ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חן קדושים נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופטת טל פישמן לוי

התובע:
חן קדושים

נגד

הנתבעת:
כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

אני ממנה בזה את מר שרון פרי, מרח' אלומות 3 גבעתיים, דוא"ל: [email protected] , טלפון: 052-XXXX713, כמומחה מטעם בית המשפט לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות בתובענה דנא (להלן: "המומחה").
2. המומחה יתייחס בחוות דעתו לשאלות השנויות במחלוקת.

3. בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, שני הצדדים בחלקים שווים.

4. כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

5. המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

6. המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש -במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי -עם הצדדים, על מנת לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם.

7. המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים בטעם הצדדים.

8. לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה, וכן ייקבע מועד לקיום קדם משפט.

9. המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, י"ב חשוון תשפ"ב, 18 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חן קדושים
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: