ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ נגד צד שלישי :

לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

תובעת

איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבעת

צד שלישי

רים אבו זייד

איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהחלטה זו אתן הוראות דיוניות להמשך הדרך בתיק.

רקע דיוני קצר

ביום 1.5.21 הוגש כתב תביעה ע"ס 15,135 ₪ בדיון מהיר. עילת תביעת התחלוף היא נזק רכוש שנגרם לרכב מבוטח התובעת בתאונת דרכים מיום 23.1.20 שבה היה מעורב עם רכב הנתבעת. נטען לפגיעה מאחור של רכב הנתבעת ברכב התובעת, עקב אי שמירת מרחק עצירה נדרש.
ביום 19.7.21 הוגש כתב הגנה. בכתב ההגנה נטעם להיעדר אשם נזיקי של הנתבעת בתאונה, בכך שרכב התובעת עצר באופן פתאומי. עוד נטען כי על התביעה להיות מופנית לצד השלישי, שביטחה את רכב הנתבעת ואמור להיות בה כיסוי ביטוחי. הוכחש גם הנזק הנטען לרכב התובעת.
ביום 3.8.21 נעתרתי לבקשת הנתבעת להתיר לה משלוח הודעה לצד שלישי לצד השלישי, וזאת לאחר שהצדדים הגישו מסמכים (לא את מלוא המסמכים הנדרשים) עפ"י החלטתי הראשונית מיום 20.7.21.
ביום 5.9.21 הוגש כתב הגנה מטעם הצד השלישי. בכתב הגנה זה נטען, בעיקר ובתמצית, כי לא קיים כיסוי ביטוחי רלוונטי בפוליסת הביטוח שהוציאה הצד השלישי, וזאת בשל מסירת פרטים כוזבים (מרמת ביטוח) לצד השלישי על אודות זהות נהג רכב הנתבעת במועד התאונה ובשל כך שבעת התאונה נהג ברכב המבוטח נהג בלתי מורשה עפ"י תנאי הפוליסה (נהג שהיה בגיל של פחות מ-40 שנה). עוד נטען, כי בטרם הגיעו ממצאי חקירה פרטית רלוונטית לצד השלישי היא שילמה למבוטחת התובעת את הפיצוי שנדרשה לשלם, אך לאחר קבלת ממצאי החקירה הצד השלישי ביקשה בחזרה וקיבלה ממבוטחת התובעת את כספי הפיצוי הנ"ל, ומבוטחת התובעת הפעילה את הביטוח המקיף שלה אצל התובעת.
ביום 5.9.21 הגישה הצד השלישי בקשה, בהתאם להלכת סויסה (רע"א 4249/98) , ל השהיית חשיפת מסמכי החקירה הפרטית שנערכה עבורה, עד לאחר תום עדויות התובעת והנתבעת (להלן – " בקשת סויסה").
ביום 5.9.21 הוריתי לצד השלישי להעביר לעיוני בלבד בשלב זה את כל מסמכי ותוצרי החקירה הפרטית וכן הוריתי לנתבעת להשיב לבקשת סויסה עד יום 30.9.21 .
לאחר סדרה של הגשות מסמכים והגשות חוזרות ומשלימות ע"י הצד השלישי, ביום 14.10.21 השלימה הצד השלישי את הגשת מסמכי החקירה הפרטית לעיוני (לעיוני בלבד בשלב זה).
ביום 12.9.21 הגישה הצד השלישי בקשה למתן צו לאיכון טלפוני לכל חברות הסלולר, בגין מנויי/מספרי הטלפון של הנתבעת ושל בנה, וכן להורות לכל חברות הסלולר למסור "את מפת האנטנות הסלולריות באזור הרלוונטי לפי תוצאות האיכון, וטווח הקליטה של האנטנות" (להלן – " בקשת האיכון").
ביום 12.9.21 קבעתי כי לא אדון בבקשה זו בטרם הצד השלישי תגיש לעיוני את מסמכי החקירה הפרטית שבידיה, כנדרש בהחלטתי הקודמת ולצורך הכרעה בבקשת סויסה.

הכרעה

מאחר שהנתבעת לא קיימה עד היום את הוראות החלטתי הנ"ל מיום 5.9.21 לגבי בקשת סויסה (ולא קיימת אינדיקציה מספיקה בתיק על כך שהחלטה נמסרה כדין/בפועל לב"כ הנתבעת) ובנסיבות כולן, אני מחליט בשלב זה כך:

הנתבעת וגם התובעת יגישו עד יום 20.10.21 תשובתן על בקשת סויסה וגם על בקשת האיכון.
כל הצדדים יגישו עד יום 20.10.21 רשימת עדים מטעמם (עם פירוט מלא ונדרש של שמות העדים, של זיקתם הרלוונטית ושל תמצית עדותם). ביהמ"ש מצפה שיעידו גם אלה: מטעם התובעת – מבוטחת התובעת וכל מי שיודע על המהלך והנסיבות המיוחדים הנטענים הנ"ל של החזרת הפיצוי ששילמה בעבר הצד השלישי למבוטחת התובעת; מטעם הנתבעת – הנתבעת ובנה הרלוונטי; מטעם הצד השלישי - החוקר הפרטי ועובד הצד השלישי על נסיבות הזמנת החקירה הפרטית ותשלום הפיצוי ודרישת השבת הפיצוי, ועל כל המידע והמסמכים שיש בידי הצד השלישי.
כל הצדדים ישיבו עד יום 20.10.21 על השאלה, האם חיוני לשיטתם בנסיבות התיק לקיים ישיבת קדם משפט (שבה לא נשמעות ראיות הצדדים) או שמא מוטב לקבוע התיק מיד לישיבת הוכחות.

בנסיבות ומטעמי יעילות, ככל שלמי מהצדדים חסר מסמך כלשהו שהוגש לתיק (פרט למסמכי החקירה הפרטית שטרם נחשפו לשאר בעלי הדין), מחובתו להורידו בעצמו מהתיק.

תז"פ 21.10.21

המזכירות מתבקשת לשלוח ההחלטה לכל הצדדים, גם בפקס ידני + וידוא טלפוני.

ניתנה היום, י' חשוון תשפ"ב, 16 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
נתבע: צד שלישי
שופט :
עורכי דין: