ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.י. נגד אלסייד עלה ואח' :


בתי המשפט

בית משפט השלום רמלה

פ 004168/06

בפני:

כבוד השופטת זהבה בוסתן

תאריך:

21/02/2008

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

בן מיור

ע"י ב"כ עו"ד

נ ג ד

1. אלסייד עלה

ע"י ב"כ עו"ד אלנבאלסי

2. מובארק מיכאל

ע"י ב"כ עו"ד גביזון אלון

3. אל כמלאת סמיר- גמור

4. אדרי דניאל

ע"י ב"כ עו"ד אמרני

הנאשמים

נוכחים:

גזר דין

כתב האישום כולל 31 אישומים של עבירות כנגד רכב אשר בוצעו על ידי הנאשמים שפעלו בצוותא חדא, ובהרכבים שונים. הנאשמים פרצו בצוותא חדא לכלי רכב, פרקו מתוכם חלקים ומכרו אותם ואת התמורה חלקו ביניהם.

בין הנאשמים היתה חלוקת תפקידים מוגדרת כאשר הנאשמים 1 ו-3 היו פורצים לכלי הרכב, הנאשם 2 היה מפרק את הרכוש מתוך כלי הרכב והנאשם 4 שימש כנהג.

במסגרת הסדר טעון תוקן כתב האישום ונמחקו ממנו לגבי כל אחד מהנאשמים מספר אישומים.

הנאשמים הודו בעובדות כתב האישום המתוקן והורשעו בעבירות שיוחסו להם.

לגבי הנאשמים 1,2,3 כלל ההסדר גם הסדר עונשי.

עוד הוסכם בין הצדדים כי בעניינם הנאשמים 1,2 ו-4 יתבקש תסקיר קצין מבחן.

ענינו של הנאשם 3 הסתיים ודינו נגזר. גזר דין זה מתייחס לנאשמים 1,2 ו-4 בלבד.

הנאשם 1:

הנאשם 1 הורשע ב - 26 עבירות של התפרצות לרכב, 23 עבירות של פרוק מרכב, 23 עבירות של גניבה מרכב, 9 עבירות של חבלה במזיד לרכב, ועבירה של שימוש ברכב ללא רשות.

על פי הסדר הטעון עותרת המאשימה להטיל על הנאשם 56 חודשי מאסר בפועל הכוללים הפעלת מאסר מותנה של 7 חודשים, מאסר על תנאי, קנס כספי ופיצוי למתלוננים.

הנאשם 1 יליד 1982 . גליון הרשעות קודמות שלו כולל הרשעות קודמות בעבירות אלימות ועבירות רכוש.

לנאשם 1 מאסר על תנאי שמשכו 7 חודשים, חב הפעלה מת.פ. 1752/06 והוא מופעל על ידי האישומים 9 ו-10.

מתסקיר שרות המבחן שהוגש בענינו עולה כי הנאשם אינו נוטל אחריות על ביצוע המעשים ומתקשה להציב לעצמו גבולות.

שרות המבחן התרשם כי הצהרותיו על רצונו לערוך שינוי ולהירתם להליך טיפולי הן מהשפה ולחוץ ואינן מגיעות ממקום של תובנה והפנמה. מטרתן להשפיע על תוצאות ההליך.

המאשימה מבקשת לכבד את ההסדר ברף הגבוה שלו.

הסנגור מבקש שלא למצות את הדין עם הנאשם. לדבריו הנאשם נעצר בגין עבירת התפרצות אחת והוא מיוזמתו החליט להתוודות בפני החוקר במשטרה וגילה אודות ההתפרצויות שאילולא וידויו לא היו מפוענחות ולא היו מגיעים לחשודים הנוספים. הסנגור סבור שיש לראות בכך את חרטתו של הנאשם.

לדברי הסנגור הנאשם היה תקופה מסוימת בחייו מכור לאלכוהול חסר עבודה ובסכסוך עם בני משפחתו.

כל העבירות בוצעו בפרק זמן של חודשיים . מאז שחרורו ממעצר שהה הנאשם במעצר בית בבית דודו ובתקופה זו נגמל מהשימוש מאלכוהול.

הסנגור מבקש שלא למצות את הדין עם הנאשם ולהטיל עליו עונש צופה פני עתיד.

ריבוי העבירות בהן הורשע הנאשם, סוג העבירות שהפכו למכת מדינה והצורך בהרתעת הרבים מפני ביצוען, גליון הרשעות קודמות של הנאשם שמצביע על עברו הכבד למרות גילו הצעיר, מאסר מותנה שלא הביא את ההרתעה המקווה, ותסקיר שרות המבחן המצביע על העדר נטילת אחריות, וחוסר רצון מספיק כדי לערוך שינוי מחייבים הטלת עונש ממשי קשה על הנאשם שהוא קרוב ביותר לרב בגבוה לו עותרת המאשימה.

בהתחשב באמור אני מטילה על הנאשם 1 את העונשים הבאים:

מאסר לתקופה של 57 חודשים מתוכם ירצה בפועל 45 חודשים והיתרה תהיה על תנאי שלא יעבור תוך 36 חודש מיום שחרורו עבירה בה הורשע או עבירה על סימן ה'1 בפרק י"א לחוק העונשין..

אני מפעילה את המאסר המותנה מת.פ. 1752/06 שמשכו 7 חודשים במצטבר לעונש בתיק זה ובסך הכל ירצה הנאשם 52 חודשי מאסר.

קנס כספי בסך של 2,000 ₪ או 60 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם תוך 90 יום.

הנאשם יפצה כל אחד מבעלי הרכב אליהם פרץ בסך של 1,000 ₪ תוך 60 יום מהיום. הפיצוי יופקד בקופת בית המשפט והמזכירות תעביר את הפיצוי למתלוננים בהתאם לרשימה שתומצא לה על ידי המאשימה.

הנאשם 2

הנאשם 2 הורשע ב - 16 עבירות של התפרצות לרכב, 14 עבירות של פרוק מרכב, 12 עבירות של גניבה מרכב, 9 עבירות של חבלה במזיד לרכב, ועבירה של שימוש ברכב ללא רשות.

על פי הסדר הטעון עתרה המאשימה להטיל על הנאשם 48 חודשי מאסר בפועל הכוללים הפעלת מאסר מותנה, מאסר על תנאי, קנס כספי ופיצוי למתלוננים.

לאחר הצגת ההסדר ביקש הנאשם 2 לצרף שלושה תיקים נוספים.

בת.פ. 1485/07 הודה הנאשם 2 והורשע בעבירה של תקיפה לאחר שתקף את חברתו.

בת.פ. 3308/06 הודה הנאשם והורשע בעבירה של פציעה וכעולה מכתב האישום הוא פצע אדם אחר באמצעות חפץ חד, דקר אותו בירך וגרם לו לחתך.

בת.פ. 3672/06 הודה הנאשם והורשע בעבירות של איומים והעלבת עובד ציבור.

לאור הצירוף הצדדים גיבשו הסדר חדש ולפיו תטען המאשימה לעונש מאסר של 54 חודש שיכלול את הפעלת המאסר המותנה שתלוי ועומד כנגד הנאשם 2.

הנאשם 2 יליד שנת 1986. בעברו הרשעה קודמת אחת אף היא עבירת רכוש כנגד רכב. מתיק זה תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי בר הפעלה בן 8 חודשים שהוא חב הפעלה בתיק זה.

מתסקיר שרות המבחן עולה כי כיום מגלה הנאשם מודעות לחומרת התנהגותו ומבטא צער. את העבירות ביצע בעקבות התחברות לחברה שולית והיותו מושפע ממנה. הנאשם מוכר לשרות המבחן מאבחון קודם בשנת 2005 ושרות המבחן התרשם כיום, בשונה מבעבר, משינוי בגישתו והוא גילה מודעות וצורך לבחון התנהגויותיו והביע מוטיבציה לשינוי באורחות חייו. שרות המבחן סבור כי נוצר פתח להתערבות טיפולית. עוד סבור שרות המבחן כי אם יוטל עליו כיום מאסר בפועל תרד לטמיון כברת הדרך אותה ביצע הנאשם והוא יצא משם עבריין.

שרות המבחן ממליץ כי במידה ובית המשפט יחליט שלא להטיל על הנאשם עונש שאינו כולל רכיב של מאסר להעמידו בפיקוח שרות המבחן.

המאשימה סבורה כי אין הלימה בין ריבוי העבירות וחומרתן לבין המלצת שרות המבחן והיא מבקשת להטיל על הנאשם את העונש עליו הוסכם במסגרת הסדר הטעון.

הסנגור מדגיש את נטילת האחריות של הנאשם עוד בשלב המעצר. הנאשם הוביל את השוטרים אל מעשים שכלל לא יוחסו לו ואילולא זאת היה כתב האישום מוגש בעבירה של החזקת נכס חשוד כגנוב בלבד. התנהגות זו מצביעה על חוסר התחכום של הנאשם והיא עומדת בפער לנסיון שנעשה על ידי המאשימה להציגו כחבר בכנופיה מתוחכמת. הסנגור מבקש להתחשב גם בחיסכון הניכר בזמן בעקבות הודאתו של הנאשם. הנאשם שוהה במעצר בית תקופה של למעלה משנה וקדמה לתקופה זו שהות של שלושה חודשים במעצר ממש.

במסגרת רצונו של הנאשם לפנות למסלול חיים אחר, ביקש לצרף את התיקים שצורפו לתיק זה.

לאור האמור מבקש הסנגור להאריך את המאסר על תנאי התלוי ועומד נגד הנאשם.

גם במקרה זה ריבוי העבירות בתיק המקורי והעבירות בתיקים המצורפים, שמלמדים על התנהגות אלימה ובריונית, אינה יכולה להסתיים בעונש הרתעתי.

על הנאשם ואחרים שכמותו לדעת כי עבירות מסוג כזה אינן מתקבלות בסלחנות בבית המשפט ועל הנאשם לרצות תחילה את עונשו ולאחר מכן יוכל להירתם להליך טיפולי וטוב יהיה אם יעשה כך.

תוך שאני מתחשבת בהודאתו של הנאשם ובתסקיר שמלמד כי הנאשם נטל אחריות ובכל זאת נפתח שביב תקווה שהנאשם יבקש לשקם את חייו לאחר שחרורו ולחזור למסלול חיים נורמטיבי, אני מטילה עליו את העונשים הבאים:

מאסר לתקופה של 52 חודש מתוכם ירצה הנאשם 40 חודש והיתרה תהיה על תנאי שלא יעבור תוך 36 חודש מיום שחרורו עבירה בה הורשע או עבירה על סימן ה'1 בפרק י"א לחוק העונשין.

אני מפעילה את המאסר המותנה מת.פ. 14/04 בית משפט ראשון לציון בן 8 חודשים שירוצה במצטבר לעונש בתיק זה ובסך הכל ירצה הנאשם 48 חודשי מאסר בפועל.

קנס כספי בסך של 1,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם תוך 90 יום.

הנאשם יפצה כל אחד מבעלי הרכב אליהם פרץ בסך של 1,000 ₪ תוך 60 יום מהיום. הפיצוי יופקד בקופת בית המשפט והמזכירות תעביר את הפיצוי למתלוננים בהתאם לרשימה שתומצא לה על ידי המאשימה.

הנאשם 4

הנאשם 4 הורשע ב - 15 עבירות של התפרצות לרכב, 4 עבירות של פרוק מרכב, 15 עבירות של גניבה מרכב, 15 עבירות של חבלה במזיד לרכב.

על פי הסדר הטעון הופנה הנאשם לאחר הודאתו לשרות המבחן ושרות המבחן התבקש להתייחס לשאלת הגמילה מסמים.

בענינו של נאשם זה לא הגיעו הצדדים להסדר בענין העונש.

הנאשם יליד 1965. בעברו 4 הרשעות קודמות בעבירות אלימות, שיבוש מהלכי משפט ונכסים שהושגו בפשע וסיוע לאחר מעשה.

מתסקיר שרות המבחן שהוגש בענינו עולה כי עובר לביצוע העבירות היה נתון במשבר כלכלי. הנאשם נהג להשתמש בסם מסוג גראס מאז שנות העשרים לחייו, שימוש שלאורך שנים גרם לירידה בתפקודו. לפני מספר חודשים הופנה על ידי שרות המבחן לטיפול ביחידה לטיפול בנפגעי סמים, מגיע באופן קבוע לפגישות ומוסר בדיקות שתן שכולן נמצאו נקיות מסמים. מצבו הרגשי התדרדר והוא הופנה לקבלת טיפול במרפאה לבריאות הנפש.

באשר לעבירות נשוא כתב האישום נוטל הנאשם אחריות לחלקן, מודע לתלות בסמים ולקשרים החברתיים הבעייתים שפתח.

לאור שיתוף הפעולה של הנאשם עם שרות המבחן ולאור מצבו הנפשי ממליץ שרות המבחן להטיל עליו צו פיקוח למשך שנה ואם יוטל עליו מאסר ממליץ שרות המבחן שיהיה זה מאסר לריצוי בעבודות שרות.

גם לגבי נאשם זה סבורה המאשימה כי לא קיימת הלימה בין ריבוי העבירות שביצע להמלצת שרות המבחן.

המאשימה מפנה לעונש שהוטל על נאשם 3 שהורשע ב-10 עבירות של התפרצות לרכב, 9 עבירות של גניבה מרכב ו-9 עבירות של פירוק רכב והוטל עליו בגין העבירות הללו 22 חודשי מאסר בפועל. בנוסף הופעלו שני מאסרים על תנאי במצטבר ביניהם ובמצטבר לעונש בתיק זה ובסך בכל הוטלו עליו 42 חודשי מאסר.

הסנגור מבקש לשים דגש על תסקיר שרות המבחן ועל התרשמות שרות המבחן כי ההליכים המשפטיים היוו גורם מרתיע עבורו.

עוד מבקש הסנגור להדגיש את חלקו של הנאשם שלמעשה לא השתתף באופן אקטיבי בפריצות ושימש כנהג החבורה. הנאשם הודה במשטרה ובהזדמנות הראשונה. כל אלה מלמדים לדעת הסנגור על העדר דפוסים עבריניים.

הנאשם שהה תקופה ארוכה במעצר בית והיה בקשר רציף עם כל הגורמים המטפלים. הרקע לביצוע העבירות היה השימוש בסמים והנאשם בעקבות הליך טיפולי נגמל מהשימוש.

הסנגור מבקש לאמץ את המלצת שרות המבחן ולהטיל על הנאשם עונש של מאסר לריצוי בעבודות שרות ולהעמידו בפיקוח קצין מבחן.

על אף שהנאשם נרתם להליך טיפולי לא ניתן לדעתי לסיים את התיק בענינו בהטלת עונש מאסר לריצוי בעבודות שרות.

ריבוי העבירות והאינטנסיביות בה בוצעו בצד העובדה שבוצעו בחבורה מאפילים על כל שיקול אישי אחר. אני אומנם מתחשבת בנסיבות האישיות של הנאשם ובעובדה שנטל אחריות והחל לעשות צעדים לקראת השתלבות בחיים נורמטיביים אך תחילה עליו לתת את הדין על העבירות שביצע.

בהתחשב באמור אני מטילה עליו את העונשים הבאים:

מאסר לתקופה של 42 חודש מתוכם ירצה בפועל 30 חודש והיתרה תהיה על תנאי שלא יעבור תוך 36 חודש מיום שחרורו עבירה בה הורשע או עבירה על סימן ה'1 בפרק י"א לחוק העונשין.

קנס כספי בסך של 1,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם תוך 90 יום.

הנאשם יפצה כל אחד מבעלי הרכב אליהם פרץ בסך של 1,000 ₪ תוך 60 יום מהיום. הפיצוי יופקד בקופת בית המשפט והמזכירות תעביר את הפיצוי למתלוננים בהתאם לרשימה שתומצא לה על ידי המאשימה.

זכות ערעור לכל הנאשמים תוך 45 יום.

ניתנה היום ט"ו ב אדר א, תשס"ח (21 בפברואר 2008) במעמד הצדדים.

ז. בוסתן, שופטת

סגנית נשיא

עו"ד אלנבאלסי:

אבקש לקזז ימי מעצר. אני מבקש עיכוב ביצוע לצורך הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי. הנאשם עצור במעצר בית מזה כשנה ,לא הפר את התנאים. מה גם שהפקיד בזמנו ערבויות כספיות וחתם על ערבויות צד ג', אני סבור שאין חשש שימלט מאימת הדין. לחלופין אבקש לדחות את ריצוי העונש בשבוע.

עו"ד גביזון:

אני מצטרף לבקשת חברי לקזז את ימי המעצר. אני מבקש עיכוב ביצוע לשבעה ימים לאפשר לנאשם להתארגן ולחלופין לבדוק את האפשרות של הגשת ערעור על חומרת העונש. מדובר בנאשם שהופיע לכל הדיונים וכיבד את כל ההחלטות. תקופה ארוכה מאד שהה במעצר בית ולא הפר את התנאים וגם לגביו יש ערבויות מתאימות בתיק.

עו"ד אמרני:

מבקש עיכוב ביצוע לצורך הגשת ערעור ולקזז את ימי המעצר. הנאשם התייצב לכל הדיונים, מילא את כל החלטות בית המשפט. יש ערבויות שהופקדו בתיק ויש ערבים שחתמו, אני אבקש להשאיר את כל הערבויות והתנאים עד אשר אגיש ערעור.

התובעת:

לעניין ניכוי ימי מעצר, אנחנו מסכימים. אני אבקש שחבריי יערכו תרשומת לגבי ימי המעצר ויעבירו את התרשומת הזו לאישורנו ונוכל להגישה בהסכמה לבית המשפט.

לעניין בקשה לעיכוב ביצוע, מתנגדים. מדובר בתקופות מאסר ממושכות, לצורך התארגנות היה מן הראוי שהבקשה לא תועלה כעת אלא הנאשמים יצפו אפשרות להטלת עונשי מאסר מה גם שלגבי חלק מהם זה היה חלק מהסדר הטעון. לעניין הגשת ערעור חבריי מוזמנים להגיש בקשה לעיכוב ביצוע לבית המשפט שבערעור. הלכות בית המשפט העליון מדברות שבתקופות מאסר כה ארוכות אין לעכב ביצוע.

עו"ד אמרני:

בעניינו של נאשם 4 אני סבור שאם בית משפט לא יעתר לבקשה ויאפשר את עיכוב הביצוע יש בכך משום השמטת הקרקע לסיכויי הערעור שכן על פי המלצת שרות המבחן במקרה דנן לאור כל ההתנהלות שלו, גמילתו ושיתוף הפעולה ההמלצה היא שיוטל עליו עונש עבודות שרות ובהעדר עיכוב ביצוע, תושמט הקרקע מסיכויי הערעור.

החלטה

באשר לבקשת הסנגורים לקזז ימי מעצר, אני נעתרת לבקשה. הצדדים יגישו במשותף מסמך מוסכם לגבי ימי המעצר אותם יש לקזז.

באשר לבקשה לעיכוב ביצוע, אני דוחה את הבקשה. עונש המאסר היה צפוי. מדובר בתקופות מאסר לא קצרות ולפיכך גם אם יגישו הנאשמים ערעור על גזר הדין, לא תישמט הקרקע ובית משפט של הערעור יוכל לשקול ולהחליט מבלי שזכותם של הנאשמים תיפגע.

ניתנה היום ט"ו ב אדר א, תשס"ח (21 בפברואר 2008) במעמד הצדדים.

ז. בוסתן, שופטת

סגנית נשיא