ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיל אמסלם נגד אור בלאיש :

בפני כבוד ה שופטת ורד בלוך-שכטמן

תובעים

  1. גיל אמסלם
  2. סי.אם.אס. - מעבדות שרות מחשבים ואלקטרוניקה (1989) בע"מ

נגד

נתבעים

  1. אור בלאיש
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

לפניי תובענה שעניינה נזקי רכוש שנגרמו לטענת התובעים לרכב התובעת 2 אגב תאונת דרכים שארעה ביום 23.10.2019. במועד הרלוונטי לתאונה, התובעת 2 היתה הבעלים של רכב שמספר רישויו 65-191-67 שנהג בו התובע 1 (להלן: "רכב התובעים"). הנתבע 1 הינו הנהג והבעלים של רכב שמספר רישויו 396-24-301 (להלן: "רכב הנתבעים") והנתבעת 2 הינה המבטחת של הרכב האמור.
התובעים טוענים בכתב התביעה כי ביום 23.10.2019 הנתבע 1 שהיה בנתיב נסיעה משמאל לרכב התובעים שנסע בנתיב הימני כדי לפנות ימינה, סטה לעבר רכב התובעים, פגע בו וגרם לתאונה. עוד נטען כי הנתבע 1 חתם על מסמך על פיו הוא נוטל את האחריות לתאונה. לכתב התביעה צורף טופס תביעה לחברת הביטוח עליו חתמו התובעים 1 ו-2 . באשר לנזק טוענים התובעים כי כתוצאה מהתאונה ניזוק רכב התובע ים ובהתאם ל חוות דעת השמאי שצורפה לכ תב התביעה מדובר בנזק לצד השמאלי בסכום של 16,291 ₪ בצירוף תשלום שכר טרחת שמאי בסך של 800 ₪ ו כן בתשלום בגין כיוון פרונט בסך של 1,205 ₪ בהתאם לחשבונית שצורפה לכתב התביעה . עוד נטען להפסד ימי עבודה ועוגמת נפש בסך של 2,000 ₪.
הנתבעים בכתב ההגנה הכחישו את הנטען בכתב התביעה וטענו כי התאונה ארעה עת נסע רכב הנתבעים בנתיב הנסיעה הימני כדין לקראת פנייה ימינה כאשר לפתע התפרץ רכב התובעים מנתיב השתלבות מצד ימין, מבלי שנתן זכות קדימה לרכב הנתבעים, סטה מנתיבו, פגע ברכב הנתבעים וגרם ברשלנותו הבלעדית לקרות התאונה. לכתב ההגנה צורף דוח אירוע עליו חתם הנתבע 1. באשר לנזק, הנתבעים הכחישו את המפורט בדו"ח השמאי והגישו (לאחר הגשת כתב ההגנה) חוות דעת שמאי נגדית.
בדיון שהתקיים לפניי העידו התובע 1 , עד ראייה מטעם התובעים אשר לטענתו נהג במשאית וראה את התאונה, הנתבע 1 ועדה אשר נסעה עם הנתבע 1 ברכב הנתבעים ביום התאונה. בדיון אף הוצגו תמונות מיום התאונה וסרטונים של מקום התאונה. העדים נחקרו על גרסאותיהם.
לאחר הדיון הודיעו התובעים והנתבעים כי הינם מוותרים על חקירת השמאים וכי הגיעו להסכמה שככל שתיקבע כי קיימת אחריות, הנזק יעמוד על סך של 14,536 ש"ח (מיצוע הנזק הישיר בהתאם לחוות דעת השמאים) בצירוף 800 ₪ בגין שכ"ט שמאי. את הנזק הנטען בגין כיוון פרונט, הפסד ימי עבודה ועוגמת נפש, הותירו הצדדים להכרעת בית המשפט. הצדדים הגישו סיכומיהם לעניין האחריות ולעניין חלקו של הנזק שלא הוסכם לגביו.
דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, בדו"חות השמאי ם, בחשבוניות, במסמכים והתמונות והסרטונים שהוצגו במהלך הדיון ולאחר שהאזנתי לכלל העדויות , סבורה אני כי דין התביעה להתקבל למעט הרכיב בגין הפסד ימי עבודה ועגמת נפש שלא הוכח .
גרסתו של התובע 1 בדבר קרות התאונה עולה בקנה אחד עם התמונ ות שהוצגו ביניהן תמונה בה נראה רכב הנתבעים מוטה באופן חד לצד ימין. הנתבע 1 בעדותו אישר את התמונה אשר אינה משתלבת עם גרסתו כי התאונה אירעה כאשר רכבו היה רק לקראת פנייה ימינה הואיל וניכר מהתמונה שרכבו ביצע פנייה חדה לעבר הנתיב הימני ביותר. התמונה אף משתלבת עם גרסת עד הראייה, הוא נהג המשאית, אשר לגרסתו ראה את רכב ה נתבעים עוקף אותו מצד שמאל במהירות חזקה וב- 90 מעלות והספיק לבלום. בתמונה אף נראית המשאית עומדת מאחורי רכב הנתבעים.
עד הראייה שנהג במשאית הוא עד ניטרלי שתיאר באופן אותנטי את התרחשות התאונה בדומה לגרסת התובע 1 . עד הראייה העיד כי ראה את רכב הנתבעים "נכנס בג'יפ". עדותו מחזקת את גרסת התובעים ביחס לאחריות לתאונה.
הנתבע 1 בעדות ו לא הציג גרסה המחזקת את טענות הנתבע ים בכתב ההגנה בדבר סטייה של רכב התובעים . הנתבע 1 העיד שלא עב רה מאית שנייה מהרגע שהזיז את ההגה ימינה עד הפגיעה. גרסה זו אינה משתלבת עם התמונות שהוצגו.
עדת הראייה מטעם הנתבעים אשר נסעה עם הנתבע 1 ברכב הנתבעים העידה כי לא יכולה היתה לראות את קרות התאונה משהתובע 1 "בא בבום" וכדבריה – "איך אני אראה?". משכך, עדותה בדבר קרות התאונה אינה מחזקת את גרסת הנתבעים.
באשר למסמך אשר צורף לכתב התביעה ונטען לגביו כי במסגרתו נטל הנתבע 1 אחריות לתאונה, הרי שהנתבע 1 טען כי לא חתם על מסמך כזה וכי מדובר בחתימה מזוייפת. הנתבעים לא התייחסו כלל למסמך זה במסגרת כתב ההגנה, לא הגישו חוות דעת בנוגע לחתימת הנתבע 1 וטענו בסיכומיהם לעניין זה כי אין בכתב התביעה אזכור למסמך וזה אף לא צורף לכתב התביעה. אולם, בכתב התביעה המסמך צוין במפורש בסעיף 5 ואף צורף כנספח (עמוד 15 לכתב התביעה). מבלי לקבוע מסמרות לעניין מסמך זה הרי שגרסת הנתבעים מעוררת סימני שאלה כמו גם התייחסות הנתבע 1 למסמך משטען בחקירתו כי נשאל לגבי מסמך זה בעבר וכי שלחו לו את המסמך והחתימה לא שלו ואילו בהמשך החקירה העיד כי רק "היום" (יום הדיון) ראה את המסמך .
כידוע, הכלל בדיני הנזיקין הינו כי "המוציא מחברו- עליו הראיה". על התובעים לשכנע במאזן ההסתברויות העולה על 50% כי גרסתם לקרות האירועים היא המשקפת אותם נכונה וככל שעשו כן, מועבר הנטל לפתחם של הנתבע ים להוכיח את טענות ההגנה.
בענייננו, מצאתי שהתובעים עמד ו בנטל המוטל עליה ם משעדות עד הראייה, נהג המשאית והתמונות מחזקות את גרסתם ואילו הנתבע ים לא הצביע ו על ראיה התומכת בטענותיהם ועדויותיהם אף חיזקו את גרסת התובעים כמפורט לעיל .
באשר לנזק, הרי שהצדדים הסכימו על סכום הנזק הישיר בסך 14,536 ₪ (מיצוע הסכומים הקבועים בחוות דעת השמאים) בתוספת שכ"ט שמאי בסך 800 ₪ ובסה"כ 15,336 ₪. לפיכך, נותר להכריע ביחס לסכום הנזק הנטען בעניין כיוון הפרונט (סך של 1,205 ₪) וה פסד ימי העבודה ועוגמת הנפש (סך של 2,000 ₪) .
מעיון בחשבונית בדבר כיוון הפרונט ותקנה 309 בסך 1,205 ₪ עולה שהעבודות בוצעו בהמשך לתאונה נשוא התובענה ולחוות דעת השמאי שלומי שביב. מצאתי שהעבודות בהתאם לחשבונית בוצעו באופן העולה בקנה אחד עם הערות הסיכום של שמאי התובעים ביחס לפגיעה במתלה הקדמי שמאלי. בהתייחסות שמאי הנתבעים בדבר רכיב זה צוין כי אין הוכחה לכ ך אולם הדבר לא פורש. לאחר עיון בחשבונית בדבר התיקון ובחוות דעת השמאים מצאתי לק בל את טענת התובעים בדבר רכיב נזק זה.
ביחס לנזק הנטען בדבר הפסד ימי עבודה ועוגמת נפש בסך 2,000 ₪ לא צורפה כל ראייה לכך ולפיכך אינני רואה לקבל רכיב נזק זה .
נוכח האמור לעיל, דין התביעה להתקבל למעט רכיב הנזק בדבר הפסד ימי עבודה ועוגמת נפש.
סיכומם של דברים – הנתבעים באמצעות הנתבעת 2 ישלמו לתובעת 2 סך של 16,541 ₪ בתוספת סכום האגרה בסך 380 ₪ , שכר טרחת העד בסך 350 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 2,903 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה עד למועד תשלומם בפועל.
זכות ערעור כדין.
המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, י"ח חשוון תשפ"ב, 24 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גיל אמסלם
נתבע: אור בלאיש
שופט :
עורכי דין: