ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת חשמל בע"מ נגד עראבי אבראהים :

בפני כבוד ה שופטת ג'אדה בסול

תובעת

חברת חשמל בע"מ ח.פ. 520000472

נגד

נתבעים

  1. עראבי אבראהים
  2. שומרה חב' לביטוח בע"מ

פסק דין

עסקינן בתביעה שהוגשה בסדר דין מהיר, על סך 30,652 ש''ח, לפיצוי התובעת, חברת החשמל לישראל, בגין נזק שנגרם לתשתית שלה ביישוב מכר בגליל המערבי, בתאריך 28/1/2014, כאשר במועד הנ''ל , נהג הנתבע מס' 1, ברכב תוצרת אאודי מ''ר 1851607 (להלן: הרכב), התנגש בעמוד חשמל מתח גבוה המוצב במקום, וכתוצאה מכך, נשבר אותו עמוד חשמל, וכן נקרעו חוטי רשת תיילים עיליים , השייכים לתובעת (להלן: האירוע).
צוותים של התובעת הגיעו למקום, איתרו את הנזק, וביצעו את התיקון, על מנת לחדש את אספקת החשמל ליישוב, שנותקה בשל אותו אירוע תאונת דרכים.
השימוש ברכב בוטח במועדים הרלוונטיים לענייננו ע''י הנתבעת מס' 2, ומכאן צירופה כנתבעת בתיק.
הואיל ומדובר בהליך המתנהל בסדר דין מהיר, פסק הדין יינתן בתמצית, כפי מצוות התקנות.
לפי התובעת , על הנתבעים לפצותה על נזקיה בגין האירוע הנ''ל, לאור אחריות הנתבע מס' 1 להתרחשותו, אחריות המכוסה על פי פוליסת הביטוח שהנפיקה עבורו הנתבעת מס' 2.
בכתבי ההגנה שהוגשו (שניים במספר- ג.ב.), הועלו טענות באשר למידת אחריותו של הנתבע מס' 1 לאירוע, אך בפתח הדיון שהתקיים לפניי, ובצדק, ב''כ הנתבעים לא חלק על אחריות הנתבע מס' 1 לעצם קרות האירוע, ומיקד טיעוניו בשאלת הוכחת הנזק ע''י התובעת.
טענה נוספת שהועלתה ע''י הנתבעים, היא בשאלת האשם התורם של התובעת, בשל מיקום העמוד , אופן הצבתו, וכן העדר תחזוקה שוטפת שלו, ועל כך בהמשך.
וכך מציין ב''כ הנתבעים, עו''ד גונן, בפתח הדיון, עמ' 2 לפרוטוקול:
"איננו חולקים על אחריות הנתבע לקרות האירוע, אך אין בכך כדי למנוע מאיתנו להעלות טענות לאשם תורם. מה גם שיש בפינו טענות לעניין גובה הנזק, כשלשיטתנו, התובעת לא הרימה הנטל המוטל עליה להוכחת הנזק."
לאור הצהרת ב''כ הנתבעים, כפי שצוטטה לעיל, אין צורך להיכנס לדיון בשאלת האחריות לקרות הנזק, והדיון יתמקד בשאלת גובה הנזק, וקיומו של אשם תורם, ככל שקיים.
אקדים ואציין, כי באשר לטענה לאשם תורם, טיעון זה כלל לא בוסס, כאשר לא הונחה לפניי תשתית מספקת, בלשון המעטה, להתרשלות כלשהי של התובעת, בין אם באופן הצבת העמוד, ובין אם בשאלת תחזוקתו, והטענות שהועלו בעניין זה, נותרו כטענות בעלמא.
אחד העדים מטעם התובעת, מר אבו סלאח, נשאל לעניין הצבת העמוד, הבסיס שלו, וכיו''ב פרטים, אך לא היה בכך כדי לבסס, ולו לכאורה, כי אכן התובעת התרשלה בסוגייה זו.
על כן, בכל הקשור לטענה בדבר אשם תורם, דין הטענה להידחות.
נותר עניין גובה הנזק שנגרם לתובעת, בעקבות האירוע עסקינן.
לפניי העידו מטעם התובעת שני עדים, מר ירון פרידמן, ומר וסים אבו סלאח, ואילו מטעם הנתבעים העיד הנתבע מס' 1 בלבד.
אין חולק, ולא יכול להיות חולק, כי גם אם ייקבע כי מאן דהוא אחראי לאירוע שכתוצאה ממנו נגרם נזק, הרי שאין די בכך כדי להביא לקבלת התביעה, וככל שהתובעת טוענת כי נגרם לה נזק בעקבות אותו אירוע, מוטלת עליה החובה להוכיח נזק זה.
עסקינן בנזק מיוחד הטעון הוכחה.
האם היה בראיות התביעה די כדי להרים את הנטל המוטל עליה להוכחת הנזק שנגרם לה?
לטעמי, קיים קושי מסויים בפני התובעת, בשאלת הוכחת הנזק, כאשר, עד רלוונטי ביותר, הוא מנהל העבודה,כלל לא זומן למתן עדות, והשאלה אם ניתן לראות בעדות מר פרידמן, כפי שיפורט בהמשך, כמספקת, לעניין היקף הנזק, להבדיל מהעלויות.
התובעת העידה, כאמור, שני עדים, האחד מר ירון פרידמן, שתפקידו במועדים הרלוונטיים לענייננו , היה עוזר משגיח, והוא הגיע למקום האירוע , לאחר שהתקבל הדיווח על התרחשותו, יחד עם קבוצת אחזקה.
לפי תצהירו של מר פרידמן , סעיף 5, הוא טיפל בתיקון הנזקים יחד עם צוות האחזקה של התובעת עקב הסיכון הבטיחותי שנוצר והצורך בטיפול מהיר להחזרת אספקת החשמל, כי לצורך ביצוע התיקון, הוזמנו למקום במת הרמה, מנוף, קבלן חפירות ושוטרים בשכר.
על פי האמור בתצהירו של מר פרידמן, וכן הדו''ח שצורף לתצהירו, ושלא הייתה התנגדות להגשתו, הוא היה מעורב בביצוע התיקון, וכל הכרוך בהשבת המצב לקדמותו, כך שניתן לראות בעדותו כמספקת לצורך הקביעה באשר להיקף העבודות שבוצעו, וסיכומים עם ספקים, ככל שהיו .
בחקירתו הנגדית בדיון לפניי , ציין מר פרידמן, כי הוא איננו אחראי להזמנת עובדים לתיקון, איננו אחראי לתשלום לספקים, ואף לא להגעתם של צוותי התיקון למקום.
וכך מציין מר פרידמן , עמ' 2 לפרוטוקול:
"....ת. אני לא אחראי על הצוותים. אני פונה למשגיח והם מאבחנים את הבעיה. אני מדווח למנהל העבודה שהוא חתום פה עם תמונות והכול, יש הפסקת חשמל וההמשך מנהל העבודה לוקח.
ש. למעשה אתה לא קשור לתיקון הנזקים, לא אחראי על העסקת הקבלנים ואין לך קשר? אינך יכול להעיד כמה עלה הנזק?
ת. אני לא מתעסק בעלויות." (הדגשה שלי- ג.ב.)
הדוח שצורף לתצהירו של העד, מר פרידמן, איננו חתום על ידו, כי אם ע''י מנהל העבודה שעבד במקום, עם הצוותים, לצורך ביצוע התיקון, כאשר אותו מנהל עבודה, כאמור, כלל לא זומן למתן עדות.
יחד עםזאת באותו דו''ח מצויין במפורש, כי מר פרידמן נטלחלק בביצוע התיקון, כך שלטעמי, גם אם הוא לא היה האחראי לביצוע בפועל, ולא פיקד על העובדים במקום, הוא היה מעורב בבדיקת המצב בשטח, בדיקת הנזק, ומודע לפעולות שבוצעו לצורך ביצוע התיקון.
משהוגש אותו דוח ולא נדרשה חקירת עורך המסמך, אותו מנהל עבודה, ועת העיד מר פרידמן על התיקונים שהיה צורך בביצועם, ואף אם אותו מנהל עבודה לא זומן למתן עדות, אינני רואה פסול כלשהו בהעדת מר פרידמן.
העד הנוסף מטעם התובעת, מר אבו סלאח, מהנדס חשמל, עובד התובעת, אשר הכין, על סמך הנתונים שנמסרו לו, באשר להיקף העבודותף חומרים וכו' שנעשה בהם שימוש, לצורך ביצוע התיקון, וכימת את העלויות הכספיות של אותן עבודות, בהתאם לאמות המידה המקובלות אצל התובעת, וכך הגיע לסיכום הכספי של עלות התיקון.
שב''כ התובעת, בסיכומיו, חזר, שוב ושוב, על התוקף החוקי של אותן אמות מידה של התובעת אשר בהתאם להם מכומת גובה העלויות לתיקון, ונדמה שלגבי התוקף החוקי של אותן אמות מידה לא יכול להיות חולק, ונדמה שגם אין חולק, הרי שמה שמר אבו סלאח ביצע, היה "תרגו ם" אותן עבודות שבוצעו, ע''י כימות עלויותיהן, בהתאם לאותן אמות מידה, ועל כן, צירוף עדות מר פרידמן באשר להיקף העבודות, ביחד עם עדות מר אבו סאלח, אשר "תירגם" את אותן עבודות, למונחים כספיים, ובכך מתקבלת התוצאה באשר למשמעות הכספית של עלויות התיקון.
מר אבו סלאח לא יכול להעיד מה נעשה בפועל בשטח, והוא נסמך על מה שנמסר לו בדיווח על ביצוע העבודות, וכן , דיווח מנהל העבודה.
מר אבו סלאח ציין בחקירותו, כי בטרם הערכת עלויות התיקון, וככל שהוא מבחין בפרטים המחייבים בירור, הוא פונה למנהל העבודה, מקבל הסברים, ולאחר מכן משלים את מלאכתו.
למקרא תצהירי שני העדים, המסמכים שצורפו , וחקירתם לפניי, אמנם חסרה חולייה חשובה, בדמות אותו מנהל עבודה שפיקד על ביצוע העבודות בשטח, ושמעדותו ניתן היה לקבל תמונה ברורה ונהירה באשר להיקף הנזק, מה העבודות שבוצעו במקום לצורך התיקון, בחומרים בהם נעשה שימוש, ובעלי המקצוע שהוזמנו למקום, אך מר פרידמן שנכח בשטח בעת ביצוע העבודות, ואישר בתצהירו את אשר בוצע בפועל, ובצירוף הדוח שצורף לתצהירו, לטעמי, יש בראיות אלו כדי להרים את הנטל המוטל על התובעת, לבסס את תביעתה, ומכאן, שדין התביעה להתקבל.
להבדיל מפסק הדין שצוטט ע''י ב''כ התבעים בעניין אחים פאדי, תא''מ 32884-09-19, נוסף לקשיים רבים בחומר הראיות שהוגש שם ע''י התובעת, וכפי שפורט בהרחבה בפסק הדין, הרי שבהליך שם, אותו דוח ביצוע עבודות, הוצא מהתיק, ולא היה בידי התובעת שם, בין היתר, כל תימוכין באשר להיקף הנזק והעבודות שבוצעו לתיקונו, להבדיל מההליך כאן, כאשר הדו''ח מהווה חלק מחומר הראיות של התובעת.
לאור כל האמור לעיל, בנסיבות, אני מחייבת את הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, לשלם לתובעת את הסך של 30,652 ש''ח שישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה – 30/12/2020, ועד התשלום המלא בפועל.
כמו כן, תישא הנתבעת בהוצאות אגרה התביעה ששולמה, ושכר בטלת העדים כפי שנפסק.
כמו כן, תישא הנתבעת בשכ"ט עו"ד בשיעור 5,380 ש''ח .
הסכומים שנפסקו ישולמו תוך 30 יום מהיום .

ניתן היום, ח' חשוון תשפ"ב, 14 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת חשמל בע"מ
נתבע: עראבי אבראהים
שופט :
עורכי דין: