ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוית שורץ נגד ישר גול חברה לבנין והשקעות בעמ :

לפני כבוד השופטת הדס פלד

המבקשת:
רוית שורץ

נגד

המשיבים:

  1. ישר גול חברה לבנין והשקעות בעמ
  2. בן יהודה סחר בע"מ
  3. אמיר (חמיד) שלומי (בגהיימר)
  4. עופר גול

החלטה

1. בקשת הצד השלישי (להלן: "המבקשת") לצרף מסמך לתצהיר גילוי המסמכים ולצרפו כראיה נוספת, לאחר שהוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, והתיק קבוע להוכחות לימים 11.11.21 ו-16.11.21.

רקע ותמצית טענות הצדדים-
2. בתיק זה מתבררת תביעה כספית על סך 597,456 ₪ בגין דמי שימוש ראויים במחסן בבעלות המשיבה 1, ברחוב י.ל פרץ 43 בתל אביב, ו הידוע כגוש 8942, חלקה 40, תת חלקות 1 -2 ( להלן: "המרתף התחתון"). בהודעה לצד השלישי , נטען כי המשיבה 2 (הנתבעת והמודיעה בהודעת הצד השלישי), רכשה מהמבקשת ביום 6.9.2011 את המרתף העליון וכן זכות שימוש במרתף התחתון. המבקשת שלחה הודעה לצד רביעי, במסגרתה נטען כי המבקשת רכשה מהצד הרביעי 1 את הבעלות במרתף העליון ו כי הציג בפניה מצג לפיו יש לו זכות שימוש ללא הגבלה גם במרתף התחתון וכי הצד הרביעי 2 גרם למבקשת להאמין כ ניתן לעשות שימוש במרתף התחתון.
3. נושא בקשה זו הוא טיוטת חוות דעת שערך משרד שמאים האושנר ושות' מיום 31.1.2011 ביחס למרתף העליון. לטענת המבקשת, יש בהגשת המסמך כדי להוכיח את טענתה לפיה, שווי המרתף העליון בלבד הוא 1,250,000 ₪, סכום הזהה לסכום בו מכרה את המרתף העליון למשיבה 2 . הגשת המסמך נועדה לסתור את טענת המשיבה 2 לפיה, המחיר בו נמכר המרתף העליון שיקף גם את מכירת הזכויות במרתף התחתון. לטענת המבקשת, בחודש מאי 2021 עבר עוה"ד אייל שוורץ, בעלה של המבקשת ומי שטיפל בעסקת רכישת המרתף העליון מהצד הרביעי ומכירתו בשלב מאוחר יותר ל משיבה, למשרדים חדשים, אז גילה את המסמך , אשר עד אותו מועד לא זכר כי הועבר אליו.
4. בתשובה טענה המשיבה 2, כי יש לדחות את הבקשה עקב השיהוי הניכר, לאחר 3 ישיבות קדם משפט וכשלושה שבועות לפני המועד שנקבע להוכחות. המבקשת הגישה תצהיר גילוי מסמכים ביום 17.7.2019, ולאחר מכן תצהיר עדות ראשית ביום 16.9.2020. אי הגשת המסמך נובעת מרשלנות או מחדל של המבקשת. המבקשת לא הבהירה מהי אותה טיוטת חוות דעת ומה עולה מחוות הדעת הסופית. ככל והבקשה תתקבל והמבקשת תהא רשאית להגיש את טיוטת חווה"ד, הרי שהמשיבה תיאלץ להגיש תצהיר הזמה וחוות דעת נגדית דבר הכרוך בעלויות נכבדות.
דיון והכרעה-
5. כלל הוא כי על בעל דין להציג ראיותיו "כחבילה אחת". בית המשפט רשאי לחרוג מכלל זה ולהתיר הגשת ראיה נוספת לאחר שישקול: את אופי הראיה הנוספת ותרומתה לחקר האמת ולמתן הכרעה צודקת בתובענה; מהו השלב אליו הגיע המשפט ועוצמת הפגיעה בצד שכנגד; הנסיבות בגינן לא הוגשו הראיות במועד; האם הצד המבקש את הבאת הראיה הנוספת ידע או היה עליו לדעת על קיומה של ראיה זו בשלב מוקדם יותר [רע"א 6165/15 ‏אירוטל בע"מ נ' סלקום ישראל בע"מ (פורסם בנבו, ‏13.12.2015); רע"א 2137/02 אליהו ממן נ' פז חברת נפט (פורסם בנבו, 30.7.2002)].

6. בשוקלי את אופי הראיה ותרומתה לחקר האמת, כמו גם את השלב הדיוני, בטרם החל שלב ההוכחות, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לקבל את הבקשה. המחלוקת בין המבקשת למשיבה 2 נוגעת לטענת המשיבה 2 לפיה , רכ שה את זכות השימוש לצמיתות במרתף התחתון תמורת סך 350,000 ₪ בתוספת מע"מ (סעיף 2 להודעת הצד השלישי) ומנגד טענת המבקשת לפיה המשיבה 2 לא שילמה תמורה כלשהי עבור זכות השימוש במרתף התחתון. אכן מדובר בטיוטת חוות דעת, אולם המשקל שניתן לייחס למסמך יוכרע במסגרת פסה"ד.

7. ברי, כי לצד התרת הגשת הראיה הנוספת, יש לחייב את המבקשת בהוצאות אשר ישקפו את השיהוי בצירוף המסמך . תצהיר גילוי מסמכים מטעם המבקשת הוגש ביום 17.7.2019 ותצהיר עדות ראשית מטעמה הוגש ביום 16.9.2020. היה למבקשת זמן רב לערוך בדיקות ולהיערך להגנתה בהתאם. אוסיף, כי ככל שבעלה של המבקשת לא זכר שהמסמך הועבר אליו ממילא על המבקשת לאתר את המסמך לאחר חקירה ודריש ה כפי שנדרש בדין. מדובר בתיק משנת 2018. צירופו של המסמך בשלב זה, יאריך את הדיון שלא לצורך ויפגע ביעילות הדיונית, שכן למשיבה 2 תינתן הזדמנות להגיש ראיות נוספות מטעמה.

8. אשר על כן, המבקשת רשאית לצרף את המסמך נשוא הבקשה עד יום 1/11/21. המבקשת תישא בהוצאות המשיבה 2 בסך 7500 ₪ בתוך 30 ימים.

ניתנה היום, כ"ג חשוון תשפ"ב, 29 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוית שורץ
נתבע: ישר גול חברה לבנין והשקעות בעמ
שופט :
עורכי דין: