ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלאח אג'וד נגד בטוח לאומי-סניף :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בל 002776/04

בפני:

כב' השופטת מ. אריסון-חילו

תאריך:

21/02/2008

נציגת עובדים גב' אביבה גלינאור, נציג מעבידים מר שלמה שפיר

בעניין:

פלאח אג'וד

ע"י ב"כ עו"ד אמיר סויטאת

התובע

- נ ג ד -

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד רן ניסים

הנתבע

פסק - דין

1. התובע, מר אג'וד פלאח, הגיש למוסד לביטוח לאומי (להלן - הנתבע), תביעה להכיר בליקוי השמיעה ממנו הוא סובל, לטענתו, כ"מחלת מקצוע", או פגיעה בדרך של מיקרוטראומה.

2. התביעה נדחתה על ידי הנתבע מן הטעם, ש"על פי המסמכים שבידינו, לא הוכח קיום אירוע תאונתי/אירועים תאונתיים זעירים תוך כדי ועקב עבודתך/עיסוקך במשלח ידך, ואשר הביאו לירידה בשמיעתך". לפיכך, קבעה פקידת התביעות כי "אין לראות במחלתך כתאונת עבודה" (מכתב הדחייה מיום 2/4/04).

3. התובע טען כי החל משנת 1983 ועד היום הוא עבד כמפעיל מכבשים וכמנהל במחלקת לחיצה במפעל "ישקר בע"מ" (להלן – המפעל). לטענתו, במהלך רוב שנות עבודתו, עסק בהפעלת מכבשים במחלקת לחיצה במפעל, 6 ימים בשבוע, 10 שעות עבודה מידי יום, בחשיפה לרעש מזיק וזאת בהסתמך על תקנה 1(9) לתוספת הראשונה לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד–1984 (להלן – תקנות הבטיחות בעבודה).

מנגד טען הנתבע - בהסתמך על דוחות מדידת עוצמת הרעש, שבוצעו ע"י המכון הארצי לבריאות תעסוקתית במקום עבודת התובע - כי התובע לא עבד בחשיפה לרעש מזיק בעוצמה העולה על 85 דציבל שהינה לשיטתו תנאי סף להכרה בפגיעה בעבודה הנובעת מחשיפה לרעש.

4. בהחלטתנו מתאריך 29/6/2006 קבענו את העובדות הבאות:

(א) התובע הינו יליד 1961.

(ב) התובע עבד בין השנים 1983 – 1997 כמפעיל מכבשי לחיצה מכאניים באולם מחלקת לחיצה שהיה ממוקם במפעל הישן (להלן – המפעל הישן).

(ג) משנת 1997 ועד היום, עובד התובע כמנהל מחלקת לחיצה הממוקמת במפעל החדש ואשר בה פועלים מכבשי לחיצה הידראוליים בלבד (להלן – המפעל החדש).

(ד) התובע עובד במשך 6 ימים בשבוע, 10 שעות עבודה מידי יום.

(ה) התובע עובד לסירוגין עם אמצעי מיגון לאוזניים.

5. עוד קבענו בהחלטתנו מתאריך 29/6/2006 כי לאור ההלכה בעב"ל 1188/02 שי שטיינבלט – המוסד לביטוח לאומי, ובשים לב לכך שהתובע עבד עבודה ממושכת (14 שנה) ברעש מזיק בעמדת מפעיל מכבש מכאני במפעל הישן, הונחה בעניינו תשתית מספקת בכדי למנות מומחה רפואי לעניין שאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתו בחשיפה לרעש, לבין ליקוי השמיעה והטינטון להם הוא טוען. כמו כן קבענו כדלקמן:

(א) במהלך תקופת עבודתו עבד התובע 6 ימים בשבוע, 10 שעות בממוצע ליום.

(ב) בתקופת עבודת התובע כמפעיל מכבשים מכאניים משנת 1983 ועד 1997 עבד התובע בחשיפה לרעש מזיק, וזאת בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.

(ג) משנת 1997 ועד היום, התובע חשוף לרעש לסירוגין בעבודתו במחלקת לחיצה בקרבת מכבשים הידראוליים המפיקים רעש בעוצמות שבין 69 דצ' – 80.1 דצ'.

6. מינינו את ד"ר א. ברקו, ממרכז רפואי הרצליה, לשמש כמומחה-יועץ רפואי (להלן - המומחה).

7. המומחה התבקש להשיב לשאלות הבאות:

(א) מהי המחלה באוזניו ממנה סובל התובע.

(ב) האם ניתן לקבוע שעבודתו של התובע כמתואר לעיל, גרמה לו ל"מחלת מקצוע" כמוגדר בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות על פי סמכות שר העבודה והרווחה שנקבעה בסעיף 85 לחוק). בחלק ב' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954, פורטה מחלת המקצוע הנוגעת לענייננו כדלקמן:

שם המחלה העבודות ותהליכי הייצור

נזק לאוזן הפנימית הנגרם על ידי עבודה ממושכת בתנאי רעש ממוצע

חשיפה לרעש, שהביא לירידה בכושר ומשוקלל של לא פחות מ- 85 דציבל.

השמיעה בתדירויות הדיבור.

אם לא -

(ג) האם ניתן לקבוע שכל אחד מהרעשים להם נחשף התובע, כמתואר לעיל, גרם לו לפגיעה INJURY?

(ד) האם כל פגיעה ופגיעה כמתואר לעיל, גרמה לתובע פגיעה זעירה שלא ניתן להבחין בה, ושאפשר לייחס אותה לזמן מסויים?

(ה) במקרה שכן - ההיתה הפגיעה הנ"ל בעלת אופי בלתי הפיך, כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים?

(ו) אם לא, היש לראות במצב הקיים תוצאה של הליך תחלואי רגיל?

(ז) במידה שהמצב הקיים נגרם גם בגין הליך תחלואי וגם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם השפיע מה שאירע בעבודה על הופעת המחלה ובאיזו מידה?

(ח) האם יש קשר סיבתי בין ליקוי השמיעה לבין הטינטון, לו טוען התובע?

(ט) האם יש קשר סיבתי בין הטינטון לבין תנאי עבודתו של התובע?

8. בחוות דעתו מתאריך 3/10/2006 ציין המומחה:

"מדובר בגבר בן 45, שבמסגרת עבודתו במפעל "ישקר" בין השנים 1983-97 נחשף למפלסי רעש מזיקים. אחרי 1997 לא נחשף למפלסי רעש מזיקים. עפ"י הממצאים בתיקו הרפואי – התגלה שסובל מליקוי שמיעה בשנת 2001, אולם תלונות החולה על ליקוי שמיעה וטינטון מתחילות ב- 2004. בדיקות השמיעה מראות שסובל מליקוי שמיעה עיצבי ב-2 האוזניים עם שמיעה שמורה בתדירויות הדיבור ועם אסימטריה שמיעתית מסויימת בתדירויות הגבוהות. ליקוי שמיעה זה הוא סוגסטיבי לליקוי שמיעה שמחשיפה לרעש – ב-20% ממקרי ליקוי השמיעה שמחשיפה לרעש ליקוי השמיעה יכול להיות אסימטרי. בכל מקרה, וללא קשר לנושא המשפטי שלפנינו ממליץ להפנותו גם ל-MRI מוח ואוזניים."

להלן תשובות המומחה לשאלות בית הדין:

"א. סובל מליקוי שמיעה עיצבי מעט אסימטרי ב- 2 האוזניים עם שמיעה שמורה בתדירויות הדיבור.

ב. לא מדובר במחלת מקצוע.

ג. ליקוי השמיעה , ממנו סובל , התפתח לפי הילכת המיקרו-טראומה.

ד. קיים קשר סיבתי בין ליקוי השמיעה לבין הטינטון, עליו מלין.

ה. קיים קשר סיבתי בין הטינטון לבין תנאי עבודתו של התובע."

9. בית הדין התיר לב"כ הנתבע להפנות למומחה את שאלת ההבהרה הבאה:

"האם הטינטון, שעליו התובע החל להתלונן לאחר 7 שנים מתום החשיפה לרעש מזיק בעבודה, יכול להגרם כתוצאה מהעבודה?

על שאלה זו השיב המומחה בחוות דעתו מתאריך 22/2/2007:

"1. ככלל, טינטון יכול להתפתח על כל ליקוי שמיעה.

2. טינטון יוכר כקשור לחשיפה לרעש אם תלונה ראשונה על כך מופיעה או נרשמה שעה שנחשף לרעש מזיק.

3. במקרה שלפנינו, ובצדק נשאלה השאלה, תלונה ראשונה על טינטון נרשמה כ-

7 שנים מתום חשיפתו לרעש מזיק. אולם לא מדובר בתובע שלא נחשף כלל

לרעש, מפלסי הרעש אליהם נחשף לאחר מועד זה הגיעו ל- 80 דציבל.

4. בנוגע לטינטון – אנו לא יודעים במקרים רבים מדוע מופיע בחולה עם עקומת

שמיעה נתונה ובחולה שני עם אותה עקומה לא מופיע, כלומר, אנו לא יודעים

במדוייק את הסיבה להופעתו, שעה שמופיע.

5. התובע סובל מליקוי שמיעה שמחשיפה לרעש: עפ"י כללי החשיפה לרעש,

הטינטון הופיע שעה שלא נחשף יותר לרעש מזיק ולכן אינו נובע כביכול

מחשיפה לרעש מזיק. אולם טינטון זה התפתח על ליקוי שמיעה קיים,

כשנחשף למפלסי רעש של עד 80 דציבל בלבד, ולכן יש לקבל כאפשרות

שההתנהגות הביולוגית של הטינטון יכולה להיות שונה מאדם לאדם וכי

הטינטון במקרה שלפנינו הופיע, שעה שהופיע, גם ללא חשיפה למפלסי רעש

של מעל 85 דציבל, ולו מחמת הספק. עובדתית, קודם להופעת הטינטון,

כבמקרים רבים אחרים, לא היו גם תלונות על ליקוי שמיעה".

10. התובע מבקש לקבל את התביעה והנתבע טוען כי דין התביעה להדחות.

11. מחוות הדעת של המומחה עולה כי קיים קשר סיבתי בין תנאיי עבודת התובע לבין ליקוי השמיעה ממנו הוא סובל, זאת משליקוי השמיעה התפתח לפי הילכת המיקרו-טראומה. עוד קובע המומחה כי קיים קשר סיבתי בין ליקוי השמיעה לבין הטינטון, עליו מלין התובע וכן קיים קשר סיבתי בין הטינטון לבין תנאיי עבודתו של התובע.

בתשובתו לשאלת ההבהרה מציין המומחה כי הטינטון הופיע שעה שהתובע לא נחשף יותר לרעש מזיק, ברם הטינטון התפתח על ליקוי שמיעה קיים כשהתובע נחשף למפלסי רעש של עד 80 דציבל ועל כן מחמת הספק יש להכיר בקשר בין ליקוי השמיעה לבין עבודתו.

ההלכה בתחום הביטחון הסוציאלי קובעת, כי במקרה של ספק בתחום הרפואי - הספק יפעל לטובת המבוטח (ראו ע"ע 760/06 קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד) – אינה אברמוב ואח', ניתן בתאריך 16/4/2007 והאסמכתאות המובאות שם); ועוד נציין כי ביישום חוק מחוקי הביטחון הסוציאלי, ההלכה היא כי קיימת האפשרות לפסוק במקרה של ספק לאו דווקא תוך מיצוי מלא של הכלל בדבר חובת ההוכחה, אלא תוך הזדקקות למידת הסבירות לכלל חומר הראיות, כשנגד עיני הפוסק גם השיקול של "עוול" מול "עוול" (עב"ל 62/96 המוסד לביטוח לאומי – נפתלי אדרי, פד"ע ל"ב 185 בעמ' 191 סעיף 10; ראו גם דב"ע ל/10-0 דוידיאן – המוסד לביטוח לאומי, פדע ב' 3 בעמ' 10-9; דב"ע נא/108-0 עבדאללה עודה - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ"ג 479, בעמ' 484-486).

משכך, ובשים לב לאמור בכל חוות הדעת של המומחה וכן בתשובותיו לשאלות ההבהרה יש להכיר בקשר סיבתי בין הטינטון לבין תנאיי עבודתו של התובע.

12. אשר על כן, התביעה מתקבלת ואנו קובעים כי ליקוי השמיעה והטינטון, מהם סובל התובע, הינם בגדר "פגיעה בעבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995, על דרך המיקרוטראומה.

13. הנתבע ישלם לתובע שכר טרחת עורך דין בסך 2,800 ₪ בתוספת מע"מ כדין. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

14. לצדדים זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק דין זה.

ניתן היום ט"ו ב אדר א, תשס"ח (21 בפברואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

אביבה גלינאור

נציגת עובדים

שלמה שפיר

נציג מעבידים

מ. אריסון-חילו, שופטת

002776/04בל 710 מ