ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סיון גידידיאן נגד מדינת ישראל :

לפני כבוד השופט, סגן הנשיא אליהו בכר

עותרת

סיון גידידיאן
ע"י ב"כ עו"ד צדוק חוגי

נגד

משיבה

מדינת ישראל – המחלקה לחקירות שוטרים
ע"י ב"כ עו"ד ניר גנצ'רסקי מפמת"א (אזרחי)

פסק דין

ביום 3.4.2021 נפטר בעלה המנוח של העותרת. לטענת העותרת, מותו נגרם כתוצאה מחבלות שגרמו לו שוטרי סיור שניסו לעכבו . העותרת פנתה באמצעות ב"כ למחלקה לחקירת שוטרים על מנת לקבל חומרים, אולם בקשתה סורבה מכיוון שהתיק נמצא בחקירה.
לטענת העותרת, יש לה זכות לקבל את המסמכים על מנת שתוכל לדעת מה סיבת המוות של בעלה ז"ל , ואין בהמצאת המסמכים כדי לחבל בחקירה. נטען שמדובר בתיק רגיש, בו קופדו חיי אדם, ואין זה הגיוני שהחקירה טרם הסתיימה. עוד נטען שגם אם החקירה לא הסתיימה, כל העדים הנוגעים בדבר כבר נחקרו והמצאת הדו"ח הפתולוגי לא תפגע בחקירה המתנהלת מצד אחד, ותיתן לאלמנה שקט נפשי מצד שני. לפיכך התבקש להורות למשיבה להמציא לעותרת את הדו"ח הפתולוגי, מסמכי נתיחת הגופה ותוצאות הנתיחה. נטען כי "לבית המשפט הסמכות המקומית לדון בתובענה".
בהעדר פירוט מתאים של סמכות בית המשפט, הוריתי לעותרת לפרט את מקור הסמכות כנדרש (ר' ס' 5(ב)(3א) לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000) . כמו כן הפניתי את הצדדים לבג"ץ 5676/19 טקה נ' המחלקה לחקירות שוטרים (29.10.2019) (להלן: " בג"ץ טקה").
העותרת טענה כי לבית המשפט סמכות עניינית כיוון ש"מדובר בעתירה מנהלית כנגד רשות מרשויות המדינה" והפנתה לסעיפים 2 ו-5 לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס – 2000 . אשר לבג"ץ טקה, העותרת לא התייחסה בהקשרו לסוגיית הסמכות העניינית, אלא ערכה אבחנה לגופו של עניין מדוע יש למסור לה את המסמכים המבוקשים . בכלל זה נטען כי בענייננו אין מבוקש לקבל את מלוא חומרי החקירה אלא רק מתבקש לדעת מה סיבת המוות, ו כן נטען כי המקרה דנן עולה בקנה אחד עם הנחיית פרקליט המדינה 14.89 לפיה במק רים הולמים יש לאפשר עיון בחומרי חקירה עוד טרם הסתיימה החקירה.
המדינה טענה כי יש לדחות את העתירה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית. לטענתה, המחלקה לחקירות שוטרים אינה מנויה בגופים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק, ומסירת חומרי חקירה אינה מהעניינים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק. כן התבקש לחייב את העותרת בהוצאות.
דיון והכרעה
דין העתירה סילוק על הסף.
ס' 5(1) לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים קובע כי "בית משפט לענינים מינהליים ידון באלה – (1) עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בענין המנוי בתוספת הראשונה ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה ענינו התקנת תקנות, לרבות ביטול תקנות, הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות (להלן – עתירה מינהלית) ;" (ההדגשות אינן במקור – א.ב.).
על אף ההזדמנות שניתנה לה, העותרת לא הפנתה לפרט בתוספת הראשונה מכוחו העתירה מוגשת, ונדמה שלא בכדי. כפי טענת המדינה – פרט כזה אינו בנמצא. (להרחבה בעניין ר' פסק דיני ב עת"מ (מינהליים ת"א) 28511-02-21 זינב נ' מדינת ישראל - משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים, פס' 16-19 (12.04.2021) ). עוד יוזכר כי בעניין טקה, דן בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ בעתירת הורי המנוח סולומ ון טקה ז"ל לקבלת חומרי החקירה בעניינו.
סוף דבר
העתירה נדחית על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית.
בנסיבות, בהינתן שלא נערך גופו של עניין, לאור עניינה של העתירה, ובהינתן שהמדינה הגיבה תגובה קצרה ותמציתי בלבד, לא מצאתי שיש מקום לפסיקת הוצאות.

ניתן היום, י"א חשוון תשפ"ב, 17 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סיון גידידיאן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: