אני ממנה את ד"ר אנגל דוד מרחוב שארית הפליטה 23 חיפה – 34987 כמומחה - יועץ רפואי מטעם בית הדין.

4. העובדות המוסכמות-

לתובע מס' 1 – ברמי דוד

1. התובע יליד שנת 1946.

2. התובע הוא אזרח עובד צה"ל וכעובד כנהג מוביל טנקים בבסיס ההובלה משמר הנגב (לשעבר קסטינה) החל מיום 10.4.72.

3. העבודה כנהג מוביל טנקים מבוצעת בזוגות, כאשר בזמן שהתובע אינו נוהג בפועל הוא נוסע במוביל הטנקים , כשהוא יושב בכיסא שליד הנהג.

4. התובע נוהג/נוסע כשהוא יושב בכיסא שליד הנהג במשך 15 שעות ביממה בממוצע.

5. הנסיעה מבוצעת הן בדרכים סלולות והן בדרכים משובשות.

6. במהלך השנים עבד התובע על מובילי הטנקים הבאים: מאק, מאן, וולבו ופרייט ליינר.

7. בין השנים 1974-1985 מוביל הטנקים היו מסוג מאק והיה מותקן בו כיסא נהג הידרואלי. בין השנים 1985 ועד 1988 היה מוביל הטנקים מסוג מאן והותקן בו כיסא נהג פנאומטי והחל משנת 1988 היה המוביל מסוג וולבו והותקן בו כיסא נהג פנאומטי .

8. במהלך כל השנים היתה הנסיעה במוביל טנקים כרוכה ברטט.

9. מצבו הרפואי של התובע בהתאם לחומר הרפואי שיצורף .

לתובע מס' 2 – זריהן שמעון

1. התובע יליד שנת 1950.

2. התובע הוא אזרח עובד צה"ל ועובד כנהג מוביל טנקים בבסיס התובלה משמר הנגב (לשעבר קסטינה) החל מיום 24/12/80.

3. העבודה כנהג מוביל טנקים מבוצעת בזוגות, כאשר בזמן שהתובע אינו נוהג בפועל הוא נוסע במוביל הטנקים כשהוא יושב בכיסא שליד הנהג.

4. התובע נוהג/נוסע כשהוא יושב בכיסא שליד הנהג במשך 15 שעות ביממה בממוצע.

5. הנסיעה מבוצעת הן בדרכים סלולות והן בדרכים משובשות.

6. במהלך השנים עבד התובע על מובילי הטנקים הבאים: מאק, מאן וולבו.

7. בין השנים 1974-1985 מוביל הטנקים היה מסוג מאק והיה מותקן בו כיסא הידרואלי.

בין השנים 1985 ועד 1988 היה מוביל הטנקים מסוג מאן והותקן בו כיסא

פנאומטי והחל משנת 1988 היה המוביל מסוג וולבו והותקן בו כיסא נהג

פנאומטי.

8. במהלך כל השנים היתה הנסיעה במוביל הטנקים כרוכה ברטט.

9. מצבו הרפואי של התובע בהתאם לחומר הרפואי שיצורף ע" הצדדים.

לתובע מס' 3 – קרצמן יפים

1. התובע יליד שנת 1954.

2. התובע הוא אזרח עובד צה"ל ועובד כנהג מוביל טנקים בבסיס התובלה משמר הנגב (לשעבר קסטינה) החל מיום 4/5/80.

3. העבודה כנהג מוביל טנקים מבוצעת בזוגות, כאשר בזמן שהתובע אינו נוהג בפועל הוא נוסע במוביל הטנקים כשהוא יושב בכיסא שליד הנהג.

4. התובע נוהג/נוסע כשהוא יושב בכיסא שליד הנהג במשך 15 שעות ביממה בממוצע.

5. הנסיעה מבוצעת הן בדרכים סלולות והן בדרכים משובשות.

6. במהלך השנים עבד התובע על מובילי הטנקים הבאים: מאק, מאן וולבו, וויאט ואינטר.

7. בין השנים 1974-1985 מוביל הטנקים היה מסוג מאק והיה מותקן בו כיסא הידרואלי.

בין השנים 1985 ועד 1988 היה מוביל הטנקים מסוג מאן והותקן בו כיסא

פנאומטי והחל משנת 1988 היה המוביל מסוג וולבו והותקן בו כיסא נהג

פנאומטי.

8. במהלך כל השנים היתה הנסיעה במוביל הטנקים כרוכה ברטט.

9. מצבו הרפואי של התובע בהתאם לחומר הרפואי שיצורף ע" הצדדים.

לתובע מס' 4 – אביטל יורם

1. התובע יליד שנת 1946.

2. התובע הוא אזרח עובד צה"ל ועובד כנהג מוביל טנקים בבסיס התובלה משמר הנגב (לשעבר קסטינה) החל מיום 4/5/80.

3. העבודה כנהג מוביל טנקים מבוצעת בזוגות, כאשר בזמן שהתובע אינו נוהג בפועל הוא נוסע במוביל הטנקים כשהוא יושב בכיסא שליד הנהג.

4. התובע נוהג/נוסע כשהוא יושב בכיסא שליד הנהג במשך 15 שעות ביממה בממוצע.

5. הנסיעה מבוצעת הן בדרכים סלולות והן בדרכים משובשות.

6. במהלך השנים עבד התובע על מובילי הטנקים הבאים: דיימונטי, מאק, מאן וולבו וקונטרקטור.

7. בין השנים 1974-1985 מוביל הטנקים היה מסוג מאק והיה מותקן בו כיסא הידרואלי.

בין השנים 1985 ועד 1988 היה מוביל הטנקים מסוג מאן והותקן בו כיסא

פנאומטי והחל משנת 1988 היה המוביל מסוג וולבו והותקן בו כיסא נהג

פנאומטי.

8. במהלך כל השנים היתה הנסיעה במוביל הטנקים כרוכה ברטט.

9. מצבו הרפואי של התובע בהתאם לחומר הרפואי שיצורף ע" הצדדים.

לתובע מס' 5 – חייט שלום

1. התובע יליד שנת 1946.

2. התובע הוא אזרח עובד צה"ל ועובד כנהג מוביל טנקים בבסיס התובלה משמר הנגב (לשעבר קסטינה) החל מחודש 9/73.

3. העבודה כנהג מוביל טנקים מבוצעת בזוגות, כאשר בזמן שהתובע אינו נוהג בפועל הוא נוסע במוביל הטנקים כשהוא יושב בכיסא שליד הנהג.

4. התובע נוהג/נוסע כשהוא יושב בכיסא שליד הנהג במשך 15 שעות ביממה בממוצע.

5. הנסיעה מבוצעת הן בדרכים סלולות והן בדרכים משובשות.

6. במהלך השנים עבד התובע על מובילי הטנקים הבאים: מאק, מאן וולבו, וקונטרקטור.

7. בין השנים 1974-1985 מוביל הטנקים היה מסוג מאק והיה מותקן בו כיסא הידרואלי.

בין השנים 1985 ועד 1988 היה מוביל הטנקים מסוג מאן והותקן בו כיסא

פנאומטי והחל משנת 1988 היה המוביל מסוג וולבו והותקן בו כיסא נהג

פנאומטי.

8. במהלך כל השנים היתה הנסיעה במוביל הטנקים כרוכה ברטט.

9. מצבו הרפואי של התובע בהתאם לחומר הרפואי שיצורף ע" הצדדים.

לתובע מס' 6 – קפליבסקי משה

1. התובע יליד שנת 1951.

2. התובע הוא אזרח עובד צה"ל ועובד כנהג מוביל טנקים בבסיס התובלה משמר הנגב (לשעבר קסטינה) החל מיום 13/5/79.

3. העבודה כנהג מוביל טנקים מבוצעת בזוגות, כאשר בזמן שהתובע אינו נוהג בפועל הוא נוסע במוביל הטנקים כשהוא יושב בכיסא שליד הנהג.

4. התובע נוהג/נוסע כשהוא יושב בכיסא שליד הנהג במשך 15 שעות ביממה בממוצע.

5. הנסיעה מבוצעת הן בדרכים סלולות והן בדרכים משובשות.

6. במהלך השנים עבד התובע על מובילי הטנקים הבאים: מאק, מאן וולבו.

7. בין השנים 1974-1985 מוביל הטנקים היה מסוג מאק והיה מותקן בו כיסא הידרואלי.

בין השנים 1985 ועד 1988 היה מוביל הטנקים מסוג מאן והותקן בו כיסא

פנאומטי והחל משנת 1988 היה המוביל מסוג וולבו והותקן בו כיסא נהג

פנאומטי.

8. במהלך כל השנים היתה הנסיעה במוביל הטנקים כרוכה ברטט.

9. מצבו הרפואי של התובע בהתאם לחומר הרפואי שיצורף ע" הצדדים.

5. השאלות עליהן מתבקש המומחה להשיב:-

א. מהי המחלה ממנה סובלים התובעים כעולה מהתעודות הרפואיות ?

ב. הקיים קשר סיבתי בין המחלה ממנה סובל כל תובע (בנפרד) תנאי עבודתו כמפורט בעובדות, על פי עקרון המיקרוטראומה? כפי שתואר בעובדות שלעיל.

6. המסמכים הרפואיים המצ"ב:

תיקו הרפואי של כל תובע (כללי + אורטופדי).

7. מובהר, כי לצדדים אסור לפנות במישרין למומחה הרפואי וכל פניה אליו תעשה בבקשה לבית הדין.

8. שכר המומחה ישולם כמקובל.

9. לעיון ביום 20/8/09.

ניתנה היום כ"ד בתמוז, תשס"ט (16 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

002956/08בל 734 מתי אזולאי


מעורבים
תובע: 1. ברמי דוד
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: גניה ברקוביץ ,בועז דרנס