ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק לאומי לישראל בע"מ נגד ברים :


בתי המשפט

בית משפט השלום בראשון לציון

א 001881/02

בפני:

כב' השופט שאול מנהיים

21/02/2008

בעניין:

בנק לאומי לישראל בע"מ

התובע

נ ג ד

1 . ברים רון

2 . ברים ענת

הנתבעים

החלטה

1. זוהי בקשה להבהרת פסק דיני מיום 27/9/05, על פי החלטת ראש ההוצל"פ בנתניה, כב' הרשמת מ. כהן. הבקשה היא להבהרת נושא שיעור הריבית החל על החיוב העיקרי שנקבע בפסק הדין.

2. בסעיף 17(א) לפסק הדין, שבו נקבע החיוב האופרטיבי העיקרי שהוטל בפסק הדין (להבדיל מעניין שכ"ט עו"ד והוצאות שהוסדר בסעיף 17(ב) לפסק הדין) נקבע כי "התביעה מתקבלת. הנתבעים ישלמו לתובע סך של 97,675 ש"ח בצירוף ריבית חודשית בשיעורים שיקבעו מפעם לפעם על ידי התובע, החל מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל, כאשר הריבית מתווספת לקרן מדי 3 חודשים לצורך חישובה ברבעון הבא".

3. נוסחו של סעיף 17(א) לפסק הדין זהה, זהות מלאה, לנוסחו של סעיף 14.2 לכתב התביעה.

4. אף אחד מבעלי הדין לא התייחס בסיכומיו לשאלת שיעור הריבית ואופן חישובה.

5. בחודש מאי 2006 הוגשה פסיקתא לחתימת בית המשפט (משום מה נשאה הפסיקתא את הכותרת "פסק דין"). בפסיקתא, שנערכה על ידי ב"כ התובע, נכתב כי לסכום של 97,675 ש"ח תתווסף, החל מיום הגשת התביעה, "ריבית חודשית בשיעורים שמקובלים אצל התובע לגבי משיכת יתר חריגה" (ההדגשה לא במקור). המילים המודגשות אינן כתובות בפסק הדין, ואף לא נכתבו בכתב התביעה. כב' הרשמת וקסמן שבפניה הובאה הפסיקתא מחקה מילים אלה, ובכל הכבוד - בצדק רב. פסיקתא צריכה לשקף במדויק את החלק האופרטיבי של פסק הדין, ללא תוספות או פירושים.

6. כאמור לעיל, משהצדדים לא הביאו בפניי כל טיעון בנושא הריבית ושיעורה, ומשהחלטתי שדין התביעה להתקבל, אימצתי בפסק הדין את תוכנו - המדויק - של כתב התביעה בנושא הריבית. הואיל והצדדים לא טענו דבר לעניין הריבית בסיכומיהם, גם לא מצאתי לנכון לבקש טיעון מצידם כעת שכן בקשה כזו פירושה מתן היתר ל"סיבוב שני" של סיכומים.

7. בסעיף 3 לכתב התביעה מפנה הבנק התובע בין השאר לסעיף 3(ב) ולסעיף 3(ד) לתנאי ניהול החשבון שצורפו כנספח א' לכתב התביעה, בכל הנוגע לחישוב הריבית.

8. מכאן שהתשובה לשאלה מהו שיעור הריבית וכיצד ייקבע תוכרע לפי סעיפים 3(ב) ו-3(ד) לנספח א' לכתב התביעה, ואילו לגבי מועד "הריבוי" של הריבית (כלומר המועד בו הריבית מתווספת לקרן לצורך חישובה מאז ואילך) יחולו הוראות סעיף 14.2 לכתב התביעה כפי שאומצו בפסק הדין, כלומר - הריבית מצטרפת לקרן מדי 3 חודשים. מועד תחילת חישוב הריבית היא מיום הגשת התביעה (29/4/02).

המזכירות תעביר החלטה זו לצדדים ולכב' הרשמת כהן, ר' ההוצל"פ (בלשכת ההוצל"פ בנתניה).

ניתנה היום ט"ו ב אדר א, תשס"ח (21 בפברואר 2008) בהעדר הצדדים.

שאול מנהיים, שופט