ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נדב לב נגד ממונה על חדלות פירעון :


בפני כבוד ה שופטת שרון הינדה

מבקש

נדב לב (נאמן), ת"ז XXXXXX978

נגד

משיבים

  1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז תל אביב
  2. רמי לוי
  3. שרונה לוי

החלטה

לפניי בקשת הנאמן לקצוב את סכום מזונות היחיד בעבור שלושת ילדיו הקטינים ולהעמידם על סך של 3,000 ₪ (1, 000 ₪ בעבור כל קטין) , באופן זמני עד להשלמת חקירותיו של הנאמן בתיק היחיד.
ביום 15.7.21 ניתן כנגד היחיד פסק דין על ידי בית הדין הרבני האזורי בתל אביב המאשר את הסכם הגירושין של היחיד מהזכאית (שנחתם ב יום 18.2.19). במסגרתו, סוכם כי היחיד ישלם דמי מזונות בסך של 7,500 ₪ בעבור שלושת ילדיו הקטינים ו סך של 2,000 ₪ פעמיים בשנה; בנוסף יישא היחיד מחצית מהוצאות כלכלה, מדור, דמי טיפול, ריפוי, ביגוד, חוגים, חינוך, נסיעות, קייטנות, בילויים ומתנות עבור שלושית ילדים.
הבקשה הועברה לתשובת היחיד והזכאית.
היחיד השיב לבקשה ואילו הזכאית לא השיבה חרף התכתבות עם הנאמן בדואר אלקטרוני בנוגע לבקשה זו.
לטענת הנאמן תשלום דמי המזונות החודשיים שנקבעו עבור כל ילד, הוא על הצד הגבו ה ואינו מאזן בין זכויות הקטינים לנושי היחיד. עוד טען כי אין הצדקה לדמי המזונות שנקבעו בהסכם, שכן דמי המזונות אינם כוללים הוצאות ילדיו שפורטו לעיל.
בנוסף, הביע הנאמן חשש בנוגע להסכם הגירושין. זאת נוכח העובדה כי היחיד ממשיך להתגורר עם גרשותו וילדיו; ובהתחשב בכך ש הסכם הגירושין הובא לאישור בית משפט לענייני משפ חה במועד בו ניתן הצו לפתיחת הליכים ביום 15.7.21, חרף העובדה כי ההסכם נחתם עוד בשנת 2019.
הנאמן סבור כי יש לקצוב - לעת עתה - את דמי המזונות כאמור ברישא, עד להשלמת בדיקותיו וחקירותיו בתיק.
היחיד אינו מתנגד לבקשה ולכל החלטה שתינתן על ידי בית המשפט. זאת תוך שביקש לא לפגוע כלכלית בגרושתו באופן שיפגע בעקיפין בילדיו וביקש לאזן בין התשלום לנושים לבין תשלום דמי המזונות . כמו כן, ביקש היחיד להדגיש כי הוא פועל למציאת דירה בשכירות ודבר יגדיל את הוצאותיו באופן שלא יוכל לעמוד בהגדלת צו התשלומים אף אם יופחתו דמי המזונות.
כאמור הזכאית למזונות לא השיבה לבקשה, אולם בהתכתבותה עם הנאמן שהוגשה לתיק, הביעה עמדתה כי אינה מתנגדת לבקשה.
לאחר ששקלתי את עמדות הצדדים, מצאתי להיעתר לבקשת הנאמן מהנימוקים להלן:
באיזון האינטרסים בין הצדדים במסגרת הליך חדלות פירעון, החובה לזון את ילדיו הקטינים של היחיד עומדת אל מול אינטרס הנושים להיפרע חובותיהם או למצער מקצתם, ואינטרס היחיד עצמו.
סכום המזונות שנפסק על פי פסק הדין גבוה ביחס להכנסות היחיד בעוד שצו התשלומים שנקבע בצו פתיחת פתיחת ההליכים נמוך ביחס להיקף חובותיו של היחיד. רצונו של היחיד להמשיך ולהפנות את עיקר הכנסתו לתשלום המזונות אינו בהלימה להיקף חובותיו ולצו התשלומים הנמוך שנקבע לו.
נוכח העובדה כי הזכ אית מודעת להליכי חדלות הפירעון וכן לבקשה זו - אשר היה זה מעניינה להביע עמדה בנושא בייחוד כאשר מדובר בסכום מזונות שנקבע בהסכמת הצדדים - מחזק ת את המסקנה כי יש לאזן בין הזכויות באופן שלעת עתה יקצבו המזונות ויהיה בידי היחיד להפנות משאבים נוספים לתשלום חובותיו.
אני סבורה שבנסיבות העניין, קיימת הצדקה לקצוב המזונות באופן זמני בלבד עד להשלמת חקירותיו של הנאמן בתיק היחיד, בהתחשב בחששו של הנאמן המתקבל על הדעת נוכח נימוקיו לעיל.
אשר על כן, האיזון המוצע על ידי הנאמן סביר בנסיבות העניין ומשכך אני קוצבת המזונות ומעמידה אותם על סך של 3,000 ₪ באופן זמני עד להשלמת חקירתו של הנאמן בתיק היחיד .
ניתנה היום, י"ג טבת תשפ"ב, 17 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נדב לב
נתבע: ממונה על חדלות פירעון
שופט :
עורכי דין: