ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמי אבודרהם נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני כבוד השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
אמי אבודרהם
ע"י ב"כ: עו"ד אלי מלול

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: רולה חיידר דראושה

החלטה

1. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם, ושל עדיהם ( לרבות בעלי הדין), בתצהירים.

2. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.
כל מסמך אשר צורף לתצהיר יחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני בידי המגיש אותם, יש לציין את התאריך והדרך בהם הועברו התצהירים כאמור.

4. על התובע להגיש את התצהירים כאמור תוך 30 יום מהיום.
הנתבע יגיש תצהירים תוך 30 יום מקבלת תצהירי התובע.
הנתבע יהיה פטור מהגשת תצהירים, אם הגנתו מבוססת על הודעות שגבה חוקר המוסד, ומוסרי ההודעות יתייצבו לחקירה, אלא אם התובע וויתר על זימונם.
הודעות שגבה חוקר המוסד, כאמור לעיל, יוגשו לבית הדין במועד אשר נקבע להגשת תצהירי הנתבע.
לגבי מוסרי תעודת עובד ציבור כמשמעותם בדין, מגישיהם יהיו פטורים מהתייצבות, אלא אם התובע ביקש את זימונם.

5. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה לפי תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד, ישקול ביה"ד מתן פסק דין על יסוד תקנה 43 לתקנות הנ"ל.

6. על התובע ועדיו להתייצב לחקירה נגדית במועד שנקבע לעיל, אלא אם כן הודיע הנתבע בכתב שהוא מוותר על חקירת אותו עד והתצהיר של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד בקשה להזמנת אותו עד, אשר העתקה ישלח ישירות לצד השני, בתוך המועד להגשת תצהיריו, בה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר וכן העניינים לגביהם יידרש אותו עד להתייחס בעדותו.

8. אין להזמין לעדות רופא או כל מומחה אחר, אלא בהתאם להחלטת בית הדין אשר יכול ותינתן ככל ותוגש בקשה מיוחדת ומנומקת בכתב להזמנת אותו רופא או מומחה, בה יפורטו הסיבות להזמנתו.

9. באחריות כל צד להעביר למשנהו ישירות כל מסמך שיוגש לתיק בית הדין ולציין עובדה זאת בעותק המועבר לבית הדין.

ניתנה היום, ח' חשוון תשפ"ב, (14 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת


מעורבים
תובע: אמי אבודרהם
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: