ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב קרוננברג נגד ג'ק אלן קמינקר :

בפני כבוד ה רשמת הבכירה אביגיל ון-קרפלד

תובע

יעקב קרוננברג

נגד

נתבעים

  1. ג'ק אלן קמינקר
  2. חנה קמינקר

החלטה

לאחר עיון בתיק ובטענות הצדדים עולה שהתיק קבוע להוכחות בתביעת התובע. קיימת אי בהירות ברישום בפרוטוקול. ב"כ התובע מוכן היה לשקול לוותר על טענת פרעון השיק שלא כדין ולהתמקד בטענה לגבי קיומם של נזקים שנטען שהתובע גרם לדירה (ע' 3 ש' 9-10). בהחלטתו ביהמ"ש הציע שהתובע ישקול את הצעת בית המשפט כפי שעלתה בפרוטוקול ובמסגרת זו תידון הטענה ששיק הבטחון הופעל שלא כדין (ע' 3 ש' 33-34). לזכרונו של ביהמ"ש הכוונה הייתה לויתור על דיון בנזקי התובע שבכתב התביעה – הוצאות תאריך הפקדת שיק הבטחון בסך 3,000 ₪ ופיצוי בגין אי החזרת השיק במשך מעל 4 שנים בסך 5000 ₪.

ביום 5.7.21 הודיע ב"כ התובע כי הוא מבקשת לקיים דיון על השימוש בשיק הבטחון ולא על הנזקים אך שומר לעצמו את הזכות אף בעניין הנזקים (להבנת ביהמ"ש מדובר באזכור הראשון לנזקי התובע ובאזור השני לנזקים דירת הנתבע שבגינם נטען קיזוז).

ביהמ"ש סבור כי ההשתלשלות היא כפי המופיע בתגובה מיום 13.10.21. גם אם ארע אחרת, מאחר ויש טענה כי שיק הבטחון נפדה בגין נזקים לדירת הנתבע ומתבקשת השבה, קשה לראות כיצד ניתן לסיים את המחלוקת בין הצדדים ביעילות ובשלמות ללא דיון בנושא זה כאשר הבקשה להעיד את אשת התובע לגבי הנזקים שנגרמו לדירה עלתה כבר בדיון. עם זאת, לאור הספק ביהמ"ש ידון במסגרת ההוכחות בכל המחלוקות אלא אם יגישו הצדדים הסכמה משותפת אחרת. סוגיית ההוצאות תידון תידון בסיום ההליך.

ככל שהתובע מבקש לשקול בדבר מחדש, בידו להגיש בקשה לזימון אשת התובע בתוך 7 ימים ולהפקיד הוצאותיה בסכום של 400 ש"ח. כן רשאי הוא להגשי תצהיר בכתב מטעמה בתוך 7 ימים. לא יעשה כן תוגש בקשה לזימון העדה על ידי הנתבע ובכפוף להפקדה באותו סכום. הבקשה תוגש בתוך 7 ימים לאחר מכן. הנתבע יצרף תצהיר בתוך 7 ימים לאחר מכן וככל שלא יעלה בידו הדבר עדות ראשית של אשת הנתבע תימסר בעל פה.

אשר לאופן זימון גרושתו של התובע, מלכה קרוננברג, והבקשה לזמנה באמצעות התובע הבקשה נדחית. כבר ניתנה החלטה שהזימון יעשה על ידי הנתבע (7.10.21) ולא ברור מדוע עניין זה מועלה שוב. בידי הנתבע שמה המלא של הנתבעת ות.ז. שלה ולא שוכנעתי שיש מניעה שיאתרה באמצעות המרשם או מאתר מקצועי ויזמנה בעצמו או שיש הצדקה בעת הזו להורות על ביצוע הזימון באמצעות התובע בפרט שמדובר בבני זוג לשעבר. ניתן משקל לכך שהבקשה להורות על המצאה / זימון של אשת התובע לשעבר באמצעות התובע אינה מצביעה על המקור החוקי לכך, והבקשה אינה נתמכת בתצהיר שבו פורט מה נעשה לצורך איתורה או תוצאות מאמצים אלה. הבקשה נדחית.

אשר לבקשת הנתבע לצרף תצהיר מטעם השוכר שנכנס לאחר התובע, ניתן היתר לצרף תצהיר משלים ללא הגבלה לגבי התוכן. יש להגיש את התצהיר ובקשה לזימון העד בתוך 7 ימים ולהפקיד 400 ₪ להבטחת שכר טרחתו. העתק התצהיר יומצא ישירות לצד השני על ידי הנתבע.

חקירות שכנגד לאשת התובע ולשוכר לא יעלו על 10 דקות. יש להערך בהתאם.

ביהמ"ש מתיר לתובע להגיש לתיק העתק קריא ומוגדל של שיק הבטחון ותמונות צבע של התמונות בשחור לבן. ההגשה תהיה עד 14 יום לפני מועד הדיון עם העתק ישירות לצד השני. כן מתיר ביהמ"ש להגיש באותו פרק זמן העתק קריא וברור במקום אלה שהוגשו לתיק (מדובר בעיקר במסמכים בצרופה האחרונה לכתב התביעה) שביהמ"ש לא הצליח לקרוא אותם ולכן כפיש הם בתיק יהיה קשה לקבוע שהם ישמשו חלק מהחומר הראיות בתיק.

כל צד ישא בהוצאותיו.

ניתנה היום, ט' חשוון תשפ"ב, 15 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב קרוננברג
נתבע: ג'ק אלן קמינקר
שופט :
עורכי דין: