ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חץ וקשת הרקולס בע"מ נגד טלי אביטאן :

40
לפני כבוד ה שופטת אפרת בוסני

התובעת:
חץ וקשת הרקולס בע"מ

נגד
הנתבעים:

  1. טלי אביטאן
  2. יעקב אביטאן

החלטה

התיק קבוע להוכחות ליום 15.9.22 וליום 22.9.22 החל מהשעה 10:00 ואילך. בישיבת ההוכחות הקבועה ליום 15.9.22 ישמעו כל עדי התובעת וכן המומחים מטעם הנתבעים. יתר העדים ישמעו בישיבת ההוכחות הקבועה ליום 22.9.22.

בהתאם להחלטה בפרוטוקול הדיון מיום 30.9.21 היה על הצדדים להגיש הודעה המפרטת את זמני החקירות הנדרשים לחקירת העדים. הנתבעים הגישו הודעה. הודעה מטעם התובעת לא הוגש, והמועד חלף.

לאחר בחינת הפלוגתאות שבמחלוקת, תצהירי העדות והיקפם ומשך זמן החקירה שביקשו הנתבעים אני מורה כדלקמן:

עדי התובעת:

מר עוזי בנימין- הזמן הקצוב לחקירתו הנגדית יעמוד על 60 דקות.

עו"ד ישראל נטר שזימונו התבקש על ידי התובעת כעד ללא תצהיר ואושר על ידי - הזמן הקצוב לעדותו הראשית יעמוד על 20 דקות, ולחקירתו הנגדית -30 דקות.

עדי הנתבעים:

הנתבעת - הזמן הקצוב לחקירתה הנגדית יעמוד על 50 דקות.

הנתבע - הזמן הקצוב לחקירתו הנגדית יעמוד על 30 דקות.

מר ברוך - הזמן הקצוב לחקירתו הנגדית יעמוד על 20 דקות.

מומחה הגרפולוגיה - הזמן הקצוב לחקירתו הנגדית יעמוד על 30 דקות.

מומחה הפיננסי - הזמן הקצוב לחקירתו הנגדית יעמוד על 30 דקות

מובהר כי פרקי הזמן שנקצבו לעיל הם זמני מקסימום וכי בשים לב למחלוקת והיקפה, לא ראיתי לקבל את פרק הזמן לחקירה שביקשו הנתבעים.

באחריות ב"כ הצדדים לזמן את עדיהם כדין ומבעוד מועד. מובהר כי עד שלא יזומן כדין ולא יתייצב - עדותו לא תישמע וככל שהגיש תצהיר -תצהירו יוצא מתיק בית המשפט. כמו כן, מובהר כי אם עד מסוים לא יתייצב מסיבה כלשהי, לא יהווה הדבר עילה לדחייה ברצף שמיעת הראיות ויישמע העד שבא לאחריו.

עניין נוסף; הנתבעים מבקשים במסגרת "הודעה" לחקור עדים ללא תצהיר, אותה אין בידי לקבל. לנתבעים אין זכות קנויה לחקירת עדים שלא הגישו תצהירי עדות וזימונם למתן עדות ללא תצהיר, לא אושר על ידי בית משפט. בקשות יש להגיש באופן הקבוע בתקנות, ולא על דרך "הודעה". די מטעם זה לדחות את בקשתם.

גם אילו היה ניתן לראות בהודעה כבקשה , ולא הוא, אין מקום לקבלה.

מדובר בעדים שזהותם הייתה ידועה לנתבעים קודם למועד הגשת תצהירי העדות מטעמם. עדויות הנתבעים הוגשו בחודש פברואר 2021. הנתבעים לא ביקשו, בד בבד עם הגשת עדויותיהם, להעיד עדים. בתיק התקיימו שתי ישיבות קדם משפט לאחר הגשת התצהירים וגם אז לא הועלתה בקשה לזימון עדים.
למעלה מזה, הגב' ילנה ממפורה אינה עדת התובעת. היא לא הגישה תצהיר עדות והנתבעים לא הצביעו בהודעה שהגישו על רלוונטיות עדותה למחלוקת בתיק זה. לגבי מר גבריאל עמאר, טוענים הנתבעים כי מדובר בשותפו של עד התובעת, מר בנימין, היה בקשר עם הנתבעת (שלא פורט) ומופיע כצד (שלא פורט) בשטרות שעשו הנתבעים והוצגו על ידי התובעת בהליך. הקשר הנטען לא פורט. בסעיף 7 לתצהיר עדות הנתבעת נטען כי באמצעתו מר עמאר, כמו באמצעות אחרים, ביצע מר בנימין פעולות נכיון שיקים של הנתבעים. בכך אין די כדי להצביע על רלוונטיות לפלוגתאות הטעונות בירור בתביעה. לכך יש להוסיף את החלטתי מיום 25.6.2 1 בבקשת הנתבעים לחיוב צדדים שלישיים בגילוי מסמכים, שאין מקום לעקיפתה על דרך זימון עדים.

ניתנה היום, ט' חשוון תשפ"ב, 15 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חץ וקשת הרקולס בע"מ
נתבע: טלי אביטאן
שופט :
עורכי דין: