ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פולטוב נגד זבירין :


בתי המשפט

בית משפט השלום בראשון לציון

א 005058/07

בפני:

כב' הרשם ר. ארניה

תאריך:

21/02/2008

בעניין:

פולטוב אלי

ע"י ב"כ עו"ד

צילר יאיר

התובע

נ ג ד

זבירין גיורא

הנתבע

פסק דין

בפני תביעה לתשלום דמי תיווך בהתאם להסכם תיווך שנכרת בין הצדדים ביום 3/12/06, למכירת הדירה ברח' החיננית 9/13 בת-ים.

התובע טוען כי הוא היה הגורם היעיל לביצוע עיסקת מכר הדירה לקונים, ה"ה נדונוב לודמילה ואלכסיי. לפיכך, טוען התובע כי הוא זכאי לתשלום דמי התיווך המוסכמים בסך של 2,000$.

הנתבע טוען, כי התובע לא היה הגורם היעיל לביצוע העסקה, וכי העסקה נעשתה על ידי מתווך אחר, אשר לו שילם הנתבע דמי תיווך.

התובע צירף לתצהירו הסכם פשרה אשר ניתן לו תוקף של פסק דין בינו לבין הקונים, בתביעה שהגיש כנגד הקונים לתשלום דמי התיווך בגין העסקה הנ"ל.

על פי ההסכם הנ"ל, הסכימו הקונים לשלם לתובע סך של 3,000 ₪ וזאת לצורך סילוק מלא וסופי של טענותיהם ההדדיות של הצדדים.

הצדדים הסכימו כי אדון ואכריע בתובענה זו בהתאם לסעיף 79 א', לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984, וזאת על יסוד החומר המצוי בפני ובתיק ביהמ"ש, וללא הנמקה.

לאחר שמיעת טיעוני הצדדים, עדויותיהם ובחינת ראיותיהם, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסך של 4,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

כמו כן, ישא הנתבע באגרת בית המשפט וכן בשכ"ט עו"ד בהתאם לתעריף המינימלי המומלץ בסך של 680 ₪ +מע"מ.

ניתן, בלשכתי, היום ט"ו ב אדר א, תשס"ח (21 בפברואר 2008) בהעדר הצדדים.

ר. ארניה, רשם