ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד שנאוי :


מדינת ישראל

בית משפט השלום

ב א י ל ת

בש 001161/08

בתיק עיקרי: פ 001071/08

בפני:

כב' השופט י. עדן

תאריך:

21/02/2008

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עוה"ד:

אבנעים

המבקשת

המאשימה

נ ג ד

אמיר שנאוי - 062874771

ע"י ב"כ עוה"ד:

מויאל -

מהסניגוריה הציבורית

המשיב

הנאשם

נוכחים:

ב"כ המבקשת

המשיב ובא-כוחו

החלטה

בשל העדר קלדנית, מקריא ביהמ"ש ההחלטה לצדדים אשר תוקלד במועד מאוחר יותר.

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום ביחס לשני מקרי התפרצות למקום מגורים וגניבה ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

אין מחלוקת בדבר קיומן של ראיות לכאורה, ובנסיבות המיוחדות של התיק והמשיב, גם הסכים ב"כ המשיב לקיומה של עילת מעצר.

המאשימה מתנגדת לכל הליך של גמילה בזמן המעצר וב"כ הנאשם עתר לתסקיר מעצר שיבחן גם חלופה טיפולית, וביום 06.02.2008 ניתנה החלטתי לקבלת תסקיר תוך שצויין כי לשאלת מסגרת טיפולית לא אדרש בשלב זה, והיא תיוותר לאחר קבלת התסקיר.

ביום 18.02.2008 התקבל תסקיר במסגרתו מבקש שירות המבחן, בטרם גיבוש עמדה אודות המשיב, להפנותו לראיון קבלה לבחינת התאמתו לטיפול, אם בכלל, ולדחיית הדיון בחודש נוסף.

המאשימה מתנגדת ועותרת למתן החלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים, על אתר.

ב"כ הנאשם מבקש שיינתן תחילה תסקיר משלים שיפרט את כל התמונה, וכי המשיב ישלח לראיון הקבלה.

לאחר ששמעתי את הצדדים, באתי למסקנה כי יש לאפשר השלמת התסקיר, וקיום ראיון הקבלה כאמור בתסקיר הנוכחי.

איני סבור כי יש לקבל תמונה מלאה משירות המבחן, לרבות ביחס לאפשרויות טיפוליות, במסגרת סגורה.

השלמת בדיקה זו וקבלת תסקיר משלים אין בהם כדי לפגוע באינטרס הציבור או כדי להקים חשש ממסוכנות המשיב.

אין באמור כדי לרמוז על ההחלטה הסופית בשאלת הטיפול במסגרת המעצר. יודגש כי אין בהחלטתי כדי לייצר ציפיות כלשהן בלב המשיב.

מתן החלטה לטיפול במסגרת מעצר צריכה לשורת נתונים שצריכים להתקיים בנאשם, נתונים אותם יהיה על המשיב לשכנוע בית המשפט כי מתקיימים בעניינו.

אני סבור כי מוקדם להכנס לבחינת שאלות אלו בטרם קבלת תסקיר משלים כאמור, ויש

להדגיש כי אין לראות בדברים פתח לגמילה כעת, אלא אך ורק צורך בהשלמת התמונה על כל היבטיה.

אשר על כן, אני מורה על הכנת תסקיר משלים אשר יוגש עד הישיבה הבאה שתקבע להלן.

כן אני מורה על ביצוע ראיון הקבלה למשיב בקהילת "מלכישוע" כאמור בתסקיר, דהיינו ביום 03.03.2008, במתנ"ס מופת בבית שאן בשעה 10:00.

המשיב יובא לראיון הקבלה במועד האמור באמצעות שב"ס.

תשומת לב השב"ס לכך שבתסקיר צויין כי הראיון ייארך כ- 4 שעות.

נדחה ליום 16.04.2008 בשעה 11:10.

ההחלטה הוקלדה נחתמה במועד מאוחר.

ניתנה היום ט"ו ב אדר א, תשס"ח (21 בפברואר 2008) במעמד הנ"ל.

י. עדן, שופט

001161/08בש 136 רונית אסייג