ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו מאמר נגד המוסד לביטוח לאומי :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה

בבאר שבע

בל 002119/08

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

16/07/2009

אבו מעמר נג'י

בעניין:

התובע

מרעי מוחמד

ע"י ב"כ עוה"ד

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

נעמה נווה

ע"י ב"כ עוה"ד

החלטה

1. בפני בקשת הנתבע להצגת שאלות הבהרה למומחה הרפואי.

2. להלן שאלות ההבהרה :-

(1) בסעיף ב' לחוות דעתך מיום 31/1/09 ציינת כי:-

"בשנת 2004 נפל התובע ונחבל ביד ימין. היתה אז תמונה קלינית שמתאימה לשבר בעצם הסירה אולם בצילומים לא נראה אז שבר שכזה.

לעומת זאת, לאחר החבלה מהתאריך 1/11/06 נראה בצילומים שבר בעצם הסירה...".

בתוך כך קבעת כי:-

"למרות שנפילה מסולם הינה מנגנון מתאים יותר לגרום לשבר בעצם הסירה מאשר מעיכה של היד מדלת המשאית, אני ממליץ להכיר בקשר סיבתי בין מחלתו לחבלה מיום 1/11/06".

(2) בצילום שנערך בחדר המיון בבית החולים קפלן, מיד לאחר הפגיעה, לא נמצא שבר (ב.מ.פ.). בנוסף לא נמצא במיון נפיחות או המטומה ביד ימין של התובע.

בצילום שנערך לתובע חמישה ימים לאחר התאונה נמצא FRACTURE NAVICULAR SCAPHOID CLOSED RIGHT.

אותה אבחנה נרשמה בתיקו הרפואי של התובע גם ב-28/10/04 אלא שאז היה מדובר בחשד לשבר – Suspected).

(3) האם יש בפרטים הנזכרים בסעיף 2 כדי לשנות ממסקנות חוות דעתך לעניין הקשר הסיבתי בין מחלת התובע לבין האירוע מיום 1/11/06?

(4) האם יש בפרטים הנזכרים בסעיף 2 לעיל כדי לחזק מסקנתך, כי סביר יותר שהנזק בידו של התובע נגרם עקב מנגנון של נפילה מסולם מאשר מעיכה של היד מדלת משאית?

(5) בנוסף, ובהמשך לאמור לעיל, מתבקש בזאת המומחה הרפואי לעיין במלוא תיקו הרפואי של התובע המלמד על מצב רפואי קודם הקשור ליד שנפגעה , לכאורה, בתאונה ובפרט מתבקש המומחה ליתן דעתו לביקורים מיום 30/10/97;2/11/97;

6/9/00 (לאחר תאונת דרכים שאז נחבל התובע ביד ימין) מיום 31/12/01; 10/2/02 ומיום 26/10/04 (שאז נחבל התובע עת שנפל מסולם) ולבחון האם יש מקום ברישומים אלו כדי לשנות ממסקנות חוות דעתך?

3. תגובת התובע הוגשה ביום 24/5/09 ולפיה :-

"התובע מתנגד לבקשה להפניית שאלות הבהרה מאחר ועברו הרפואי של התובע ובפרט נפילתו מהסולם הובאו לידיעתו של המומחה הרפואי והוא התייחס אליהן באופן מפורש וחרף זאת קבע קשר סיבתי בין מחלתו לבין התאונה הנדונה" .

4. המומחה עיין במסמכים הרפואיים שהועברו לו ע"י בית הדין והמליץ להכיר בקשר הסיבתי בין מחלתו של התובע לחבלה מיום 1/11/06 בה נפגע התובע מהדלת האחורית של המשאית.

5. המומחה ציין מפורשות בחוות דעתו כי למרות שנפילה מסולם הינה מנגנון מתאים יותר לגרום לשבר בעצם הסירה מאשר מעיכה של היד מדלת משאית, הוא המליץ להכיר בקשר סיבתי בין מחלתו של התובע למעיכת היד מדלת משאית.

6. אין במסמכים ו/או בשאלות ההבהרה המוצגות למומחה כדי לשנות את קביעתו, שכן מסמכים אלו עמדו בפניו בעת בדיקת התובע והוא התייחס אליהם באופן מפורש. לפיכך ומשנמצא כי לשאלות המוצגות על ידי הנתבע קיימת התייחסות ברורה בחוות הדעת, מתבקשת המסקנה שאין מקום להפנות שאלות אלו למומחה.

7. בשנת 2004 אובחן חשד לשבר ואילו מספר ימים לאחר התאונה בה נחבל התובע מדלת המשאית אובחן שבר בשורש כף היד.

8. התובע יטען כי השאלות השנויות במחלוקת הוכרעו כבר על ידי המומחה שעה שהמליץ על קשר סיבתי בין מחלתו של התובע לבין פגיעתו מדלת המשאית. קביעה זו גובשה לאחר עיון במסמכים הרפואיים המתייחסים לעברו של התובע ובמיוחד לנפילתו מהסולם.

הכרעה

9. הלכה פסוקה היא כי דרך המלך לבירור סוגיות העולות מחוות דעתו של המומחה היא

הפניית שאלות הבהרה.

10. במקרה שבפני מצביעה ב"כ הנתבע על שאלות שחיוני לקבל להן תשובה לצורך ליבון עמדתו של המומחה, תשובות שתאפשרנה לבית הדין לבחון ביתר דיוק את מסקנותיו של המומחה.

11. אשר על כן – אני מקבל את הבקשה ,והמזכירות מתבקשת להעביר למומחה את שאלות ההבהרה הבאות והמסמכים הרפואיים שצורפו אליה :-

1. בסעיף ב' לחוות דעתך מיום 30/1/09 ציינת כי :- 'בשנת 2004 נפל התובע מסולם ונחבל בצד ימין. היתה אז תמונה קלינית שמתאימה לשבר בעצם הסירה, אולם בצילומים לא נראה אז שבר שכזה. לעומת זאת, לאחר החבלה מתאריך 1/11/06, נראה בצילומים שבר בעצם הסירה...'.

בתוך כך קבעת כי : 'למרות שנפילה מסולם הינה מנגנון מתאים יותר לגרום לשבר בעצם הסירה מאשר מעיכה של היד מדלת המשאית, אני ממליץ להכיר בקשר סיבתי בין מחלתו לחבלה מיום 1/11/06'.

2. בצילום שנערך בחדר המיון בבית חולים קפלן מיד לאחר הפגיעה, לא נמצא שבר (ב.מ.פ). בנוסף, לא נמצא במיון נפיחות או המטומה ביד ימין של התובע. בצילום שנערך לתובע חמישה ימים לאחר התאונה נמצא FRACTURE NAVICULA closed righth . אותה אבחנה נרשמה בתיקו הרפואי של התובע גם ב- 28/10/07 (אלא שאז היה מדובר בחשד לשבר – SUSPECTED.

3. האם יש בפרטים הנזכרים בסעיף 2 כדי לשנות ממסקנות חוות דעתך לעניין הקשר הסיבתי בין מחלת התובע לבין האירוע מיום 1/11/06?

4. האם יש בפרטים הנזכרים בסעיף 2 לעיל כדי לחזק מסקנתך, כי סביר יותר שהנזק בידו של התובע נגרם עקב מנגנון של נפילה מסולם מאשר מעיכה של היד מדלת המשאית?

5. בנוסף, ובהמשך לאמור לעיל מתבקש בזאת המומחה הרפואי לעיין במלוא תיקו הרפואי של התובע מלמד על מצב רפואי קודם הקשור ליד שנפגעה, לכאורה, בתאונה, ובפרט מתבקש המומחה ליתן דעתו לביקורים מיום 30/10/97, 2/11/97, 6/9/00 (לאחר תאונת הדרכים שאז נחבל התובע ביד ימין), מיום 31/12/01, 10/2/02, 26/10/04 (שאז נחבל התובע עת שנפל מסולם), ולבחון האם יש מקום ברישומים אלו כדי לשנות ממסקנות חוות דעתו ?

12. מובהר, כי לצדדים אסור לפנות במישרין למומחה הרפואי וכל פניה אליו תעשה בבקשה לבית הדין.

13. שכר המומחה ישולם כמקובל.

14. לעיון ביום 20/8/09.

ניתנה היום כ"ד בתמוז, תשס"ט (16 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיאמעורבים
תובע:
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: נעמה נווה ,מרעי מוחמד