ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוזאן רחמים בע"מ נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

אוזאן רחמים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ששי לב

נגד

נתבעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שרון המר

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעת בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש לרכב על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 23.04.2020 בין כלי רכב, מ"ר 35-228-37 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 29-844-73 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי הנתבעת בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעת" ) (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת בשאלת האחריות לקרות התאונה, אלא המחלוקת היא בשאלת הנזק והיקפו בלבד.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות במסגרתה הוצגו ראיות הצדדים והעידו השמאי שבדק את נזקי רכב התובעת אשר נתן חוות דעתו והבעלים של התובעת.

4. בתום ישיבת ההוכחות, הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לרבו תמונות הנזק לרכב התובעת, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים, במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, בהפחתת רכיב המע"מ ובראש הנזק טרדה ובטלה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

5.1. המחלוקת הספציפית והמרכזית היא לעניין קביעתו של השמאי שבדק את רכב התובעת בדבר עלות החלפת דלת השמאלית שניזוקה שעלותה 33,000 ₪.

5.2. השמאי מטעם התובעת הסביר כי הוא ניסה לאתר דלת באמצעות תוכנת מאגר חלפים אלא שניסיונו לא צלח לאור ייחודיותו של רכב התובעת. לכן, בדק עלותה של דלת תואמת חדשה באמצעות ספק חלפים וקיבל ממנו הצעה העומדת על סך של 33,000 ₪. השמאי העיד כי לא הצליח לאתר דלת חלופית שאינה חדשה שעלותה פחותה בהשוואה לדלת מקורית חדשה.

5.3. אני מקבל את גרסת הבעלים של התובעת כי המראה נפגעה אך לא נשברה אלא צריך היה רק להשיב אותה למקומה ובכל מקרה אין תמחור של נזק עבור המראה בחוות דעת השמאי.

5.4. אמנם, הנתבעת חלקה על הערכתו של השמאי ודרשה מהתובעת להעמיד את רכב התובעת לבדיקת שמאי מטעם הנתבעת. אלא שמקום שהמחלוקת המרכזית היא בקשר לעלות דלת רכב התובעת, ומקום שישנן תמונות נזק ברורות של הרכב, הרי שסביר כי הנתבעת יכולה הייתה, באמצעות שמאי מטעמה, לבצע בדיקה בדבר הימצאות דלת במאגר חלפים. לצורך כך, לא היה צורך לבדוק פיזית את הרכב על ידי שמאי. כך שלא עלה בידי הנתבעת לסתור את קביעתו של השמאי.

5.5. יש להפחית את רכיב המע"מ מהנזק ושכ"ט שמאי אשר סכומם כולל מע"מ, וזאת מאחר שהתובעת מתקזזת עם שלטונות המס. משכך, הנזק יעמוד על סך של 36,800 ₪ ושכ"ט שמאי יעמוד על סך של 1,091 ₪.

איני מאשר ראש הנזק טרדה ובטלה שלא הוכח.

לכן, סכום התביעה המוכח הינו 37,891 ₪.

6. אשר על כן, הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 37,891 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד התאונה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 11.7% מהסכום המוצמד שנפסק.

6.3. שכר עדותו של השמאי ושכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ג טבת תשפ"ב, 17 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אוזאן רחמים בע"מ
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: