ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוכשים בפרוייקט גולדטק רפאל חיפה נגד מדינת ישראל :


לפני כבוד ה שופטת טל לוי-מיכאלי

מבקשים

רוכשים בפרוייקט גולדטק רפאל חיפה
ע"י ב"כ עו"ד רמי קרגולה

נגד

משיבה לעניין האגרה
מדינת ישראל
ע"י פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי

משיבים

  1. עדעד חברה לנאמנות בע"מ
  2. מ. אליאנס חברה לבנין בע"מ
  3. דוד רפאל
  4. דיל-און נכסים בע"מ
  5. רפאל א.ג. יזמות בע"מ
  6. טדי שמאות וניהול בע"מ
  7. גרוס, קלינהנדלר, חודק , לוי, גרינברג ושות' עו"ד

החלטה

לפני בקשה להשבה חלקית של האגרה, בגין חלקו של התובע מס' 16 לתביעה המקורית שנאלץ שלא להמשיך כתובע בתיק.
המבקשים טענו כי במקביל להגשת כתב התביעה המתוקן נמסר לבא כוח המבקשים כי תובע מס' 16 לתביעה המקורית לא יוכל להמשיך להיות תובע בתיק. לכן תוקן סכום התביעה והופחת סך של 320,075 ש"ח מסכום התביעה. על כן עתרו להשבת החלק היחסי של האגרה בסך של 4,001 ש"ח (מתוך סכום האגרה שעומד על כ-168,000 ש"ח).
המדינה, המשיבה לעניין האגרה, התנגדה לבקשה ועמדה על כך שהמקרה דנן אינו עולה בקנה אחד עם תקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007 (להלן: " התקנות"). המדינה עמדה על כך שהמבקשים לא ציינו טעמים מיוחדים ושלמרות שלא התקיימו 2 ישיבות קדם משפט ניתנו כ-20 החלטות בתיק.
יתר המשיבים, להם ניתנה הזדמנות להשיב, לא עשו כן.
דיון והכרעה
המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לענייננו היא זו הקבועה בתקנה 10(ד) לתקנות : "התיר בית המשפט תיקון תובענה על דרך של הקטנת הסכום הנתבע בתובענה לסכום קצוב או של המרת הסעד הנתבע בסעד שסכום האגרה בעדו נמוך יותר, וטרם הסתיימה ישיבת קדם המשפט השניה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות כי יוחזר ההפרש בין סכום האגרה שנקבע על פי כתב התביעה המקורי לבין סכום האגרה שנקבע על פי כתב התביעה המתוקן, כולו או חלקו, ויחולו הוראות תקנת משנה (ב) בשינויים המחויבים."
הנה כי כן שלושה הם התנאים בהם ניתן להורות על החזר הפרש אגרה בהתאם להפחתת סכום התביעה: 1) בית המשפט התיר לתובע להפחית את סכום התביעה. 2) טרם הסתיימה ישיבת קדם המשפט השנייה. 3) קיומם של טעמים מיוחדים שירשמו (וראו גם ת"א (מחוזי ת"א) 45081-03-16 בתיה פישר נ' עיריית חולון (27.1.2021)).
ומן הכלל אל הפרט – בענייננו מתקיימים התנאים הנדרשים לצורך השבה חלקית של האגרה, וכך – 1) התובעים הגישו כתב תביעה מתוקן בהתאם להחלטת בית המשפט בע"ר 30034-03-21 מיום 5.7.21, בה נקבע היקף כתבי הטענות; 2) טרם התקיים דיון קדם משפט, או כל דיון אחר, בתיק; 3) אמנם הדבר לא צוין באופן מפורש על ידי המבקשים, אך בענייננו מתקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים השבה חלקית של האגרה שכן התביעה לא הוגשה בסכום גבוה כדי ליצר מניפולציות על הצד שכנגד, תיקון הסכום התבקש בשל הפחתת תובע אחד, בלבד, מתוך רשימה של כ - 45 תובעים. יתר התביעה על עילותיה וסכומה בעינה. החלטות המותבים בהליך ניתנו ביחס להליך כולו ולא מדובר בהוראות והחלטות שהתייתרו בשל תיקון הסכום המבוקש.
סוף דבר
אני מורה על השבת החלק היחסי של האגרה בסך של 4,001 ₪ לתובע 16 לתביעה המקורית, באמצעות בא כוחו.
בנסיבות, כל צד יישא בהוצאותיו.
ניתן בסמכותי כרשמת.

ניתנה היום, ו' חשוון תשפ"ב, 12 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוכשים בפרוייקט גולדטק רפאל חיפה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: