ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'ול סרחאן נגד שכיב סרחאן :


בפני כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

מבקש

ג'ול סרחאן

נגד

משיב
שכיב סרחאן (שופט)

החלטה

לפניי בקשה להורות על זימון עדים.

בהתאם להחלטה מיום 8.6.2020 נקבע, כי הבקשה לסילוק התביעה על הסף תידחה, " ותחתיה תינתן החלטה לעניין הגשת תצהירים, במסגרת יגישו הצדדים קודם כל תצהירי עדות ראשית בעניין טענת ההתיישנות, וככל שטענת ההתיישנות תידחה לאחר קיום ישיבת הוכחות בעניין זה בלבד...תינתן החלטה/פסק דין לעניין ההתיישנות...". יוצא אפוא, שישיבת ההוכחות שתיקבע בתיק תעסוק בשאלת ההתיישנות בלבד. בהתאם לכך, יש לבחון ה אם עדותם של העדים אותם מבוקש לזמן למתן עדות, היא רלוונטית לברור שאלה זו.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, נחה דעתי שדין הבקשה להתקבל באופן חלקי, כפי שיפורט להלן.

מצאתי לדחות את בקשה לזמן את העד, מר קאדי , בדימוס שיח' נאזם סרחאן , בשים לב לכך, ש אף לטענת המבקש עדותו של העד נוגעת לטענה בדבר מעורבותו של הנתבע בסכסוך של התובע עם בני משפחתו, ואין לה כל נגיעה ל שאלת ההתיישנות.
מצאתי לדחות את הבקשה לזמן את העדים מר מרזוק סרחאן ואישתו, הגב' לידיא סרחאן. לטענת המבקש עדותם רלוונטיות בכל הקשור לטענה בדבר גזל העסקים שהיו בבעלות התובע, בין היתר, המכולת. עדותם – אם כן- לא נוגעת לשאלת ההתיישנות.
מצאתי לקבל את הבקשה בכל הקשור לזימונם של העדים - מר ענאן סרחאן, מר הנידי סרחאן. נראה שיש בעדותם של עדים אלה כדי לשפוך אור בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים בשאלת ההתיישנות . עם זאת, תנאי לזימון העדים הוא הפקדת סך של 600 ₪ (עבור כל עד) בקופת בית המשפט, לצורך הבטחת שכרם.
מצאתי לדחות את הבקשה לזמן את העד – מר כמיל סרחאן . נראה שעדותו של העד נוגעת לשאלת מעורבותו של הנתבע בסכסוך של התובע עם בני משפחתו, ומשכך אינה רלוונטית לשאלת ההתיישנות.

על המבקש לחדש הבקשה לזימון העדים (כאמור בסעיף 1ג דלעיל), לכשייקבע מועד לישיבת הוכחות , וזו תאושר כנגד המצאת אישור על הפקדת שכרם כנדרש בקופת בית המשפט.

יוער, שככל שטענת ההתיישנות תידחה והתיק ייקבע לישיבת הוכחות נוספת אשר תעסוק בכל המחלוקות שבין הצדדים, יהיה המבקש רשאי לחדש בקשתו לזמן את העדים שזימונם נדחה במסגרת החלטה זו.

ניתנה היום, י"א חשוון תשפ"ב, 17 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג'ול סרחאן
נתבע: שכיב סרחאן
שופט :
עורכי דין: