ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עסאף נגד עסאף :


בתי המשפט

בית משפט השלום עכו

א 002899/04

בפני:

כב' השופט ג'מיל נאסר

תאריך:

29/02/2008

בעניין:

1. עסאף נדימה אדיב

2. עסאף פהים אדיב

3. עסאף ג'וזף פהים

ע"י ב"כ עו"ד

אברהים גנטוס

התובעים

- נ ג ד -

1. עסאף אליאס אדיב

2. אבו חנא סאהר

ע"י ב"כ עו"ד

סבית בשם נתבע מס' 1

עאסי בשם נתבע מס' 2

הנתבעים

פסק דין

המדובר בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין (חלקה 26 בגוש 18640 מאדמת מעיליא), תשלום דמי איזון ומתן צו הריסת גדרות אשר נבנו בניגוד לחוק.

כל בעלי הדין הינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה. התובעים 1 +2 וכן הנתבע מס' 1 הינם שני אחים ואחות. התובע מס' 3 הינו בנו של התובע מס' 2. הנתבע מס' 2 הינו אחיין של אותם אחים.

בפתח ישיבת ההוכחות הודיעו ב"כ הצדדים על הסכמה דיונית לפיה יכריע בית המשפט במחלוקת על כל רכיביה על פי סעיף 79 א' לחוק.

במסגרת ההסכמה הנ"ל נקבע כי יוזמן למתן עדות בבית המשפט המודד נביל אבו קרשין, לאחר מכן ייערך ביקור של בית המשפט בשטח להתרשמות ישירה ולאחר מכן, יופיעו הצדדים להעלאת טיעוניהם בעל פה באולם בית המשפט. וכך היה.

בישיבת יום 7/2/08 נחקר המודד בבית המשפט. למחרת, ביום 8/2/08, נערך ביקור במקרקעין נשוא הדיון בנוכחות בעלי הדין ובאי כוחם. ביום 22/2/08 הופיעו ב"כ הצדדים ופירטו באופן נרחב את מלוא טענותיהם.

כאמור לעיל, הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בכל המחלוקת נשוא הדיון על פי המתכונת המותוית בסעיף 79 א' לחוק.

לאחר ששקלתי היטב את כל טיעוני הצדדים ועיינתי בכל המסמכים וכן לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מביקורי באתר, ולבסוף לאחר שנתתי את דעתי לסיכומי טענות ב"כ הצדדים בישיבה האחרונה, אני מחליט לפסוק כדלקמן:

א. אני מורה על פירוק שיתוף המקרקעין לפי החלוקה הקיימת בפועל בשטח. המגרשים 26/1, 26/2 ו - 26/3 יהיו מוחזקים על ידי בעלי הדין בהתאם למצב הקיים בשטח (התובעים מחזיקים במגרש 26/1, הנתבע מס' 1 מחזיק במגרש 26/2 והנתבע מס' 2 מחזיק במגרש 26/3). יצוין כי התרשימים שהוגשו במהלך שמיעת עדות המודד ואשר סומנו מש/1 עד מש/5 מלמדים על החלוקה בפועל כפי שהיא קיימת בשטח.

ב. השבילים המסומנים 26/4 וכן 26/5 הינם שבילי גישה לשימושם המשותף של כל בעלי הדין ו/או מי מטעמם. אין לצד כלשהו זכות עודפת על משנהו בכל הקשור לשימוש בשבילים אלה.

ג. אני מורה על הריסת חלק מקיר הבטון המפריד בין מגרש 26/1 לבין מגרש 26/2. ההריסה תיעשה מחלקו הצפוני של קיר הבטון הנ"ל ולאורך שני מטר ממנו (לשם הבהירות יצוין כי במהלך הביקור בשטח היה קיים סימן המצביע על מיקום ההריסה של חלק זה מהגדר). ההריסה תבוצע על ידי הנתבע מס' 1 ועל חשבונו וזאת תוך 30 יום לכל המאוחר מיום קבלת פסק דין זה.

ד. אני מחליט לחייב את הנתבעים לשלם לתובעים באמצעות בא כוחם תשלומי איזון כדלקמן: - הנתבע מס' 1 ישלם 20,000 ₪, ואילו הנתבע מס' 2 ישלם 3,000 ₪. הסכומים ישולמו תוך 30 יום מקבלת פסק דין זה.

ה. בשולי הדברים אציין כי ראוי שכל בעלי הדין לעיל (חרף הריב המשפטי בתיק זה) ישכילו לפנות בצוותא חדא אל המועצה לשם טיפול בהרחבת שביל המעבר המסומן 26/5.

ו. כל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן היום כ"ג ב אדר א, תשס"ח (29 בפברואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ג'מיל נאסר, שופט

002899/04א 114 גלית גבאי