ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד פיטוסי נגד לידחן בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת דגית ויסמן
נציג ציבור (עובדים), מר אריק מאיר
נציגת ציבור ( מעסיקים), גב' אידה שפירא

המבקש
דוד פיטוסי
ע"י ב"כ עו"ד סרוסי
-
המשיבה
לידחן בע"מ

פסק דין

1. המשיבה הגישה כנגד המבקש תביעה שכנגד, במסגרתה נתבעו הרכיבים הבאים:
א. הוצאות משפט;
ב. שידול לדבר עבירה על חוקי המיסים;
ג. גרימת נזק לשמו הטוב של הנתבע;
ד. יצירת לחץ פסול על הנתבע במקום לבחור לדון על הפערים כפי שהנתבע הציע.

2. המבקש עותר לסילוק התביעה שכנגד על הסף.

לטענתו, אין סמכות לבית הדין לעבודה לדון בטענות המפורטות בכתב התביעה. בהתייחס לכל אחד מרכיבי התביעה שכנגד נטען כך: הוצאות משפט אינן עילה לתביעה שכנגד; שידול לדבר עבירה מהווה עבירה פלילית וגם אם מדובר בפיצוי נזיקי, הוא אינו בסמכות בית הדין ; נזק כתוצאה מהגשת תביעה (פגיעה בשמו הטוב של הנתבע) אינו בר תביעה, לאור הוראת סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965 ו"יצירת לחץ פסול" אינה מהווה עוולה נזיקית או במשפט העבודה.

3. המשיבה עומדת על תביעתה. בתגובתה, המשיבה הפנתה להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999, הקובעות חובת אמונים של נושא משרה לחברה. נ טען כי כיוון שהופר חוזה, המשיבה שהיא הנפגעת זכאית לתבוע פיצויים בגין החוזה שהופר. עוד נטען כי מציאת מחליף לחלוקה על ידי המבקש, מהווה הפרת אמונים וטענות אלה נמצאות בסמכות בית הדין.
בנושא הפגיעה בשמה הטוב של המשיבה, נטען כי במסגרת תיקון סעיף 24(א)(ד1) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969, קמה לבית דין זה סמכות לדון בנושא זה.

המשיבה חזרה וטענה כי היא זכאית להוצאות משפט ופיצויים בגין עגמת נפש בגין סירובו של המבקש לדון בפערים ביניהם ולהימנע מהגעה לבית הדין.

דיון והכרעה
4. לפי הדין, "מדיניות בתי הדין לעבודה היא הכרעה בהליך הבא לפניהם לגופו של עניין, והסעד של מחיקה או דחייה על הסף יינתן רק כאשר ברור כי בשום פנים ואופן אין התו בע יכול לקבל את הסעד שהוא מבקש על פי העובדות והטענות העולות מתביעתו [דב"ע (ארצי) נב/ 3-217 אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח' – הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח' , פד"ע כז 3 (1994))]. על כן, נקודת המוצא לדיון בבקשה לסילוק על הסף היא כתב התביעה שהוגש על ידי התובע, כאשר על בית הדין לבחון אם בהנחה שהתובע יוכיח את טענותיו יוכל לזכות בתביעתו." (ע"ע (ארצי) 2514-07-20 הכסטר – מדינת ישראל , 12.10.21).

5. מעיון בכתב התביעה עולה כי טרונייתה העיקרית של המשיבה היא כנגד עצם הגשת כתב התביעה כנגדה. כך למשל, נטען כי התביעה הוגשה בחוסר תום לב, כי "כתב התביעה גרם לנזק לשמו הטוב של המבקש, ללא קשר לתוצאות המשפט, ככל שיהיה" וכי התובע התעלם מהצעת הנתבעת לדון בפערים ולהימנע מהגעה לערכאות (סעיפים 1 – 5 לכתב התביעה שכנגד).

6. משזו הטענה העובדתית, ממנה צומחות העילות המשפטיות והסעדים שנתבו בכתב התביעה שכנגד, צודק המבקש כי יש לסלק את התביעה על הסף.

ראשית, מאחר שמדובר בטענות כלליות שאינן מתגבשות לכדי עילת תביעה משפטית המוכרת בדין (למשל העילה של "יצירת לחץ פסול במקום לדון על הפערים בין הצדדים") .

שנית, מאחר שככל שמדובר בעילות לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965 (הטענה כי עצם הגשת התביעה פגעה בשם הטוב) , הרי שלפי הוראת סיפא לסעיף 13(5) לחוק, " פרסום על ידי בעל דין, בא כוחו של בעל דין או עד, שנעשה תוך כדי דיון כאמור" [היינו – תוך כדי דיון בפני גורם בעל סמכות שיפוטית – ד.ו.] לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי.

שלישית ובהתייחס לטענות בדבר שידול לדבר עבירה – שידול מהווה עבירה פלילית ואילו ההליך המתנהל בין הצדדים הוא אזרחי.

אשר להוצאות משפט – אלה יכולות להיפסק גם במסגרת התביעה (בהתאם לשיקול דעת בית הדין, והן יכולות להיפסק לזכות כל אחד מהצדדים), כך שהוצאות משפט כשלעצמן אינן יכולות להוות עילת תביעה עצמאית.

7. בהתייחס לטענות נוספות שהועלו בתגובת המשיבה (בנושא חוק החברות, תשנ"ט -1999), הרי שאלה אינן רלוונטיות, שכן התובע הועסק כמחלק עיתונים ואין טענה כי שימש כנושא משרה בתאגיד.

אשר לטענות בנושא הפרת חוזה, הרי שאלה לא פורטו בכתב התביעה שכנגד, וכפי שצוין לעיל, את הטענות בנושא סילוק על הסף יש לבחון לאור המפורט בכתב התביעה.

8. לאור כל המפורט לעיל, דין התביעה שכנגד להימחק על הסף בשל העדר סמכות והעדר עילה.

בהתחשב בעובדה כי המשיבה אינה מיוצגת, הוצאות הבקשה ישקלו בסוף ההליך.

ניתן היום, ח' חשוון תשפ"ב, (14 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

אריק מאיר, נציג ציבור (עובדים)

דגית ויסמן, שופטת

אידה שפירא, נציגת ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: דוד פיטוסי
נתבע: לידחן בע"מ
שופט :
עורכי דין: