ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הרב יצחק רלב"ג נגד רג'אי ערפאת :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

תיקים מאוחדים:

א 005198/06

א 007171/07

בפני:

כב' השופט משה בר-עם

תאריך:

21/02/2008

ע"י ב"כ עו"ד

אבני שרון

התובעים

נ ג ד

1 . רג'אי ערפאת אחמד אבו נאב

2 . אבו נאב עבדאללה

3 . אבו נאב ג'האד

4 . אבו נאב רולה

5 . אבו נאב גאמל

6 . אבו נאב נאסר

7 . אבו נאב אחמד

8 . אבו נאב מחמד

9 . אבו נאב ראניה

ע"י ב"כ עו"ד

סעדי אוסאמה

הנתבעים

פסק-דין משלים

תיקים מאוחדים

בהמשך להחלטתי מיום 18/9/07 ועל יסוד הסכמת הצדדים למתן פסק דין בפשרה, על פי הקבוע בסעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, ללא נימוקים ובתנאים שעליהם הוסכם ולאחר שבחנתי את כתבי הטענות, על תצהיריהם ונספחיהם, לרבות סיכומי התובעים ובשים לב לכך, כי הנתבעים בחרו שלא להגיש טיעון בכתב, הגם שניתנה להם ההזדמנות לעשות כן, עד למועד שנקבע ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטים, המשפטיים והעובדתיים והערכתי את הסיכונים והסיכויים, הגעתי לכלל מסקנה כי בנסיבות העניין, יש להורות לנתבעים להשיב את המצב בנכס נשוא התובענה וכמפורט בס' 7א' ו-ג' לכתב התביעה (ת.א. 7171/07), לקדמותו והכל, בתוך 60 יום.

בנסיבות הענין ומשפסק הדין ניתן בפשרה, ולנוכח תוצאת פסק הדין ישאו הנתבעים בהוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד התובעים , בסך של 10,000 ₪, בתוספת מע"מ כחוק.

ניתנה היום ט"ו באדר א, תשס"ח (21 בפברואר 2008) בהעדר הצדדים.

מ. בר-עם , שופט