ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וואו ספא בע"מ נגד אהרון סיונוב :

לפני כבוד השופט עדי הדר

התובעים:

  1. וואו ספא בע"מ
  2. גלית שורץ

נגד

הנתבעים:

  1. אהרון סיונוב
  2. אברש סיונוב
  3. דוד גלעדי, עו"ד

החלטה

לפניי בקשת הנתבעים להשית על התובעות הוצאות בגין מחיקת התביעה.
ביום 7.10.21 ביהמ"ש נתן פסק דין המורה על מחיקת התביעה, לבקשת התובעות, ולאחר שהתובעות לא הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמן.
תחילת ההליך, ביום 7.8.19 עת הגישו התובעות תביעה כנגד הנתבעים על סך של 1,957,457 ₪.
במקביל להגשת התביעה, התובעות אף עתרו למתן צו עיקול זמני על נכס של הנתבעים בחולון. צו שניתן בהתאם לבקשת התובעות באותו היום.
יש לציין, שבהמשך אף הוגשה על ידי התובעות בקשה נוספת למתן צווי עשה, אולם ביהמ"ש דחה הבקשה במעמד צד אחד.
ביום 17.12.19 הביע כבוד הרשם הבכיר דורני, את מורת רוחו מההתנהלות בתיק ועל מספר הבקשות המציף את תיק ביהמ"ש.
בתיק זה התקיימו לא פחות מחמש ישיבות, וביהמ"ש נתן לא פחות מ- 171 החלטות.
לא מעט מן ההחלטות היו בגין התנהלותן של התובעות בניהול ההליך, כאשר ביהמ"ש מצא את עצמו מעיר פעם אחר פעם ומזהיר פעם אחר פעם את התובעות, כי אם לא ימלאו אחר החלטות ביהמ"ש, לא יהא מנוס ממחיקת התביעה. ראה לדוגמא החלטות מהימים 19.1.20, 14.5.20, 4.6.20, 24.6.20, 3.8.20 ו- 9.12.20.
כמות ההחלטות שביהמ"ש נאלץ לתת בגין אי עמידה בהחלטות שנתן, חורגת מהמקובל, וביהמ"ש גילה אורך רוח פעם אחר פעם כלפי התובעות.
ביום 16.8.20 ביהמ"ש נאלץ אף לחייב את התובעות בהוצאות הנתבעים, שוב בגין אי מילוי אחר החלטת ביהמ"ש ביחס לבקשת הנתבעים בהליכים המקדמיים.
ביהמ"ש מצא עצמו אף מעיר לתובעות, ביחס לקידום ההליך ואופן ניהול ההליך על ידן. ראה החלטה בדיון מיום 20.7.20 בו ביהמ"ש מעיר לתובעות על העדר תצהיר עדות ראשית ערוך כדין. בנוסף, ראה החלטה בדיון מיום 19.1.21 ביחס לאי איסוף מכתבים מסניף הדואר, דבר אשר גורם לעיכוב הדיון בהליך אותו התובעות בעצמן יזמו.
בדיון מיום 19.1.21 ביהמ"ש אף נאלץ למנות חוקרת מטעם ביהמ"ש בהליך, עקב טענות הדדיות שהועלו במהלך הדיון. ביהמ"ש ציין כי יחייב בהוצאות צד שהחוקרת תדחה טענותיו.
ביום 4.5.21 הגישו הנתבעים בקשת לחיוב התובעות בהוצאות לנוכח ממצאי החוקרת. ביהמ"ש התיר לתובעות להגיש תשובה משלימה לעניין החיוב בהוצאות, אולם שוב כדרכן , התובעות לא פעלו בהתאם להחלטת ביהמ"ש ולא הוגשה כל תשובה בעניין.
יתרה מכך, ביום 4.5.21 ביהמ"ש נתן צו להגשת ראיות הצדדים ובהתאם קבע מועדים לכך, אולם למרות החלטות חוזרות ונשנות, לפנים משורת הדין, התובעות לא הגישו ראיותיהן כלל. לעומת זאת, הנתבעים הגישו, לאחר שביקשו וקיבלו ארכה , את ראיותיהם לתיק ביהמ"ש.
בדיון שהתקיים ביום 7.10.21 ולאחר שביהמ"ש עמד על הקושי המונח לפתחן של התובעות בהוכחת תביעתן בהעדר תצהיר והבעיתיות מבחינת עמידה בנטל הבאת הראיות והשכנוע, בחרו התובעות ל בקש למחוק תביעתן.
הנתבעים עמדו במהלך הדיון על דחיית התביעה ולא מחיקתה וכן על חיוב בהוצאות ההליך.
ביהמ"ש קיבל בקשת התובעות למחיקת התביעה ולא דחייתה, והתיר לתובעות שהתייצבו לדיון נעדרות ייצוג, מאחר וב"כ התובעות הודיע כי רישיונו הותלה, להגיש תשובה לעניין ההוצאות.
בתשובתן מיום 13.10.21, טוענות התובעות, שעל ביהמ"ש להשית עליהן הוצאות סמליות אם בכלל, תוך שטוענות בין היתר, שפעילותה של התובעת 1 הופסקה, שהתובעת 2 הינה אם חד הורית לשלוש בנות, כאשר אינה מועסקת והיא סמוכה על שולחנם של אחרים. עוד הוסיפה וטענה שפועלם של הנתבעים הוא שהמיט על התובעת 2 הרס וחורבן כלכלי.
עוד טענה התובעת שמחיקתה של התובעת הנה בהקשר של ייצוג לקוי שבעטיו הסתמכה התובעת.
התובעות, ובמיוחד התובעת 2 , עודנה סבורה שתביעתה נשענת על יסודות איתנים.

דיון והכרעה
כאמור התביעה הוגשה על סכום לא מבוטל של קרוב ל- 2 מיליון ₪.
בתיק התנהלו הליכים מרובים וביהמ"ש נתן החלטות רבות, ומצא עצמו מעיר פעם אחר פעם בגין התנהלות התובעות בהליך, כפי שתואר לעיל.
התקיימו 5 דיונים בהליך, כשבסופו של יום התובעות נמנעו מהגשת תצהירי עדות ראשית מטעמן, ואילו תצהירי הנתבעים עומדים לפני ביהמ"ש.
עצם אי הגשת תצהירי עדות ראשית מונעים מביהמ"ש לבחון טענת התובעות שאכן יש לתביעתן על מה לסמוך. יכול ויש ממש בטענות התובעות, אולם בהעדר ראיות אין לפני ביהמ"ש אפשרות לבחון טענות אלו.
באשר למצבה הכלכלי והעובדה שהתובעת 2 סמוכה על שולחנם של אחרים, ועצם היותה לא מועסקת, מצופה היה שהתובעות ת תמוכנה טענות אלה באמצעות תצהיר ואסמכתאות.
באשר לטענת התובעות, ביחס לייצוג שקיבלו מאת אחיה של התובעת 2, הרי שיכול ויש ממש בטענות התובעות 2 בעניין, אולם טענות אלו מקומן אינו במסגרת הליך זה.
במסגרת ההליך הנתבעים נאלצו להגיש כתבי הגנה, תשובות לבקשות, להתייצב לדיונים ולהגיש ראיות מטעמן, כך שנגרם להם חסרון כיס.
נוסף על כך, בהחלטה בעניין מינוי החוקרת (כבוד השופטת בדימוס אושרי פרוסט), נקבע שצד שידחו טענותיו, יחויב בהוצאות . ממצאי החוקרת תמכו בעמדת הנתבעים.
התובעות נמנעו מלהגיש תשובתן לעניין ההוצאות בעניין קביעות החוקרת, כך שעניין זה פועל לחובתן.
בנסיבות העניין, ולנוכח פירוט השתלשלות העניינים כפי שתוארה לעיל, ביהמ"ש מוצא שיש מקום לפסוק לטובת הנתבעים הוצאות בהתאם.
סוף דבר
ביהמ"ש מחייב את התובעות לשלם לנתבעים 1 ו – 2 שיוצגו במשותף הוצאות בסך של 2,000 ₪ ושכ"ט בא כוחם בסך של 10,000 ₪, ולנתבע 3, הוצאות בסך של 2,000 ₪ ושכ"ט בא כוחו בסך של 10,000 ₪, כאשר הסכומים נושאים הפרשי הצמדה וריבית ממועד החלטה זו ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, ח' חשוון תשפ"ב, 14 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: וואו ספא בע"מ
נתבע: אהרון סיונוב
שופט :
עורכי דין: