ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד עלי דוח-א עכו-01062022502 :


בתי המשפט

בית משפט לתעבורה עכו

ת 014021/07

בפני:

אבישי קאופמן-שופט

תאריך:

22/02/2008

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

-נ ג ד-

עלי עלי

הנאשם

נוכחים:

ב"כ המאשימה – עו"ד גב' מלס

הנאשם – נוכח

הכרעת דין

1. בתיק זה יוחסה לנאשם עבירה על תקנה 71(1), חנייה המפריעה ומסכנת את התנועה, בכך שעצר את רכבו על נתיב הנסיעה.

הנאשם כפר באשמה וביום 30.1.08 שמעתי את ראיות בעלי הדין. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר שהוגש, השתכנעתי במידה הדרושה במשפט פלילי כי הנאשם ביצע את העבירה המיוחסת לו, ולפיכך אני מרשיע אותו בביצועה.

2. מטעם המאשימה העידו שני עדים על כך שהנאשם עצר אוטובוס הסעות על נתיב הנסיעה והוריד שני נוסעים. הנאשם למעשה לא חלק על גרסת עדי התביעה, אלא שטען כי לא היתה לו ברירה - "מה שהוא כתב זה נכון, אבל יש סיבה למה שקרה".

לדברי הנאשם שניים מנוסעי האוטובוס רבו ונפלו עליו "עמדתי ולא התייחסתי שיש קו לבן או שוליים".

גם אם אקבל דבריו אלה של הנאשם כי נאלץ לעצור, והדבר מוטל בספק כפי שיפורט בהמשך, אין בכך הסבר מדוע הוריד את הנוסעים באותו מקום, ולא בתחנת ההסעה המצויה במרחק של כ - 200 מ' מהמקום לדבריו.

לפיכך, די באמור לעיל בכדי להרשיע את הנאשם בביצוע העבירה המיוחסת לו.

3. מעבר לאמור לעיל, יש להביא בחשבון כי הנאשם לא ביסס את הטענה כי אכן אחד הנוסעים נפל עליו. למרות שאישר כי יכול היה לקבל את פרטי הנוסעים, ולהביאם לעדות הוא לא טרח לנסות לעשות זאת. כמו כן לא נתן תשובה של ממש לשאלות ב"כ המאשימה בעניין האפשרות כי הנוסע יפול עליו, כאשר באוטובוס מותקן מוט הגנה לצד הנהג.

אשר על כן, מעבר לכך שמצאתי כי גרסת הנאשם מהווה הגנה של ממש, הרי למעלה מן הדרוש סבורני כי גרסה זו מוטלת בספק ניכר ולא ניתן לקבלה.

4. אשר על כן, משלא סתר הנאשם את גרסאות עדי התביעה, אשר היו מהימנים עליי, ומשלא העלה טענת הגנה היכולה להתקבל, אני מוצא את הנאשם אשם בביצוע העבירה המיוחסת לו.

ניתנה היום ט"ז ב אדר א, תשס"ח (22 בפברואר 2008) במעמד הצדדים

אבישי קאופמן, שופט

ב"כ המאשימה:

מגישה הרשעות קודמות. מתקבל ומסומן ת/1.

אבקש להטיל על הנאשם פסילה בפועל, פסילה על תנאי וקנס. לנאשם 113 הרשעות קודמות.

הנאשם טוען לעונש:

אני המפרנס היחיד בבית. אני כל החיים שלי נהג.

גזר דין

הנאשם הורשע לאחר שמיעת ראיות וב"כ המאשימה ביקשה לפסול רשיונו בפועל.

לנאשם אומנם עבר עשיר מאוד, אולם למרות ריבוי העבירות לא מצאתי כי ביצע עבירות מסוכנות או כי היה מעורב בתאונה וזאת מאז 1988.

העבירה דנן הינה של חניה מפריעה ומסכנת, אולם מהנסיבות כפי שעלו מההוכחות שנשמעו בפניי, לא מצאתי כי היה סיכון של ממש. הגם שאין ספק שהיה פוטנציאל כזה.

בנסיבות אלה, לא ראיתי לנכון להטיל על הנאשם עונש של פסילה בפועל.

הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של חודש י מים וזאת על תנאי

למשך שנתיים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה בה הורשע או אחת העבירות המפורטות

בתוספת הראשונה או בתוספת השניה לפקודת התעבורה ויורשע בה.

אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 800 ש"ח או 8 ימי מאסר שישא בנוסף לכל מאסר אחר שהוטל עליו.

הקנס ישולם ב- 4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מתאריך 1.4.08.

המזכירות תשלח לנאשם שוברי תשלום.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי בחיפה.

ניתן היום 22 בפברואר, 2008 (ט"ז ב אדר א תשס"ח) במעמד הנוכחים.

אבישי קאופמן, שופט

הקלדנית – אתי באזוב