ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף נגר נגד מועצה מקומית עמנואל :

23 אוקטובר 2021
לפני: כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג
התובע:
יוסף נגר
ע"י ב"כ: עו"ד ניר בן חמו ועו"ד ערן לאופמן

-
הנתבעת:
מועצה מקומית עמנואל
ע"י ב"כ: עו"ד עמוס נוה

החלטה

  1. מונחת לפניי בקשתו השנייה של התובע לתיקון כתב תביעה, לאחר שבקשה קודמת נדחתה בהחלטה מיום 11.4.2021. בבקשה הנוכחית התובע מבקש לתקן את כתב התביעה בדרך של הוספת עילת תביעה שעניינה הגדלת שיעורי הפנסיה מטעמים משפחתיים ובריאותיים. התובע כימת את התביעה בשים לב להערות בית הדין בהחלטתו מיום 11.4.2021.
  2. הנתבעת מצדה טוענת שהתובע לא נתן טעם לכך שלא כלל את עילת התביעה בכתב התביעה המקורי, בפרט שלטענתו היא מבוססת על התקשי"ר ועל חוקת העבודה ברשויות המקומיות. לכן הנתבעת מבקשת לחייב את התובע בהוצאות שנגרמו לה עד כה. במענה לכך טוען התובע כי הזכאות להגדלת שיעורי הפנסיה לא הייתה ידועה לו במועד הגשת כתב התביעה. לשיטתו גם אם מדובר בטעות משרדית או בשכחה אין הדבר משנה את פני הדברים לנוכח גישתו הליברלית של בית הדין בדונו בבקשות לתיקון כתב תביעה.
  3. לאחר עיון בעמדות הצדדים, ובשים לב להלכה הנוהגת בנוגע לתיקון כתב תביעה (ראו מיני רבים: ע"ע (ארצי) Zhao – אסטראטק בע"מ (25.3.2010)) עמדתי היא כי יש לקבל את הבקשה לתיקון כתב התביעה של התובע . הן מהטעם שהיא עשויה לתרום לבירור הפלוגתאות בהליך, והן משום שלא שוכנעתי שעילת התביעה לא נכללה בכתב התביעה המקורי מחוסר תום לב. על כן כתב התביעה יתוקן כך שתתווסף עילה של הגדלת שיעורי הפנסיה.
  4. אשר להוצאות המשפט : הנתבעת כבר הגישה כתב הגנה, על כן נכון הוא שתיקון כתב התביעה יוביל להקצאת משאבים נוספים בגין תיקון כתב ההגנה. זאת ועוד, מטענות התובע עולה כי בשקידה סבירה ייתכן שעילת התביעה הייתה יכולה להתגלות עוד קודם להגשת כתב התביעה ולמצער , לבוא לידי פתרון במסגרת הבקשה הקודמת, וגם מטעם זה אין לפטור אותו מלשאת בהוצאות התיקון. על כן התובע יישא בהוצאות תיקון כתב התביעה ובשכר טרחת באי כוח הנתבעת בסכום כולל של 3,000 ₪. לא ישולמו ההוצאות ושכר הטרחה בתוך 30 ימים יישאו הפרשי הצמדה וריבת כחוק, מיום מתן החלטה זו ועד למועד התשלום המלא בפועל.
  5. לשם קידום ההליך הריני מורה כמפורט מטה:

[א] התובע יגיש בתוך 7 ימים כתב תביעה מתוקן. למען הסר ספק לא יובא בכתב התביעה המתוקן כל תיקון נוסף שלא נדון בבקשה זו, ובכלל זה בנושא קרן ההשתלמות.
[ב] הנתבעת תגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 30 ימים. ערה אני לבקשתה כי ייקצב לה מועד בן 60 ימים. אלא שדעתי היא כי ארכה זו עולה על המידה.
לאחר שיוגש כתב ההגנה המתוקן תינתן החלטה על הגשת תצהירי עדות ראשית.
המזכירות תבחן קיומם של הפרשי אגרה בגין כתב התביעה המתוקן ותשלח לתובע שובר תשלום מתוקן. התובע ישלם את הפרשי האגרה בתוך 1 0 ימים מיום קבלת שובר התשלום ויגיש לתיק אסמכתא בדבר תשלום הפרש.
6. מעקב: 15.11.2021.
ניתנה היום, י"ז חשוון תשפ"ב, (23 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יוסף נגר
נתבע: מועצה מקומית עמנואל
שופט :
עורכי דין: