ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סנא אלתלה נגד משק משפחת ג'השאן בע"מ :

לפני כבוד השופטת רויטל טרנר

התובעת:
סנא אלתלה
ע"י ב"כ: עו"ד נסיב איוב ועו"ד חוסאם חוסין

-

הנתבעת:
משק משפחת ג'השאן בע"מ, 512195850
ע"י ב"כ: עו"ד אוסאמה נסור

פסק דין

1. בדיון בפני כבוד הרשם אביעד אברגיל ביום 30/5/21 הודיעו הצדדים כדלקמן:

"מוסכם שהצדדים יפעלו בשיתוף פעולה לצורך הוצאת טופס 161 על ידי הנתבעת ולצורך כך התובעת תמציא מסמכים נדרשים לנתבעת.
לאחר ששמענו את המלצת בית הדין, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, על ידי שופט משופטי בית הדין, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין 5,000 עד לסכום של 30,000 ₪, לא כולל הכספים שהופקדו בקופה לטובת התובעת.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות, ולאחר הגשת סיכומים שלא יעלו על 8 עמודים, כמפורט להלן:
סיכומי התובעת יוגשו תוך 30 ימים מהיום.
סיכומי הנתבעת יוגשו תוך 30 ימים לאחר מכן.
סיכומי תשובה יוגשו תוך 14 ימים לאחר מכן.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת."

להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשר ה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק (לרבות סיכומי הצדדים), ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, תשלם הנתבעת לתובע ת סך כולל של 16,750 ₪.
הסכום הנקוב לעיל אינו כולל את הסכומים אשר הצטברו לטובת התובעת בקופות הגמל (תגמולים ופיצויים, חלק העובד וחלק המעסיק), וקופות אלו תשוחררנה לטובת התובעת.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובעת תוך שלושים ימים מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
3. החזר אגרה ייעשה בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח - 2008.
ניתן היום, כ"ב חשוון תשפ"ב, (28 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: סנא אלתלה
נתבע: משק משפחת ג'השאן בע"מ
שופט :
עורכי דין: