ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שחם איתן נגד טטראשוילי משה :


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות חיפה

תק 003513/07

בפני:

כב' השופט ערן קוטון

תאריך:

21/02/2008

בעניין:

שחם איתן

התובע

- נ ג ד -

1. טטראשוילי משה

2. כגנוביץ זאב

הנתבעים

פסק-דין

1. תביעה בגין תאונת דרכים שארעה ביום 9.3.07 בשעות הבוקר, ברחוב השומר, בחיפה.

2. לטענת התובע – נסע ברחוב וחלף על פני מקום חניה, בו ניצבות המכוניות החונות אנכית לנתיב הנסיעה. נתבע 1, שנהג ברכב הנתבעים, יצא מאחד ממקומות החניה ופגע עם החלק האחורי של רכבו בצידו הימני של רכב התובע. רכבו של התובע ניזוק כמפורט בחווה"ד השמאי שצורפה לכתב התביעה ובתמונות שצורפו בעת הדיון. התובע פוצה ע"י חברת הביטוח המבטחת את רכבו וכעת תובע הוא את הפסדיו.

3. לטענת הנתבעים – הגיע אכן נתבע 1 שנהג ברכבם למקום החניה האמור. אלא שבמהלך הכניסה למקום החניה, בעודו נוסע קדימה, חש מכה בחלק האחורי של רכבו. הוכחשה נמרצות הטענה כי נתבע 1 נסע אחורנית, שכן הגיע למקום, על מנת לערוך קניות ומשמצא מקום חניה לא היתה כל סיבה בשלה היה עליו ליסוע אחורנית.

4. בדיון שהתקיים בפני ביום 27.1.08 העידו התובע ונתבע 1. כן צורפו תמונות זירת הארוע אשר בחלקן צולמו מיד לאחר המקרה. עוד צורף אישור הפסדים שנמסר לתובע מחברת הביטוח המבטחת את רכבו, כאשר אחד מסכומי ההפסד, גדול לאין שיעור מן הסכום הנטען בכתב התביעה ומאישור ההפסדים שצורף לכתב התביעה. התובע הבהיר, כי האישור הראשון נקבע בנוגע להפסד המדובר על פי הערכה בלבד. לאחר הדיון, ונוכח מחלוקת מסויימת שהתעוררה בנוגע לזהות הגורם שנשא בהפסדים האמורים, צורפו ע"י התובע מסמכים המוכיחים זיקתו הישירה להפסדים הנטענים.

5. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובצרופותיהם, לרבות במסמכים ובתמונות שהוגשו במהלך הדיון ולאחריו, לאחר ששמעתי את הצדדים והתרשמתי מהם באופן בלתי אמצעי, הנני מעדיף את גרסת התובע המתיישבת יותר עם הנזקים שנגרמו לרכבו ומיקומם ועם היעדר כל נזק ממשי ברכב הנתבעים. לא מן הנמנע, כי נתבע 1 אכן הגיע למקום ונכנס תוך נסיעה קדימה למקום החניה המדובר, אולם לא ניתן להוציא מכלל אפשרות כי אף נסע אחורנית מתוך מקום החניה על מנת ליישר את רכבו ולחנות במקום צפוף הרכבים באופן מיטבי. יחד עם זאת, לא שוכנעתי במידה הדרושה כי אחד מן ההפסדים, לו טוען התובע, גדל בשיעור של למעלה מפי 4 מן הסכום המקורי אליו התייחס כתב התביעה ובנדון לא הוגשה ראיה חד משמעית מעם חברת הביטוח, אשר יש בה לאשר דברי התובע.

6. אשר על כן, הנני קובע כי על הנתבעים, ביחד ולחוד, לפצות את התובע בגין הנזקים המוכחים שנגרמו לו עקב התאונה ואלו יחושבו על פי האישור המצורף לכתב התביעה.

הנתבעים ישלמו לתובע סכום של 2361₪.

הסכום ישולם תוך 30 יום וישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

כמו כן ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, לתובע הוצאות משפט בסכום של 150₪.

הסכום ישולם תוך 30 יום וישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

7. זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה תוך 15 יום.

8. המזכירות תשלח העתקים לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום ט"ו באדר א, תשס"ח (21 בפברואר 2008) בהעדר הצדדים.

ערן קוטון, שופט

פנינית ש.צ.