ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גל תעופה יועצים ומהנדסים (1987) בע"מ נגד אירונאוטיקס מערכות הגנה בע"מ :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בש"א 001582/08

בתיק עיקרי: א 002450/06

לפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

29/02/2008

בעניין:

גל תעופה יועצים ומהנדסים (1987) בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

י. אברהם

המבקשת / התובעת

נ ג ד

אירונאוטיקס מערכות הגנה בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

גולדפרב

המשיבה / הנתבעת

החלטה

התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת במתן מענה משלים לשאלון שנשלח אליה וכן ליתן צו גילוי מסמכים ספציפיים, אך בגוף הבקשה, ניתנה התייחסות רק לשאלות שלטענת התובעת, טעונות מענה משלים, ולא ברור כיצד מתבטא רכיב הגילוי (אלא אם כן מדובר בדרישת גילוי בגוף השאלות, ולכך אין הצדקה).

בכתב התביעה נטען, כי הצדדים התקשרו בפרוייקט למכירת מזל"טים לגורמי ממשל בניגריה. במסגרת הפרוייקט, התובעת סייעה לנתבעת בקידום פרוייקטים שונים, תוך הבטחה לשלם לה עמלה בגין כל עיסקה שתצא לפועל.

התובעת ביקשה לחתום על הסכם שיבטא את הסכמות הצדדים בקשר לעיסקה ולזכותה של התובעת לעמלות בגינה, ככל שתצא לפועל. ביום 21/9/04 שלחה התובעת לנתבעת "הסכם הבנות" שבו פורטו עיקרי ההסכמות בין הצדדים, בנוגע לפעילות אספקת המזל"טים לניגריה, אלא שהנתבעת השתהתה בחתימה על הסכם ההבנות, ושיכנעה את התובעת שניתן להסתפק בהצהרת זכויות שתשקף את הסכמות הצדדים.

במסגרת אותן הסכמות, סוכם כי הגורם המקומי שעימו נערך שיתוף הפעולה היא חברת Hadasa Investment Nigeria Security Limited (שבכתב התביעה כונתה "הדסה"). התובעת טענה, כי היא השקיעה מאמצים רבים בקידום העיסקה והיוותה חוליה מקשרת בין הנתבעת לבין חברת הדסה, שפעלה בניגריה. במסגרת זו, יזמה התובעת מפגש בין מר עמית שדה, מנהל חברת הדסה, לבין הנתבעת, שנועד "להכיר" לחברת הדסה את הנתבעת והמזל"טים מתוצרתה. לאחר מכן, הוסכם על מינויים של מר שדה ושל חברת הדסה כנציגי הנתבעת בניגריה (ואף הוצאו כתבי הסמכה וטיוטת הסכם סוכנות).

ביום 23/11/04 המציאה הנתבעת לתובעת את טיוטת ה- Finders Fee Agreement , שכונתה על ידי התובעת- Letter of Entitlement (LOE), לפיו, בין היתר, ככל שייחתם הסכם עם הממשל הניגרי למכירת מזל"טים, באמצעות הקשר שנוצר עם חברת הדסה, תהיה התובעת זכאית לעמלה בשיעור של 3.5% מהמחיר שהיה נקוב בהסכם. בנוסף, במסגרת ההסכם, התחייבה התובעת שלא לקדם מתחרים עסקיים של הנתבעת בניגריה בקשר עם העיסקה.

התובעת טוענת, כי בשלב מתקדם של יישום העיסקה, החלה הנתבעת לנשל את התובעת מהפרוייקט, בין היתר, בכך שהיא הפחיתה את העדכונים שנהגה למסור לה.

בסוף שנת 2005 נודע לתובעת, שהנתבעת חתמה על הסכם או הסכמים עם הממשל הניגרי לאספקת מזל"טים או שהסכמים מעין אלה עתידים להיחתם תוך זמן קצר.

הנתבעת טענה, כי הסכם ה-LOE פקע ב-1/10/05. לטענת התובעת, תנאי מעין זה לא נכלל בהסכם. לטענתה, בהסכם נקבע כי התובעת תהיה זכאית לעמלה בגין קשר בין הנתבעת ללקוח, שנוצר על ידי הדסה עובר ל-1/10/05, ואין ספק שהעיסקה נשוא כתב התביעה היא תוצאה של קשר שנוצר בין הנתבעת לבין גורמי ממשל ניגרים לפני המועד האמור.

לאור זאת, עתרה התובעת למתן סעד הצהרתי לפיו היא זכאית לקבל עמלה בשיעור של 3.5% משווי כל עיסקה לאספקת מזל"טים שנערכה בינה לבין ממשלת ניגריה, וכן עתרה למתן חשבונות ביחס לעיסקה מעין זו.

בכתב ההגנה, טענה הנתבעת, כי העיסקה שלשמה התקשרה עם התובעת, היא עיסקה לשיווק מזל"טים ב-River State בלבד, אלא שעיסקה זו לא יצאה אל הפועל. לטענתה, העיסקה שנערכה עם ממשלת ניגריה היא עיסקה נפרדת לחלוטין, ולכן היא אינה מחוייבת לשלם לתובעת עמלה כלשהי בגינה, מה גם שנכון למועד עריכת העיסקה, הסתיים תוקפה של ההתחייבות לתשלום עמלה.

אני מסכים עם התובעת, בכך שכתב ההגנה חסר פירוט ממוקד לגבי העיסקה שלבסוף יצאה אל הפועל עם ממשלת ניגריה. הנתבעת לא פירטה מהו השוני המהותי בין הפרוייקטים ומהם הצרכים השונים שכל פרוייקט נועד להגשים.

יחד עם זאת, מובן שיש לאזן בין הצורך בגילוי הנתונים הרלוונטיים לתביעה לבין סודותיה המסחריים של הנתבעת או של צדדים חיצוניים להליך (רע"א 3638/03 ביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מ נ' כמיפרן-ישראל בע"מ, פ"ד נח(1) 97; בש"א (נצרת) 3189/05 ספיר תעשיות פלסטיק בע"מ נ' מפל קיבוץ מבוא חמה מוצרים פלסטיים ואח', תק-מח 2005(4) 6342).

בפסיקה נקבעו מספר קריטריונים שהתקיימותם נדרשת על מנת שעניין מסויים יוכר כסוד מסחרי- מידע עסקי מסוג כלשהו, שאינו בנחלת הרבים, אינו ניתן לגילוי בקלות על ידי אחרים, סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני המתחרים ובעליו של המידע נוקט אמצעים סבירים לשמירה על סודיותו (בש"א 814/05 ת"א 7076/05 אורבוטק בע"מ נ' קמטק בע"מ (30/6/05)).

על רקע גירסותיהם העובדתיות הנגדיות של הצדדים, והמתווה הנורמטיבי האמור, עיינתי בשאלות שפורטו בבקשה, ואני רואה לנכון להורות לנתבעת להשיב רק על השאלות שמספרן 6.3 רישא, 6.5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ו-19. תצהיר תשובות משלים יימסר לתובעת בתוך 30 יום.

עם זאת, הנתבעת רשאית "להתעלם" מדרישה לצירוף אסמכתאות, ככל שהיא נכללת בשאלות אלה, שכן מדובר בדרישת גילוי מסמכים שאין לה מקום בשאלון.

יתר השאלות מכבידות, פוגעות בסודותיה המסחריים של הנתבעת או של צדדים שלישיים שלא לצורך, או שהן אינן רלוונטיות להליך.

קדם משפט נקבע בזאת ליום 3.9.08, 8:30.

ניתנה היום כ"ג ב אדר א, תשס"ח (29 בפברואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו