ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוזה ניקולייבסקי נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת סאוסן אלקאסם

התובעת:
רוזה ניקולייבסקי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בהמשך להסכמת הצדדים למינוי מומחה יועץ רפואי לבחינת הקשר הסיבתי בין הליקוי הנטען בכפות ידי התובעת CTS לבין עבודתה , אני קובעת כדלקמן:

מינוי מומחה רפואי
ד"ר קובו אלון, מומחה בתחום אורתופדיה – כירורגיה של היד , מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.

מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים המסמכים הרפואיים הבאים:
כרטיסיה הרפואיים של התובע ת מקופת חולים כללית – כללי, אורתופדי, תעסוקתי, כירורגי ופנימי.
מסמכים רפואיים שצורפו לכתב התביעה.
תמונות מעמדת עבודת התובעת – מוצגים ת/1 – ת/5.

העובדות

השאלות למומחה:

האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע ובין הליקוי בו לקה או החמרתו? כאמור, על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50% כי תנאי העבודה השפיעו במידה זו או אחרת על התפתחות הליקוי או החמרתו, דהיינו יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו על הופעת הליקוי או החמרתו, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית - האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי המחלה של התובע עקב עבודתו נגרמה או הוחמרה על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה או החמירה גם כן את מחלתו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית - האם לתנאי העבודה השפעה משמעותית על הליקוי (השפעה משמעותית היא בשיעור של 20% ומעלה)?

המומחה מתבקש לבסס את חוות דעתו על העובדות שנקבעו בהחלטה זו ועל המסמכים הרפואיים המצורפים, מהם ניתן ללמוד על מצב בריאותו של התובע.
לתשומת לב המומחה יוער, כי הכלל בבית הדין לעבודה, שאין בודקים את התובע, אלא אם באופן חריג מבקש זאת המומחה.
כמו כן, יצוין כי אין הצדדים רשאים לפנות ישירות אל המומחה.
שכר טרחת המומחה ישולם מקופת בית הדין, כמקובל.
על המומחה ליתן חוות דעתו בדרך שבה ניתנה חוות הדעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 (להלן: "פקודת הראיות"), וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך. הוגשה חוות דעת שלא בהתאם לדרך הקבועה בפקודת הראיות, רשאי בית הדין מיוזמתו או לבקשת הצדדים לבקש מהמומחה לתקן את חוות דעתו. למען הסר ספק, הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
המזכירות תמציא את העתק ההחלטה לצדדים ולמומחה.
התיק יובא לעיוני ביום 30.11.2021

ניתנה היום, ח' חשוון תשפ"ב, (14 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: רוזה ניקולייבסקי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: